Výpis kurzů, školení a seminářů

Místo
Obor
Termín
Požadavek akreditace
 1. 24.04.2019

  1 900 Kč

  Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – novely 2017 a 2019, zkušenosti a očekávání

  NOVELA 2019


  Kurz byl již uzavřen, v případě, že se chcete přihlásit volejte tel. 517 333 699.

  Více informací Město pořádání: OLOMOUC
  Přednáší: Mgr. Pavel GOTTWALD MBA
  Akreditovaný kurz
 2. 24.04.2019

  2 400 Kč

  Uzavírání smluv - pokročilé praktikum uzavírání smluv


  Kurz byl již uzavřen, v případě, že se chcete přihlásit volejte tel. 517 333 699.

  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: doc. JUDr. Dana ONDREJOVÁ Ph.D.
  Akreditovaný kurz
 3. 25.04.2019

  1 900 Kč

  Cestovní náhrady aktuálně, nejčastější chyby praxe a jak jim předcházet

  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: JUDr. Marie SALAČOVÁ
  Akreditovaný kurz
 4. 25.04.2019

  2 300 Kč

  Novela zákoníku práce 2019

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: JUDr. Irena VALÍČKOVÁ, MBA, advokátka, členka redakční rady časopisu Ad rem, členka Kolegia expertů AKV Praha, spoluautorka publikace Vyznejte se v pracovním právu, členka akreditační komise MV ČR, členka Rady expertů Unie personalistů, externí vyučující na VUT Brno, spoluautorka pracovněprávních vzorů pro Wolters Kluwer, a. s.

  JUDr. Adam VALÍČEK, MBA, advokát, člen redakční rady časopisu Ad rem, člen Kolegia expertů AKV Praha, člen Rady expertů Unie personalistů, autor odborných článků, spoluautor pracovněprávních vzorů pro Wolters Kluwer, a. s.

 5. 25.04.2019

  1 990 Kč

  Pravidelné školení GDPR a informační bezpečnosti pro zaměstnance

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)


  Kurz byl již uzavřen, v případě, že se chcete přihlásit volejte tel. 517 333 699.

  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Mgr. Darina KOCOVÁ
 6. 25.04.2019

  1 800 Kč

  Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací


  Kurz byl již uzavřen, v případě, že se chcete přihlásit volejte tel. 517 333 699.

  Více informací Město pořádání: ÚSTÍ NAD LABEM
  Přednáší: Ing. Petr SIKORA
  Akreditovaný kurz
 7. 25.04.2019

  1 900 Kč

  Katastr nemovitostí aktuálně v roce 2019 včetně změn při poskytování údajů z katastru nemovitostí v souvislosti s novelou vyhlášky o poskytování údajů z katastru nemovitostí účinné od 1. 1. 2019

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)


  Kurz byl již uzavřen, v případě, že se chcete přihlásit volejte tel. 517 333 699.

  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Ing. Květa OLIVOVÁ
  Akreditovaný kurz
 8. 25.04.2019

  1 900 Kč

 9. 26.04.2019

  1 800 Kč

  FKSP a sociální fondy, vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP 2019

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: Ing. Věra ZDĚNKOVÁ
  Akreditovaný kurz
 10. 26.04.2019

  1 900 Kč

  INTRASTAT - vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho provázanost s uplatňováním DPH v roce 2019

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Marek REINOHA
 11. 26.04.2019

  1 800 Kč

  Ztráty a nálezy aktuálně

  Více informací Město pořádání: OSTRAVA
  Přednáší: JUDr. Michal BORTEL
  Akreditovaný kurz
 12. 26.04.2019

  1 700 Kč

  Zdravotní pojištění aktuálně

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Ing. Luboš PAVLÍK
 13. 26.04.2019

  1 800 Kč

  Daňový řád

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Bc. Zdeněk VONDRÁK DiS.
  Akreditovaný kurz
 14. 29.04.2019

  1 900 Kč

  Novela zákoníku práce 2019

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: JUDr. Irena VALÍČKOVÁ, MBA, advokátka, členka redakční rady časopisu Ad rem, členka Kolegia expertů AKV Praha, spoluautorka publikace Vyznejte se v pracovním právu, členka akreditační komise MV ČR, členka Rady expertů Unie personalistů, externí vyučující na VUT Brno, spoluautorka pracovněprávních vzorů pro Wolters Kluwer, a. s.

