Školení BOZP, PO a řidičů referentů

Novinka ze dne 15.09.2018

Začátkem září jsme se opět vzdělávali v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Chybět nesměl ani výklad o poskytnutí první pomoci a naši řidiči referenti byli rovněž proškoleni v oblasti relevantní aktuální legislativy. Školení bylo velmi přínosné a zajímavé. 

Školení BOZP, PO a řidičů referentů | TSM