Týden vzdělávání dospělých

Novinka ze dne 07.11.2014

Dne 29. 10. 2014 se v rámci projektu Týden vzdělávání dospělých, konal v Brně, v učebnách vzdělávací agentury TSM, spol. s r. o., seminář na téma Stress management.
Seminář lektorovala paní magistra Šárka Kociánová, lektorka komunikačních technik a image osobnosti.
Absolventi výše zmíněného semináře Stress management – naučte se zvládat stres, než vyhoříte, se naučili chápat souvislost mezi typem osobnosti a vnímáním stresu. Naučili se ovládat efektivní techniky prevence stresu v konkrétních životních situacích a byli zasvěceni do oblastí a způsobů stresového působení. Po úspěšném absolvování semináře jsou schopni zodpovědět si na otázky typu: Čím se liší vyhoření od stresu a deprese? Jaký jste osobnostní typ, a jaké máte rizikové faktory vyhoření? Jak si udělat pořádek v hlavě a v životě?
Seminář je akreditovaný MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-134/2014. Probíhal v omezené skupině posluchačů, aby se přednášející mohla věnovat každému účastníkovi. Seminář byl zakončen společnou diskuzí a pokládáním otázek ze strany účastníků.
Domníváme se, že akce tohoto typu jsou klienty vítány, jsou obohacením pro jejich praxi.

Tým TSM

Týden vzdělávání dospělých | TSM