  JUDr. Adam VALÍČEK, MBA, advokát, člen redakční rady časopisu Ad rem, člen Kolegia expertů AKV Praha, člen Rady expertů Unie personalistů, autor odborných článků, spoluautor pracovněprávních vzorů pro Wolters Kluwer, a. s.

 15. 29.04.2019

  1 990 Kč

  Úřední písemnosti
  se zaměřením na současný český jazyk
  - praktické kapitoly pro denní potřebu
  - norma ČSN 01 6910
  - akademická příručka českého jazyka

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: PhDr. Jiřina SALAQUARDOVÁ
  Akreditovaný kurz
 16. 29.04.2019

  1 800 Kč

  Daňový řád

  NOVINKA
  Více informací Město pořádání: OSTRAVA
  Přednáší: Bc. Zdeněk VONDRÁK DiS.
  Akreditovaný kurz
 17. 30.04.2019

  1 990 Kč

  Pracovnělékařské služby a zdravotní péče o zaměstnance aktuálně

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: MUDr. Dana KUKLOVÁ CSc.
 18. 30.04.2019

  1 800 Kč

  Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb

  Více informací Město pořádání: OLOMOUC
  Přednáší: Mgr. Martin BUDIŠ
  Akreditovaný kurz
 19. 30.04.2019

  1 900 Kč

  Umění jednat s lidmi

  Více informací Město pořádání: OLOMOUC
  Přednáší: PhDr. Antonín BRYKS
  Akreditovaný kurz
 20. 30.04.2019

  1 900 Kč

  Daň z přidané hodnoty 2019 - tuzemská plnění

  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Ing. Jiří KLÍMA
 21. 30.04.2019

  1 900 Kč

  Právo stavby a ostatní věcná práva k pozemku – prakticky a přehledně

  Více informací Město pořádání: OSTRAVA
  Přednáší: JUDr. Adam ZÍTEK Ph.D.
  Akreditovaný kurz
 22. 30.04.2019

  1 990 Kč

  Pozitivní inteligence jako cesta k růstu

  Více informací Město pořádání: OSTRAVA
  Přednáší: Ing. Dagmar KOŽINOVÁ
 23. 30.04.2019

  1 900 Kč

  Správní řád nejen pro nové úředníky

  Více informací Město pořádání: PLZEŇ
  Přednáší: JUDr. Miloslav KOKEŠ
  Akreditovaný kurz
 24. 30.04.2019

  1 800 Kč

  Daňový řád

  Více informací Město pořádání: OLOMOUC
  Přednáší: Bc. Zdeněk VONDRÁK DiS.
  Akreditovaný kurz
 25. 30.04.2019

  1 950 Kč

  MÍSTNÍ POPLATKY - velká novela zákona o místních poplatcích

  NOVINKA
  Více informací Město pořádání: PLZEŇ
  Přednáší: JUDr. Alena ŠNEBERKOVÁ
  Akreditovaný kurz
 26. 09.05.2019

  1 990 Kč

  Etika v profesním životě

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: PhDr. Jitka CRHOVÁ
 27. 09.05.2019

  1 900 Kč

  Aplikace správního řádu v řízení z moci úřední

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: JUDr. Miloslav KOKEŠ
  Akreditovaný kurz
 28. 13.05.2019

  1 800 Kč

  Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací

  Více informací Město pořádání: OLOMOUC
  Přednáší: Ing. Petr SIKORA
  Akreditovaný kurz
 29. 13.05.2019

  1 990 Kč

  Sebeřízení a time management

  Více informací Město pořádání: OLOMOUC
  Přednáší: Mgr. Ing. Ivana VODOVÁ
 30. 13.05.2019

  1 800 Kč

 31. 14.05.2019

  1 990 Kč

  Jak lépe porozumět sobě i ostatním – typologie osobnosti MBTI

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Mgr. Dora LUKÁŠOVÁ
 32. 14.05.2019

