Noví lektoři v našem týmu

Novinka ze dne 11.01.2016

Rádi bychom Vám oznámili, že jsme do našeho lektorského týmu přivítali 3 nové lektory:

PhDr. Iva Moravcová po absolvování FF UK Praha žila 3 roky v zahraničí, po návratu pracovala v manažerských pozicích korporátní oblasti v řízení lidských zdrojů, od roku 2000 podniká, v roce 2004 založila společnost IQI – Individual Quality Increase s.r.o. (více na www.IQI.cz). Před 11 lety certifikována auditorkou nefinančních auditorských standardů EU se zaměřením na HR, poté certifikována jako mediátor Asociací mediátorů ČR, v roce 2013 byla po 20 leté praxi jmenována soudní znalkyní v oboru psychologie se zvl. specializací psychologie práce, managementu a personalistiky, psychologie dopravy. Často působí jako interim HR manažerka, realizuje HR projekty, audity, zpracovala 2 projekty EU, které i realizuje. Zabývá se aplikovanou psychologií do podnikové praxe.
Vyučuje externě na VŠ, nejdříve na VŠE, nyní na ČVUT, kde je na FEL autorkou předmětu management. V rámci spolupráce s Českou advokátní komorou učí mediaci.
 
Mgr. Lukáš Míša je zapsán do seznamu advokátů od ledna 2011, s tím, že advokátní zkoušky složil již v březnu 2010. Od září 2013 sídlí na adrese Martinkova 854/5, Brno - Černá Pole a je advokátem s generální praxí s výjimkou trestního práva a rodinného práva, se zaměřením na smluvní agendu, korporátní právo, uplatňování pohledávek a správní právo. Disponuje jak podrobnými znalostmi civilního procesu a arbitráže, tak zkušenostmi z přednáškové činnosti na menších seminářích i větších workshopech.

Mgr. Adam Dvořáček složil v březnu 2010 advokátní zkoušku a od května 2011 je zapsán v seznamu advokátů. Od září 2013 sídlí na adrese Martinkova 854/5, Brno - Černá Pole a je advokátem s generální praxí s výjimkou trestního práva a poskytující právní služby jak obchodním společnostem, tak fyzickým osobám. Nejčastěji se zabývá kontraktací, především sepisem smluv o dílo, dále komplexním zajištěním převodů nemovitostí a souvisejícími advokátními úschovami, ale také nastavením smluvních vztahů ve společnostech na základě všeobecných obchodních podmínek a rámcových smluv

Věříme, že noví lektoři jsou velkým přínosem do našeho lektorského týmu.

Tým TSM

Noví lektoři v našem týmu | TSM