Dávka otcovské poporodní péče

Novinka ze dne 03.03.2018

Účelem této nové dávky je především posílení vazby mezi dítětem a jeho oběma rodiči v raných týdnech života dítěte, podpora a motivace otců k zapojení se do péče o novorozené dítě a rozvoj vztahů v rámci rodiny a kompenzace ucházejícího příjmu otce z důvodu péče o novorozené dítě a matku krátce po porodu.[1]
Na tuto dávku nemá nárok automaticky každý zaměstnanec, ale pouze ten, který splní zákonné podmínky pro vznik nároku na tuto dávku. Pokud ponecháme stranou případy převzetí dítěte do péče, má nárok na otcovskou zaměstnanec, který pečuje o dítě, jehož je otcem. Takovýto zaměstnanec musí nastoupit na otcovskou v období šesti týdnů ode dne narození dítěte. Nárok na otcovskou dovolenou nemají pouze zaměstnanci, ale rovněž i osoby samostatně výdělečně činné. Podmínkou nároku na otcovskou osoby samostatně výdělečně činné je účast na nemocenském pojištění jako osoby samostatně výdělečně činné alespoň po dobu tří měsíců bezprostředně předcházející dni nástupu na otcovskou.
Podpůrčí doba u otcovské činí jeden týden a zaměstnanci je dáno na výběr, který den určí jako počátek podpůrčí doby, resp. nástupu na otcovskou. Nástup na otcovskou totiž nastává dnem, který pojištěnec určí v období 6 týdnů ode dne narození dítěte. Nástup na otcovskou tak může být bezprostředně po narození dítěte, nebo i ke konci šestinedělí matky, jedinou limitací totiž je nastoupení v období šesti týdnů od narození dítěte.
Výše otcovské za kalendářní den činí 70 % denního vyměřovacího základu. Žádost o otcovskou budou zaměstnanci podávat, tak jako u ostatních dávek nemocenského pojištění, prostřednictvím zaměstnavatele. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ji budou uplatňovat přímo u okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), u které jsou registrovány.
               Věříme, že tato nová dávka v rámci nemocenského pojištění bude zřejmě hojně využívána, ať už její skutečný účel naplněn bude či nikoli.
 

[1] Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 148/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, č. 148/2017 Dz.


Autoři:
JUDr. Irena Valíčková, MBA
JUDr. Adam Valíček, MBA

Dávka otcovské poporodní péče | TSM