16. KONFERENCE - PROFESNÍ SETKÁNÍ PERSONALISTŮ

Novinka ze dne 16.11.2016

Dne 16. 11. 2016 proběhla v Hotelu Continental již 16. konference - profesní setkání personalistů. 

Na konferenci vystoupil zkušený tým lektorů s aktuálními tématy:

AKTUÁLNÍ OTÁZKY VEDENÍ PERSONÁLNÍ AGENDY
SE ZAMĚŘENÍM NA ZMĚNY OD 1. 1. 2017
– I. ČÁST
Vznik, změny a skončení pracovního poměru; dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Lektorka: Ing. Alena CHLÁDKOVÁ, odborná poradkyně pro personalistiku a odměňování, členka Kolegia expertů AKV Praha, zkušená lektorka s dlouholetou praxí
VYBRANÉ PROBLÉMY PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽEB
SE ZAMĚŘENÍM NA ZMĚNU PRÁVNÍ ÚPRAVY

Výpis ze zdravotnické dokumentace, načasování a úhrada vstupních lékařských prohlídek, lékařský posudek – jeho povaha a obsah, pracovněprávní souvislosti.
 
Lektor: JUDr. Petr BUKOVJAN, specialista na pracovní právo s praxí v kontrolní činnosti, člen Kolegia expertů AKV Praha  
AKTUÁLNÍ OTÁZKY VEDENÍ PERSONÁLNÍ AGENDY
SE ZAMĚŘENÍM NA ZMĚNY OD 1. 1. 2017
– II. ČÁST
Pracovní doba; dovolená; překážky v práci.
 
Lektorka: Ing. Alena CHLÁDKOVÁ, odborná poradkyně pro personalistiku a odměňování, členka Kolegia expertů AKV Praha, zkušená lektorka s dlouholetou praxí
NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY ZAMĚSTNAVATELŮ A ZAMĚSTNANCŮ V PRAXI

Lektor: JUDr. Irena VALÍČKOVÁ, advokátka, členka redakční rady časopisu Ad Rem,
členka Kolegia expertů AKV Praha, spoluautorka publikace Vyznejte se v pracovním
právu, externí vyučující na VUT Brno, spoluautorka pracovněprávních vzorů
pro Wolters Kluwer, a. s.
JUDr. Adam VALÍČEK, advokát, člen redakční rady časopisu Ad Rem, člen Kolegia expertů AKV Praha, autor odborných článků, spoluautor pracovněprávních vzorů pro Wolters Kluwer, a. s.

Účastníci získali přehled v aktualitách a změnách v oblasti pracovního práva a také praktické návody pro řešení konkrétních personálních situací v praxi.

Jako každý rok se tato akce těšila velkému úspěchu, za což děkujeme našim klientům i zkušeným lektorům a těšíme se na další setkání v příštím roce...

Tým TSM, spol. s r. o.

16. KONFERENCE - PROFESNÍ SETKÁNÍ PERSONALISTŮ | TSM