  1 800 Kč

  Cestovní náhrady aktuálně

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Květoslava NOVOTNÁ
  Akreditovaný kurz
 33. 14.05.2019

  1 990 Kč

  Cesta ke zvýšení odolnosti

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Ing. Dagmar KOŽINOVÁ
 34. 14.05.2019

  1 800 Kč

  Velká novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb., účinná od 1. 1. 2018

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: Ing. Jiří BLAŽEK
  Akreditovaný kurz
 35. 14.05.2019

  1 990 Kč

  Provozní standardy - jednodenní

  Více informací Město pořádání: OLOMOUC
  Přednáší: Mgr. Markéta VACULOVÁ
  Akreditovaný kurz
 36. 14.05.2019

  1 800 Kč

 37. 14.05.2019

  1 900 Kč

  Úřední deska

  Více informací Město pořádání: OLOMOUC
  Přednáší: Mgr. Blanka HANZELOVÁ
  Akreditovaný kurz
 38. 14.05.2019

  1 900 Kč

  DPH pro neziskové subjekty na praktických příkladech po novele 2019

  Více informací Město pořádání: OSTRAVA
  Přednáší: Ing. Marika VOŽENÍLKOVÁ
  Žádost o akreditaci
 39. 14.05.2019

  1 950 Kč

  MÍSTNÍ POPLATKY - velká novela zákona o místních poplatcích

  NOVINKA
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: JUDr. Alena ŠNEBERKOVÁ
  Akreditovaný kurz
 40. 15.05.2019

  2 400 Kč

  Zákoník práce - komplexní průvodce zákoníkem práce – celodenní školení

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: JUDr. Irena VALÍČKOVÁ, MBA, advokátka, členka redakční rady časopisu Ad rem, členka Kolegia expertů AKV Praha, spoluautorka publikace Vyznejte se v pracovním právu, členka akreditační komise MV ČR, členka Rady expertů Unie personalistů, externí vyučující na VUT Brno, spoluautorka pracovněprávních vzorů pro Wolters Kluwer, a. s.

  JUDr. Adam VALÍČEK, MBA, advokát, člen redakční rady časopisu Ad rem, člen Kolegia expertů AKV Praha, člen Rady expertů Unie personalistů, autor odborných článků, spoluautor pracovněprávních vzorů pro Wolters Kluwer, a. s.

  Akreditovaný kurz
 41. 15.05.2019

  1 990 Kč

  Vedení, komunikace a motivace lidí - pro manažery

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Mgr. Klára KADÉTOVÁ Ph.D.
 42. 15.05.2019

  1 900 Kč

  Umění jednat s lidmi

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: PhDr. Antonín BRYKS
  Akreditovaný kurz
 43. 15.05.2019

  1 800 Kč

 44. 15.05.2019

  1 900 Kč

  DPH u dovozu a vývozu zboží 2019

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Marek REINOHA
 45. 15.05.2019

  1 990 Kč

  Novela zákona o DPH 2019

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: Olga HOLUBOVÁ
 46. 16.05.2019

  1 900 Kč

  VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE (včetně NOVELY ZÁKONÍKU PRÁCE 2019) aneb praktické právní minimum pro personalisty

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Mgr. Klára GOTTWALDOVÁ MBA
 47. 16.05.2019

  1 800 Kč

  Asertivita v praxi

  Více informací Město pořádání: HRADEC KRÁLOVÉ
  Přednáší: PhDr. Miroslav KADLČÍK
  Akreditovaný kurz
 48. 16.05.2019

  1 800 Kč

  Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky

  Více informací Město pořádání: HRADEC KRÁLOVÉ
  Přednáší: Mgr. Martin BUDIŠ
  Akreditovaný kurz
 49. 16.05.2019

  1 950 Kč

  Spisová a archivní služba - aktuálně - školení zaměřené na ukládání a vyřazování dokumentů určené pro veřejnoprávní a soukromoprávní organizace – nejen pro začátečníky

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Mgr. Jiří SEDLICKÝ
  Akreditovaný kurz
 50. 16.05.2019

  1 800 Kč

  Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací

  Více informací Město pořádání: HRADEC KRÁLOVÉ
  Přednáší: Ing. Petr SIKORA
  Akreditovaný kurz
 51. 16.05.2019

