Příplatky za práci přesčas, ve svátek a o víkendu, čerpání náhradního volna

Novinka ze dne 03.03.2019

Čerpá-li zaměstnanec náhradní volno za práci přesčas v měsíci, kdy byla přesčasová práce vykonaná, výši jeho hrubé mzdy to neovlivní.

Čerpá-li zaměstnanec náhradní volno za práci přesčas v některém z následujících měsících po výkonu práce, má nárok na úhradu za odpracované hodiny již v měsíci výkonu práce, následující náhradní volno již nebude zaměstnavatelem hrazené (zaměstnanec s může se zaměstnavatelem domluvit na úhradě za vykonanou práci v měsíci čerpání náhradního volna).
Za práci ve svátek má zaměstnanec nárok na čerpání náhradního volna (náhradní volno se proplácí v měsíci čerpání náhradou ve výši průměrného hrubého hodinového výdělku).
Zaměstnanec se může se zaměstnavatelem domluvit na poskytnutí příplatku za ptáci ve svátek, příplatek je poskytován ve výši 100 % z průměrného hrubého hodinového výdělku.
Za práci o víkendu (obdobně též za práci v noci) náleží zaměstnanci příplatek ve výši 10 % z průměrného hrubého hodinového výdělku, zaměstnavatel má možnost stanovit výši příplatku odlišně, a to jak v absolutní, tak procentní výši.
 
Příklady
1) Zaměstnanec odpracoval o víkendu desetihodinovou směnu, náhradní volno za práci přesčas čerpal následující pondělí (stejný měsíc).
Zaměstnanci náleží příplatek za dvě hodiny práce přesčas a 10 hodin práce o víkendu, mzda za odpracované hodiny se o dvě hodiny zvýší.
 
PŘÍKLAD 1) 
měsíční mzda 2019
  únor březen
Fond prac. doby v hodinách 160 168
Počet odpracovaných hodin 162 168
Z nich: práce přesčas 2  
            práce ve svátek    
            práce o víkendu 10  
Počet neodpracovaných hodin 0 0
            placené volno    
            omluvené volno bez náhrady mzdy    
Průměrný hodinový výdělek 170,00 170,00
Základní mzda 30 000 30 000
Mzda za odpracované hodiny 30 375 30 000
Příplatky ke mzdě 255  
Náhrady    
Hrubá mzda 30 630 30 000

2) Zaměstnanec odpracoval o víkendu desetihodinovou směnu, náhradní volno za práci přesčas čerpal v následujícím měsíci (úhrada za odpracované hodiny v měsíci čerpání náhradního volna).
Zaměstnanci náleží příplatek za dvě hodiny práce přesčas a 10 hodin práce o víkendu, mzda za odpracované hodiny se v měsíci výkonu práce zvýší o dvě hodiny, v následujícím měsíci se nemění.
 
PŘÍKLAD 2) 
měsíční mzda 2019
  únor březen
Fond prac. doby v hodinách 160 168
Počet odpracovaných hodin 162 168
Z nich: práce přesčas 2  
            práce ve svátek    
            práce o víkendu 10  
Počet neodpracovaných hodin 0 0
            placené volno    
            omluvené volno bez náhrady mzdy    
Průměrný hodinový výdělek 170,00 170,00
Základní mzda 30 000 30 000
Mzda za odpracované hodiny 30 375 30 000
Příplatky ke mzdě 255  
Náhrady    
Hrubá mzda 30 630 30 000
 
3) Zaměstnanec odpracoval o víkendu desetihodinovou směnu, náhradní volno za práci přesčas čerpal v následujícím měsíci (úhrada za odpracované hodiny v měsíci výkonu práce).
Zaměstnanci náleží příplatek za dvě hodiny práce přesčas a 10 hodin práce o víkendu, mzda za odpracované hodiny se v měsíci výkonu práce o 10 hodin navýší, v měsíci čerpání náhradního volna již úhrada za 8 hodin náhradního volna neproběhne (jde v podstatě o neplacené volno, které nicméně není vyloučenou dobou, ale pouze omluvenou).
 
