Noví lektoři v našem týmu

Novinka ze dne 07.05.2015

Rádi bychom Vám oznámili, že jsme do našeho lektorského týmu přivítali 3 nové lektory.


JUDr. Adam Valíček je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, na které získal v roce 2012 titul magistra práv v oboru Právo a právní věda. Diplomovou práci obhájil na Katedře občanského práva. Rigorózní práci obhájil na Masarykově univerzitě v Brně v oboru pracovního práva. Je členem Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů a členem redakční rady časopisu Ad Rem. V současné době pracuje jako právník s všeobecnou generální praxí a věnuje se publikaci odborných článků.

 

Ing. David Dengler je absolventem Stavební fakulty VUT v Brně. Od roku 2007 působil jako konstruktér a statik, od roku 2010 vykonává samostatnou projektovou a inženýrskou činnost, technický dozor stavebníka, poradenskou a lektorskou činnost v oblasti stavebnictví. Těžištěm jeho činnosti jsou pozemní stavby, především rekonstrukce a novostavby rodinných a bytových domů, stavby související s bydlením a objekty občanské vybavenosti.
 

Ing. Vladimír Zdražil je specialista na mezinárodní zbožové transakce a na služby s mezinárodním prvkem. Člen metodické rady Svazu účetních, lektor KDP ČR specializovaných kurzů v anglickém jazyce. 


Neváhejte a přihlašte se na některý z nově zařazených seminářů :-)

Tým TSM


Noví lektoři v našem týmu | TSM