  1 900 Kč

  Opatrovnictví v praxi

  Více informací Město pořádání: OSTRAVA
  Přednáší: Mgr. Tomáš PAVLÍČEK
  Akreditovaný kurz
 52. 16.05.2019

  1 990 Kč

  Prezentační dovednosti – vlastní projev pod drobnohledem

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Mgr. Ing. Ivana VODOVÁ
 53. 16.05.2019

  1 990 Kč

  Cesta ke zvýšení odolnosti

  Více informací Město pořádání: OSTRAVA
  Přednáší: Ing. Dagmar KOŽINOVÁ
 54. 16.05.2019

  1 800 Kč

  Místní a účelové komunikace

  Více informací Město pořádání: PLZEŇ
  Přednáší: Ing. Jiří BLAŽEK
  Akreditovaný kurz
 55. 16.05.2019

  1 800 Kč

 56. 16.05.2019

  1 900 Kč

  Cestovní náhrady 2019

  NOVINKA
  Více informací Město pořádání: OSTRAVA
  Přednáší: Jaroslava PFEILEROVÁ
 57. 16.05.2019

  1 950 Kč

  Možné způsoby prodeje nepotřebného majetku obcí z pohledu aktuální legislativy

  NOVINKA
  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: Ing. Zdeňka NIKLASOVÁ
 58. 16.05.2019

  1 800 Kč

  Rodinné právo - výživné

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: Mgr. Gabriela ŠŤASTNÁ
  Akreditovaný kurz
 59. 17.05.2019

  1 990 Kč

  JAK UČIT ZAJÍMAVĚ! (kurz nejen pro lektory, trenéry aj.)

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: PhDr. Jiřina SALAQUARDOVÁ
 60. 17.05.2019

  1 800 Kč

  Nový občanský zákoník, pozemní komunikace a katastr nemovitostí

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: Ing. Jiří BLAŽEK
  Akreditovaný kurz
 61. 17.05.2019

  1 700 Kč

  Změny ve společném vzdělávání

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: JUDr. Hana POLÁKOVÁ
  Akreditovaný kurz
 62. 17.05.2019

  1 800 Kč

  Ztráty a nálezy aktuálně

  Více informací Město pořádání: PLZEŇ
  Přednáší: JUDr. Michal BORTEL
  Akreditovaný kurz
 63. 17.05.2019

  1 950 Kč

  Základní pravidla pro zajištění BOZP na pracovišti

  Více informací Město pořádání: OSTRAVA
  Přednáší: Ing. Petr KOUTNÝ
 64. 17.05.2019

  1 950 Kč

  MÍSTNÍ POPLATKY - velká novela zákona o místních poplatcích

  NOVINKA
  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: JUDr. Alena ŠNEBERKOVÁ
  Akreditovaný kurz
 65. 18.05.2019

  1 500 Kč

  Síla ženy

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: Ing. Dagmar KOŽINOVÁ
 66. 20.05.2019

  1 990 Kč

  Úspěšná komunikace, jak ji neznáte

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: Nasťa MIKLOVÁ
 67. 20.05.2019

  1 990 Kč

  Žurnalistika pro zájemce - základní kroky

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: PhDr. Jiřina SALAQUARDOVÁ
 68. 20.05.2019

  1 990 Kč

  Zaměstnavatel a odbory – jak na to z pohledu zaměstnavatele

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Mgr. Vladimír ČERNÝ
 69. 20.05.2019

  1 850 Kč

  Individualizace předškolního vzdělávání

  Změna termínu konání semináře z 29. 4. na 20. 5. 2019.

