Školení na míru

Nenašli jste v naší nabídce kurz, který jste hledali?

Chcete, abychom realizovali školení u Vám ve firmě abyste nemuseli cestovat za námi?

Rádi s Vámi najdeme společné řešení a vytvoříme Vám kurz na míru přesně dle Vašich požadavků.
Se zakázkovými firemními školeními máme bohaté zkušenosti. Neváhejte se proto na nás obrátit.

VÁŠ PARTNER PRO ZVYŠOVÁNÍ ZNALOSTÍ A ROZVOJ DOVEDNOSTÍ

Zrealizujeme zakázkové semináře podle Vašeho tématického požadavku.

OBLASTI ŠKOLENÍ:

  Zajistíme zakázkové semináře z témat, která pořádáme v otevřených kurzech a jejich modifikací.

 • daň z příjmu
 • daň z přidané hodnoty
 • daňové a nedaňové výdaje
 • vymáhání a řešení pohledávek
 • odpisy
 • finanční analýza
 • mzdové účetnictví
 • aktuality ve mzdovém účetnictví
 • nemocenské pojištění
 • důchodové pojištění
 • zdravotní pojištění
 • zaměstnanecké benefity
 • roční zúčtování
 • a další

správní, občanské, obchodní a trestní právo

 • pracovní právo
 • personální agenda
 • celní problematika
 • právo duševního vlastnictví – autorské právo
 • shromažďovací právo a extremismus
 • právo na informace
 • ochrana utajovaných informací
 • školské zákony
 • insolvenční zákon
 • stavební zákon a řád
 • spisová a skartační služba
 • hygienické minimum, bezpečnost pokrmů v gastronomii – zákon o ochraně veřejného zdraví o hygieně potravin
 • a další
 • správní řád prakticky, správní řízení
 • stavební zákon, stavební řízení, stavební řád
 • matriky, matriční činnost, státní občanství
 • vidimace a legalizace
 • ochrana životního prostředí
 • řidičská oprávnění a řidičské průkazy
 • obřad v činnosti měst a obcí (příprava a realizace)
 • a další
 • vedení lidí
 • manažerské dovednosti
 • vedení porad
 • hodnocení zaměstnanců
 • týmová spolupráce
 • rozhodování
 • stres management
 • syndrom vyhoření
 • osobnost v zátěži – jak čelit přepracování
 • bezpečnost a integrita úřadu – obrana před nebezpečím sociálních sítí ve veřejné správě
 • efektivní komunikace
 • pozitivní komunikace
 • jak efektivně kritizovat
 • kritika, konflikt
 • komunikace s médii
 • prezentace na veřejnosti
 • rétorika
 • asertivní technika
 • vyjednávání
 • úprava písemností podle ČSN
 • gramatika a nejčastější problémy v praxi
 • image zaměstnance
 • společenské vystupování
 • sociální komunikace – problémový klient
 • aktivizace seniorů – metody práce v institucionální a terénní péči
 • sociální šetření v praxi
 • prevence týrání a zneužívání seniorů – prevence diskriminace v ČR
 • standardy kvality v pečovatelské službě
 • šikana a její řešení
 • návykové látky a prevence zneužívání
 • kriminalita mládeže
 • nová náboženská hnutí a společnost
 • nebezpečná náboženství
ale i jiné
Téma akce přizpůsobíme podle vašeho přání.

PROČ TSM, spol. s r.o.?
 • za námi stojí zkušenosti s odborným vzděláváním (působíme od roku 1990)
 • náš tým je tvořen zkušenými externími lektory a trenéry s odbornou a lektorskou praxí
 • metody a formy vzdělávání přizpůsobíme vašemu požadavku a cílům, kterých má být dosaženo
 • profesionálně připravíme a zrealizujeme průběh vzdělávací akce
 • většina seminářů určených pro neziskovou sféru je akreditovaných MV ČR nebo MŠMT
 • zpětná vazba k proběhlé akci
DÉLKA SEMINÁŘE
 • přizpůsobíme vašim požadavkům
MÍSTO KONÁNÍ
 • ve vaší organizaci nebo podle navrhnutého požadavku
 • lze využít plně funkční vzdělávací prostory agentury TSM, spol. s r.o. v Brně a ve Vyškově, případně zajistíme pronajaté prostory v místě realizace
CENA VZDÉLÁVCÍ AKCE
 • • je výsledkem kvality, přístupu, zpracování, délky a způsobu realizace vzdělávací akce
JAK POSTUPOVAT?
 • kontaktujte nás na:
  tel: 517 333 699, 602 777 283
  e-mail: tsm@tsmvyskov.cz
  skype: tsm.prihlasky
 • dohodneme vše potřebné
 • v případě potřeby či zájmu Vás osobně navštíví náš manažer vzdělávání, který dohodne všechny záležitosti
Školení na míru | TSM