PŘÍKLAD 3) 
měsíční mzda 2019
  únor březen
Fond prac. doby v hodinách 160 168
Počet odpracovaných hodin 170 160
Z nich: práce přesčas 2  
            práce ve svátek    
            práce o víkendu 10  
Počet neodpracovaných hodin 0 8
            placené volno    
            omluvené volno bez náhrady mzdy   8
Průměrný hodinový výdělek 170,00 170,00
Základní mzda 30 000 30 000
Mzda za odpracované hodiny 31 875 28 572
Příplatky ke mzdě 255  
Náhrady    
Hrubá mzda 32 130 28 572
 

4) Zaměstnanec odpracoval o víkendu ve svátek desetihodinovou směnu, náhradní volno čerpal dva pracovní dny v následujícím měsíci.
Zaměstnanci náleží příplatek za dvě hodiny práce přesčas, dvě hodiny práce ve svátek a 10 hodin práce o víkendu, v době čerpání náhradního volna za svátek náleží zaměstnanci náhrada ve výši průměrného hrubého hodinového výdělku, náhrada za přesčasovou práci podle domluvy se zaměstnavatelem (v měsíci výkonu práce nebo v měsíci čerpání náhradního volna).
 
PŘÍKLAD 4)  úhrada v měsíci čerpání náhradního volna
měsíční mzda 2019
  únor březen
Fond prac. doby v hodinách 160 168
Počet odpracovaných hodin 162 160
Z nich: práce přesčas 2  
            práce ve svátek 2  
            práce o víkendu 10  
Počet neodpracovaných hodin 0 8
            placené volno   8
            omluvené volno bez náhrady mzdy    
Průměrný hodinový výdělek 170,00 170,00
Základní mzda 30 000 30 000
Mzda za odpracované hodiny 30 375 28 572
Příplatky ke mzdě 595  
Náhrady   1 360
Hrubá mzda 30 970 29 932
     
PŘÍKLAD 4)  úhrada v měsíci  výkonu  práce
měsíční mzda 2019
  únor březen
Fond prac. doby v hodinách 160 168
Počet odpracovaných hodin 170 152
Z nich: práce přesčas 2  
            práce ve svátek 2  
            práce o víkendu 10  
Počet neodpracovaných hodin 0 16
            placené volno   8
            omluvené volno bez náhrady mzdy   8
Průměrný hodinový výdělek 170,00 170,00
Základní mzda 30 000 30 000
Mzda za odpracované hodiny 31 875 27 143
Příplatky ke mzdě 595  
Náhrady   1 360
Hrubá mzda 32 470 28 503
 
5) Zaměstnanec odpracoval ve svátek (všední den) desetihodinovou směnu, náhradní volno za svátek čerpal v následujícím měsíci.
Zaměstnanci náleží příplatek za dvě hodiny práce přesčas, dvě hodiny práce ve svátek, v době čerpání náhradního volna za svátek náleží zaměstnanci náhrada ve výši průměrného hrubého hodinového výdělku.
 
PŘÍKLAD 5) 
měsíční mzda 2019
  únor březen
Fond prac. doby v hodinách 160 168
Počet odpracovaných hodin 162 160
Z nich: práce přesčas 2  
            práce ve svátek 2  
            práce o víkendu    
Počet neodpracovaných hodin 0 8
            placené volno   8
            omluvené volno bez náhrady mzdy    
Průměrný hodinový výdělek 170,00 170,00
Základní mzda 30 000 30 000
Mzda za odpracované hodiny 30 375 28 572
Příplatky ke mzdě 425  
Náhrady   1 360
Hrubá mzda 30 800 29 932
 
 
Autor: Ing. Olga Krchovová

Příplatky za práci přesčas, ve svátek a o víkendu, čerpání náhradního volna | TSM