Reserve v Brně na Cejlu

Novinka ze dne 23.02.2015

Parkování ve dvoře na Cejlu 62. Novinkou pro naše lektory je možnost parkovat přímo u našich školících prostor. Firma TSM má ve dvoře rezervována tři parkovací místa. Od 10. února 2015 jsou parkovací místa označena tabulí se jménem lektora. 

Věříme, že tato naše novinka bude pro naše lektory příjemným překvapením a zlepšením našich dosavadních služeb. 

Tým TSM

Reserve v Brně na Cejlu | TSM