15. KONFERENCE - PROFESNÍ SETKÁNÍ PERSONALISTŮ

Novinka ze dne 04.01.2016

Dne 12. 11. 2015 proběhla v Hotelu Slovan již 15. konference - profesní setkání personalistů. 

Na konferenci vystoupil zkušený tým lektorů s aktuálními tématy:

Pracovněprávní problematika ve světle roku 2015, výhled 2016 
Lektorka: Ing. Alena CHLÁDKOVÁ, odborná poradkyně pro personalistiku a odměňování,
členka Kolegia expertů AKV Praha, zkušená lektorka s dlouholetou praxí

 
Vedení personální agendy se zaměřením na písemnosti
Lektorka: Ing. Alena CHLÁDKOVÁ, odborná poradkyně pro personalistiku a odměňování,
členka Kolegia expertů AKV Praha, zkušená lektorka s dlouholetou praxí


Výběr z nejdůležitějších soudních judikátů v pracovněprávní oblasti
Lektor: JUDr. Petr BUKOVJAN, specialista na pracovní právo s praxí v kontrolní činnosti,
člen Kolegia expertů AKV Praha
 
- Problematika tzv. „souběhu funkcí“ v aktuální firemní praxi
Lektor: JUDr. Miloš HEJMALA, advokát, odborný konzultant a lektor v oboru pracovní právo
 

Důchodové pojištění od 1. 1. 2016
Lektorka: JUDr. Vladimíra MARŠÁLKOVÁ, MSSZ Brno


Účastníci získali přehled v aktualitách a změnách v oblasti pracovního práva a důchodového pojištění a také praktické návody pro řešení konkrétních personálních situací v praxi.

Jako každý rok se tato akce těšila velkému úspěchu, za což děkujeme našim klientům i zkušeným lektorům a těšíme se na další setkání v příštím roce...

Tým TSM, spol. s r. o.

15. KONFERENCE - PROFESNÍ SETKÁNÍ PERSONALISTŮ | TSM