Oddlužení po novele

Novinka ze dne 09.09.2019

V červnu nabyla účinnosti novela insolvenčního zákona, která zásadně změnila podmínky pro povolení oddlužení a jeho plnění, když hlavním cílem novelizované právní úpravy by mělo být zpřístupnění institutu oddlužení širšímu okruhu dlužníků, zejména těm, kteří mají vícečetné exekuce a za původních podmínek by na povolení oddlužení nedosáhli.
Zásadní změnou, která má zpřístupnit oddlužení i dlužníkům, kteří podle původních podmínek neměli dostatečné příjmy pro plnění oddlužení, je to, že dlužníci již nemusí prokazovat, že budou během 5 let schopni zaplatit ze svých příjmů svým nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek. Pro povolení oddlužení stačí po 1. červnu prokázat, že je dlužník schopen ze svých příjmů hradit měsíčně do oddlužení částku 2200 Kč. Obecně se tedy očekávalo, že po takovém významném uvolnění podmínek dojde k několikanásobnému nárůstu počtu návrhů na povolení oddlužení podávaných k insolvenčním soudům.
Jak však vyplývá z čísel za první dva měsíce účinnosti novely, k očekávanému nárůstu nedošlo. Podle dat Institutu prevence a řešení předlužení bylo v červnu 2019 podáno 3 135 návrhů na povolení oddlužení, což je oproti červnu 2018 meziroční nárůst 87 %. V červenci 2019 pak bylo podáno ještě asi o 600 návrhů na povolení oddlužení více než v předcházejícím měsíci. Meziroční nárůst v červenci 2019 tak byl 155 %, když červenec je obecně považován za nejslabší měsíc co do počtu insolvenčních návrhů.
Důvodů výše popsaného stavu může být několik, zmiňme tři, které lze asi považovat za nejčastější. Roční období. Během léta, letních prázdnin a času dovolených nechtějí dlužníci řešit svou finanční situaci a řešení odkládají na podzim. Výše nezabavitelné částky. Setrvá-li dlužník v exekuci, tak sice nemá jistotu maximální dobry trvání tohoto procesu jako v případě oddlužení, ale na druhou stranu mu v exekuci, nemá-li přednostní pohledávky, zůstává z jeho příjmů více peněz než v případě plnění oddlužení. Obavy dlužníků. Ač pro povolení oddlužení obecně postačí prokázat, že dlužník bude schopen měsíčně splácet 2 200 Kč, tak to automaticky neznamená, že na konci procesu soud vysloví splnění oddlužení a osvobodí dlužníka od placení zbývajících dluhů. Splnění oddlužení po uplynutí stanovené doby bude posuzovat soud a dlužníkům tedy chybí alespoň nějaká míra jistoty, že proces oddlužení úspěšně absolvují.
Je zřejmé, že dva měsíce účinnosti novely zákona nejsou obdobím, ze kterého by bylo možné dělat nějaké zásadnější závěry, nicméně i tato data mohou mnohé naznačovat. Reálnější obrázek o zájmu o oddlužení však získáme až během podzimních měsíců.

Autor: Mgr. Pavel Gottwald, MBA

Oddlužení po novele | TSM