TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

Novinka ze dne 12.11.2016

Dne 12. 11. 2015 se v rámci projektu Týden vzdělávání dospělých, konal v Brně, v učebnách vzdělávací agentury TSM, spol. s r. o., seminář na téma Zákoník práce - DESATERO PRACOVNÍHO POMĚRU - TIPY PRO PRAXI Z POHLEDU AKTUÁLNÍ JUDIKATURY A ZÁKONÍKU PRÁCE.

Na semináři přednášeli JUDr. Irena Valíčková, MBA a JUDr. Adam Valíček, MBA.

Náplní semináře bylo seznámení účastníků se základními a vedlejšími náležitostmi pracovní smlouvy a s tím související přehled aktuálních problémů ve vztahu k pracovnímu poměru, se kterými se lze v praxi nejčastěji setkat.
Po absolvování školení získá účastník komplexní znalosti související s pracovní smlouvou, jež mohou zásadně ovlivnit práva a povinnosti stran.
Teorie bude doplněna o mnoho příkladů z praxe a soudní judikaturu.
Seminář je určen pro 
účastníky na pozici zaměstnance i zaměstnavatele.
Je koncipován tak, aby se účastníci vyvarovali v praxi často vyskytujícím se chybám a s tím souvisejícím sankcím.
Obsah semináře:
1. Vznik pracovního poměru, podstatné a nepodstatné náležitosti pracovní smlouvy.
2. Místo výkonu práce
- jak sjednávat, více míst výkonu práce, výhody pro zaměstnance a zaměstnavatele, druh práce - sjednání v pracovní smlouvě, využití pracovní náplně, den nástupu do práce - možnosti sjednání, odkládací podmínka, faktický den nástupu do práce vs. sjednaný den nás​tupu.​
3. Vymezení doby trvání pracovního poměru - výhody doby určité a neurčité, pravidla sjednávání.
4. Zkušební doba - komplexně - k čemu slouží, jak ji správně sjednat, jaká jsou úskalí v praxi?
5. Souhlas s vysláním na pracovní cestu - souhlas s pracovní cestou, praktická doporučení, odmítnutí nastoupit na pracovní cestu, ochrana některých zaměstnanců, Pravidelné pracoviště - výhody sjednání v pracovní smlouvě.
6. Odměna - sjednání, určení, stanovení mzdy.
7. Výměra dovolené.
8. Práva a povinnosti stran - na co nezapomínat při vzniku pracovního poměru. Informování o obsahu PP podle § 37 zákoníku práce – nezapomínáte na své zákonné povinnosti?
9. Splatnost mzdy, výplatní termín, způsob vyplácení.
10. Konkurenční doložka vs. konkurenční jednání - vysvětlení smyslu, účelu, výhody a nevýhody, upozornění na úskalí v praxi.

Seminář probíhal v omezené skupině posluchačů, aby se přednášející mohla věnovat každému účastníkovi. Seminář byl zakončen společnou diskuzí a pokládáním otázek ze strany účastníků.

Těší nás, že jsme se mohli podílet na této akci.

Tým TSM

TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH | TSM