Výherci soutěží - Adrem č. 2/2015

Novinka ze dne 24.08.2015

V našem časopise Ad rem jsme do oddychové části vložili:
1) fotosoutěž
2) najdi 5 rozdílů
3) osmisměrka

Ve čtvrtek 20. 8. 2015 jsme losovali ze všech správných došlých odpovědí.

Fotosoutěž: 
bohužel nepřišla ani jedna fotografie

Najdi 5 rozdílů:
Martina Blašková
Alena Joklová
Zdena Novotná

Osmisměrka: 
Petra Birkeová
Bc. Iveta Křížová
Romana Žilincová


Všem výhercům gratulujeme. 


Tým TSM 

Výherci soutěží - Adrem č. 2/2015 | TSM