KONFERENCE - PROFESNÍ SETKÁNÍ MZDOVÝCH ÚČETNÍCH

Novinka ze dne 26.10.2015

Dne 22. 10. 2015 proběhla v Hotelu Slovan Konference - profesní setkání mzdových účetních. 

Na konferenci vystoupil zkušený tým lektorů s aktuálními tématy:
         
ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ – AKTUÁLNÍ INFORMACE
Lektorka:    Ing. Miluše PROCHÁZKOVÁ, specialistka

ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VČETNĚ ZMĚN OD 1. 1. 2016
Lektorka: Ing. Alena CHLÁDKOVÁ, odborná  poradkyně pro personalistiku a odměňování, členka Kolegia expertů AKV Praha
 
NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ AKTUÁLNĚ 
Lektorka:  Jiřina FRÁŇOVÁ, vedoucí odboru nemocenského pojištění, MSSZ Brno
      
AKTUÁLNÍ STAV V OBLASTI ODVODŮ POJISTNÉHO  NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Lektor:  Ing. Luboš PAVLÍK, vedoucí oddělení správy registru a peněžních operací

Jako každý rok se tato akce těšila velkému úspěchu, za což děkujeme našim klientům i zkušeným lektorům a těšíme se na další setkání v příštím roce...

Tým TSM, spol. s r. o.

KONFERENCE - PROFESNÍ SETKÁNÍ MZDOVÝCH ÚČETNÍCH | TSM