TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

Novinka ze dne 04.01.2016

 
Dne 12. 11. 2015 se v rámci projektu Týden vzdělávání dospělých, konal v Brně, v učebnách vzdělávací agentury TSM, spol. s r. o., seminář na téma Asertivitou proti stresu.

Seminář lektorovala paní magistra Šárka Kociánová, lektorka komunikačních technik a image osobnosti.
Obsahem školení bylo: Naučit se zvládat bez stresu i komplikované mezilidské situace. Jak získat a udržet si zdravé sebevědomí. Dokázat jasně a přiměřeně vyjadřovat vlastní pocity, říkat ANO a NE v souladu s tím, co doopravdy chceme. Umět požádat o to, co potřebujeme, naučit se přijmout odmítnutí bez pocitu urážky. Asertivní „Lidská práva“, pozitivní a negativní zpětná vazba. Asertivní techniky a jejich využití: aktivní (empatické) naslouchání, otevřené dveře (asertivní souhlas), kompromis a konsenzus, asertivní „ne“, jak se domáhat změny bez kritiky. Řešení konfliktních a problémových situací v souladu se zásadami asertivního jednání, orientace v zátěžových situacích. Zlepšení vlastní pracovní spokojenosti a výkonnosti, odolnosti vůči stresu a nadměrné zátěži díky asertivitě. Získání dovedností a schopností nácvikem a rozborem konkrétních situací. Jak čelit manipulativnímu chování a nátlaku. 

Seminář probíhal v omezené skupině posluchačů, aby se přednášející mohla věnovat každému účastníkovi. Seminář byl zakončen společnou diskuzí a pokládáním otázek ze strany účastníků.

Těší nás, že jsme se mohli podílet na této akci.

Tým TSM

TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH | TSM