Inovace odborné praxe

Novinka ze dne 24.10.2012

V rámci udržitelnosti projektu „Inovace odborné praxe“, číslo projektu CZ.1.07/1.1.02/03.0032 pokračujeme v praxi žáků střední školy. Praxe je určena pro žáky 2., 3. a 4. ročníků. A co praxe žákům přináší?
  • zvýšení praktických dovedností a získání zkušeností v přímém chodu funkční organizace
  • zážitkovou odbornou praxi
  • vlastní tvorbu na odborné praxi a možnost zapojení do procesů chodů organizace
  • využití moderní techniky na pracovišti odborné praxe
  • možnost sebeprezentace
Praxe probíhá ve standardní délce jednoho týdne.