ESF

Aktualizační právní vzdělávání řídících pracovníků škol Olomouckého kraje


TSM, spol. s r.o., Vyškov, vzdělávací agentura
zahájila dne 1. 8. 2013 realizaci projektu:

Aktualizační právní vzdělávání řídících pracovníků škol Olomouckého kraje
registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.45/02.0058

Projekt je zaměřen na časté požadavky ze strany řídících pracovníků škol a škol. Zařízení k systematickému aktualizačnímu právnímu vzdělávání s aplikací do školství. Projekt řeší komplexní a dostupné získání aktuálních legislativních a právních informací v oblasti školství a pro efektivní řízení škol.

Cílem projektu je zvýšení znalostí aktuálních legislativních změn dotýkajících se činností řídícíchpracovníků škol a školskch zařízení a jejich aplikace do vlastní řídídící činnosti.

Projekt je realizován od září 2013 do prosince 2014 a je tvořen 11-ti jednodenními odbornými semináři a 3 workshopy, seřazenými do tří vzdělávacích programů. Každý vzdělávací program je ukončen workshopem, který slouží k zodpovězení aktualizačním otázkám, výměně názorů a diskuzi. Semináře jsou vhodně rozprostřeny po celé realizované období.

Lektoři odborných seminářů jsou specialisté na dané oblasti, dlouholetí lektoři a praktici zabývající se právními předpisy a jejich aplikací v praxi.

Harmonogram vzdělávacího programu


1. Vzdělávací program: Veřejnosprávní oblast a správní řízení v praxi ředitele školy

Název semináře

Lektor

Datum konání

Rozhodování ředitele školy ve správním řízení a mimo správní řízení

RNDr. Ing. Eva Urbanová

25.9.2013

Správní řád ve školství

JUDr. Hana Poláková

11.10.2013

Doručování ve správním řízení

Ing. Bc. Roman Krčil

23.10.2013

Veřejné zakázky pro vedení škol a školských zařízení

Mgr. Martin Budiš

5.11.2013

Workshop k vzdělávacímu programu Veřejnosprávní oblast a správní řízení v praxi ředitele školy

Mgr. Dušan Zouhar

22.11.2013

 

2. Vzdělávací program: Školský zákon a pracovněprávní oblast v praxi školy

Název semináře

Lektor

Datum konání

Školský zákon aktuálně

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

14.1.2014

Pracovní právo v praxi ředitele školy

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

5.2.2014

Zákon o pedagogických pracovnících a související problematika

JUDr. Hana Poláková

4.3.2014

Platové předpisy ve školství a jejich aktuální znění. Odměňování pedagogických a nepedagogických pracovníků

JUDr. Hana Poláková

8.4.2014

Workshop k vzdělávacímu programu Školský zákon a pracovněprávní oblast v praxi školy

Mgr. Dušan Zouhar

9.5.2014

 

3. Vzdělávací program: Speciální právní úpravy ve školství

Název semináře

Lektor

Datum konání

Seminář Aktuální právní novely dle požadavku účastníků. Aktuální stav platných právních norem ve školství

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph. D.

16.9.2014

Právo na informace ve školském prostředí

JUDr. Petr Novák

8.10.2014

Ochrana osobních údajů v praxi školy

Doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph. D.

7.11.2014

Workshop k vzdělávacímu programu Speciální právní úpravy ve školství

Mgr. Dušan Zouhar

28.11.2014

 

O projektech | TSM