Konference - profesní setkání mzdových účetních

Novinka ze dne 26.10.2016

Dne 26. 10. 2016 proběhla v Hotelu Slovan Konference - profesní setkání mzdových účetních. 

Na konferenci vystoupil zkušený tým lektorů s aktuálními tématy:

ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ ZAMĚSTNANCŮ – AKTUÁLNÍ INFORMACE
Lektorka: Ing. Miluše PROCHÁZKOVÁ, specialistka

ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ZMĚNY 2016/2017
Přehled právní úpravy a legislativních změn
(připravované změny platových tarifů, minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy). Mzda a plat – způsoby určení smluvní a jednostranné, výše (i ve vazbě na nejnižší úrovně zaručené mzdy), jednotlivé složky mzdy a platu nárokové a nenárokové, pevné a pohyblivé a jejich možné změny. Problémy podnikatelské sféry a veřejných služeb a správy.
Lektorka: Ing. Alena CHLÁDKOVÁ, odborná poradkyně pro personalistiku a odměňování, členka Kolegia expertů AKV Praha

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ AKTUÁLNĚ
Lektorka:  Jiřina FRÁŇOVÁ, vedoucí odboru nemocenského pojištění, MSSZ Brno
 
AKTUÁLNÍ STAV V OBLASTI ODVODŮ POJISTNÉHO
NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚN
Í
Lektor: Ing. Luboš PAVLÍK, vedoucí oddělení správy registru a peněžních operací
 
Jako každý rok se tato akce těšila velkému úspěchu, za což děkujeme našim klientům i zkušeným lektorům a těšíme se na další setkání v příštím roce...

Tým TSM, spol. s r. o.

Konference - profesní setkání mzdových účetních | TSM