ESF

TSM - Projekt INOVACE ODBORNÉ PRAXE

 

Dne 1. 3. 2011 jsme zahájili ve spolupráci s partnerem projektu Střední školou zdravotnickou a zemědělsko-ekonomickou Vyškov, realizaci projektu:

INOVACE ODBORNÉ PRAXE

Projekt je zaměřen na výkon inovativní odborné praxe žáků partnera na pracovišti firmy TSM, spol. s r. o., s důrazem na možnost uplatnění teoretických poznatků žáků v praxi a interaktivní získávání praktických zkušeností pro profesní uplatnění.

Projekt je realizován v období od 1. 3. 2011 do 30. 6. 2012.

Projekt je financován z ESF v ČR a Státního rozpočtu ČR.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/03.0032

obr1 obr1 obr1 obr1

 

Pracovní setkání k projektu „Inovace odborné praxe“ 29.04.2011

obr1 obr1 obr1 obr1

 

STUDENTI PŘI VÝKONU PRAXE
obr1 obr1 obr1 obr1 obr1 obr1

V rámci udržitelnosti projektu „Inovace odborné praxe“, číslo projektu CZ.1.07/1.1.02/03.0032 pokračujeme v praxi žáků střední školy  i ve školním roce 2013/2014. Praxe je určena pro žáky 2., 3. a 4. ročníků. A co praxe žákům přináší?
  • zvýšení praktických dovedností a získání zkušeností v přímém chodu funkční organizace
  • zážitkovou odbornou praxi
  • vlastní tvorbu na odborné praxi a možnost zapojení do procesů chodů organizace
  • využití moderní techniky na pracovišti odborné praxe
  • možnost sebeprezentace

Praxe probíhá ve standardní délce jednoho týdne.

obr1obr1


V rámci udržitelnosti projektu „Inovace odborné praxe“, k nám chodí na praxi studenti Gymnázia a Střední odborné školy zdravotnické a ekonomické Vyškov i ve školním roce 2014/2015.

obr1obr1obr1obr1Někteří absolventi projektu Inovace odborné praxe se po ukončení studia maturitní zkouškou na Gymnáziu a Střední odborné škole zdravotnické a ekonomické ve Vyškově stali našimi zaměstnanci.

obr1
Na podzim 2014 nastoupila do našeho týmu Andrea Wagnerová. Pracovala u nás jako administrativní pracovnice do června 2015. Andrea vedla pokladnu, zajišťovala kurzy po různých městech ČR. Měla také na starosti poštovní databázi našich klientů.

V říjnu 2015 jsme přijali Dagmar Valáškovou, také bývalou studentku spolupracující střední školy. Dáša u nás vedla veškeré hotovostní platby, navrhovala propagační letáčky a spravovala databázi našich klientů. Dáša také jezdila po různých místech naši republiky a zajišťovala semináře.

Začátkem tohoto roku doplnil řady našich zaměstnanců Martin Němec. Martin k nám nastoupil jako obchodní zástupce. Dále také pracoval v oblasti marketingu.

Tito tři zaměstnanci jsou důkazem toho, že tento projekt měl svůj smysl a jsme rádi, že jsme ho mohli se studenty realizovat.


Studenti během jejich praxe:

 

 

O projektech | TSM