ESF

Vzdělávání lektorů pro efektivní výuku dospělých


TSM, spol. s r.o., Vyškov, vzdělávací agentura
zahájila dne 1. 9. 2013 realizaci projektu:

Vzdělávání lektorů pro efektivní výuku dospělých
registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.04/05.0044

Projekt reaguje na nutnost a požadavky systematické odborné přípravy nových interních lektorů organizací, nových i stávajících lektorů vzdělávání dospělých ke zvyšování znalostí zejména dovedností v jednotlivých fázích vzdělávacího procesu, včetně schopností využívání moderních didaktických prostředků a aplikací do praxe pro zvýšení efektivity vzdělávání.


Harmonogram vzdělávacích aktivit

Vzdělávací aktivita Lektor Termín semináře
1. Základy vzdělávání dospělých
  1. Systém vzdělávání dospělých, specifika vzdělávání dospělých Mgr. Tomáš Langer 9.11.2013
  2. Psychologie vzdělávání dospělých Mgr. Dora Lukášová 7.12.2013
  3. Vzdělávací potřeby, zjištění, naplnění Mgr. Lubomír Pelech 18.1.2014
  4. Pedagogické a didaktické zásady vzdělávání dospělých Mgr. Dušan Zouhar 8.2.2014
  5. Zpětná vazba, evaluace, hodnocení výsledků a dosažení cílů Mgr. Lubomír Pelech 8.3.2014
         
2. Vzdělávací procesy a prostupy
  1. Vzdělávací cíle a jejich naplnění Mgr. Dušan Zouhar 26.4.2014
  2. Moderní vzdělávací metody, formy a postupy Mgr. Tomáš Langer 17.5.2014
  3. Didaktická technika a její využití v praxi Bc. Petr Barták 7.6.2014
  4. Interaktivní metody výuky a jejich možnost realizace RNDr. Bohumil Havel 20.9.2014
  5. Interaktivní tabule a její použití PhDr. Jiřina Salaquardová 16.5.2015
         
3. Komunikace v práci lektora
  1. Pedagogická komunikace ve vzdělávání dospělých prof. PhDr. JIří Pavelka, CSc. 18.10.2014
  2. Základy rétoriky lektora, tréma, stres a jejich eliminace PhDr. Jiřina Salaquardová 13.12.2014
  3. Skupinová dynamika a jeji využití v praxi lektora Jitka Ševčíková 17.1.2015
  4. Prezentační dovednosti, techniky a metody Jitka Ševčíková 14.2.2015
  5. Argumentace, námitky, problémový účastník, skupina Mgr. Tomáš Langer 14.3.2015
         

O projektech | TSM