Pokyny účastníkům

Uzávěrka přihlášek pět pracovních dnů před akcí – pozdější přihlášky pouze na základě telefonické konzultace.

Vaše předběžné dotazy přiložte k závazné přihlášce.

Přihlašující se organizace se zavazuje k úhradě účastnického poplatku bankovním od 2 do 15 pracovních dnů před konáním semináře nebo v hotovosti v den konání semináře.

Daňový doklad obdržíte u prezence.

Účastník semináře obdrží Osvědčení o absolvování semináře.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo datum přijetí platby na účet.

Účastník semináře obdrží Osvědčení o absolvování semináře.

Prosíme účastníky, aby ostatní nerušili svým pozdním příchodem – prezence účastníků 30 minut před zahájením semináře.

Čas ukončení semináře je uveden orientačně, bude odvozen od množství dotazů v závěru a během přednášky.

Vzdělávací agentura TSM, spol. s r. o. nebere žádnou zodpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při svých vlastních službách posluchačům seminářů. Dále nebere zodpovědnost za zranění, škody a ztráty vzniklé posluchačům nebo posluchači způsobené. Tyto náklady způsobené uvedenými okolnostmi ponese výhradně posluchač semináře.

Postrádáte-li v nabídce jakýkoliv odborný seminář, kontaktujte nás, rádi obohatíme náš příští nabídkový katalog.

POKYNY ÚČASTNÍKŮM | TSM