Vzdělávání našich zaměstnanců přes POVEZ II

Novinka ze dne 12.08.2019

Naši zaměstnankyni čekají tři vícedenní kurzy, v nichž se zdokonalí při práci s grafickým programem. Své znalosti a zkušenosti využije následně pro tvorbě příspěvků na webové stránky, sociální sítě, při tvorbě propagačních a marketingových materiálů a v neposlední řadě při tvorbě našeho časopisu Ad rem - K věci.

Název projektu:

 

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

 

Doba realizace:

1. 12. 2015 – 30. 11. 2020

Reg. č. projektu:

CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053

Forma financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.Více informací o projektu ZDE

Vzdělávání našich zaměstnanců přes POVEZ II | TSM