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: PaedDr. Hana SEDLÁČKOVÁ
  Akreditovaný kurz
 70. 21.05.2019

  1 990 Kč

  Pracovnělékařské služby a zdravotní péče o zaměstnance aktuálně

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: MUDr. Dana KUKLOVÁ CSc.
 71. 21.05.2019

  1 800 Kč

  Kritika a zvládání konfliktů
  Jak uspět v kritice a efektivně kritizovat

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: PhDr. Miroslav KADLČÍK
  Akreditovaný kurz
 72. 21.05.2019

  1 800 Kč

  Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Mgr. Martin BUDIŠ
  Akreditovaný kurz
 73. 21.05.2019

  1 990 Kč

  Úspěšná komunikace, jak ji neznáte

  Více informací Město pořádání: OSTRAVA
  Přednáší: Nasťa MIKLOVÁ
 74. 21.05.2019

  1 900 Kč

  Profesionální sekretářka, asistentka
  se zaměřením na úspěšnou komunikaci, etiketu v zaměstnání a základy správného servisu

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: PhDr. Antonín BRYKS
 75. 21.05.2019

  1 900 Kč

  CLO, DPH u obchodních operací se zbožím v zahraničním obchodě 2019 a možnosti snížení finanční zátěže u těchto operací

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: JUDr. Pavel MATOUŠEK
 76. 21.05.2019

  1 900 Kč

  Celní předpisy v roce 2019

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: Marek REINOHA
 77. 21.05.2019

  1 990 Kč

  Procedurální standardy - jednodenní

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: Mgr. Markéta VACULOVÁ
  Akreditovaný kurz
 78. 21.05.2019

  1 900 Kč

  Památková péče v praxi - s přihlédnutím k novele stavebního zákona

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: Mgr. et Mgr. Eva KEBRLOVÁ Ph.D.
  Akreditovaný kurz
 79. 21.05.2019

  1 800 Kč

  Asistovaný styk a jiné formy styku dítěte pod drobnohledem

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Mgr. Veronika ANDRTOVÁ
  Akreditovaný kurz
 80. 22.05.2019

  2 400 Kč

  Novela zákoníku práce 2019

  Více informací Město pořádání: ČESKÉ BUDĚJOVICE
  Přednáší: JUDr. Irena VALÍČKOVÁ, MBA, advokátka, členka redakční rady časopisu Ad rem, členka Kolegia expertů AKV Praha, spoluautorka publikace Vyznejte se v pracovním právu, členka akreditační komise MV ČR, členka Rady expertů Unie personalistů, externí vyučující na VUT Brno, spoluautorka pracovněprávních vzorů pro Wolters Kluwer, a. s.

  JUDr. Adam VALÍČEK, MBA, advokát, člen redakční rady časopisu Ad rem, člen Kolegia expertů AKV Praha, člen Rady expertů Unie personalistů, autor odborných článků, spoluautor pracovněprávních vzorů pro Wolters Kluwer, a. s.

 81. 22.05.2019

  1 800 Kč

  Kritika a zvládání konfliktů
  Jak uspět v kritice a efektivně kritizovat

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: PhDr. Miroslav KADLČÍK
  Akreditovaný kurz
 82. 22.05.2019

  1 990 Kč

  Úspěšná komunikace, jak ji neznáte

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Nasťa MIKLOVÁ
 83. 22.05.2019

  1 990 Kč

  Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky

  Více informací Město pořádání: ČESKÉ BUDĚJOVICE
  Přednáší: PhDr. Jiřina SALAQUARDOVÁ
 84. 22.05.2019

  1 900 Kč

  IFRS/IAS vs CAS aktuálně

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Ing. Zdenka ŠULCOVÁ VOLKÁNOVÁ Ph.D.
 85. 22.05.2019

  1 990 Kč

  Workshop zpětné vazby

  NOVINKA

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Mgr. Radka LANKAŠOVÁ
 86. 23.05.2019

  2 400 Kč

  Zákoník práce - komplexní průvodce zákoníkem práce – celodenní školení

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: JUDr. Irena VALÍČKOVÁ, MBA, advokátka, členka redakční rady časopisu Ad rem, členka Kolegia expertů AKV Praha, spoluautorka publikace Vyznejte se v pracovním právu, členka akreditační komise MV ČR, členka Rady expertů Unie personalistů, externí vyučující na VUT Brno, spoluautorka pracovněprávních vzorů pro Wolters Kluwer, a. s.

  JUDr. Adam VALÍČEK, MBA, advokát, člen redakční rady časopisu Ad rem, člen Kolegia expertů AKV Praha, člen Rady expertů Unie personalistů, autor odborných článků, spoluautor pracovněprávních vzorů pro Wolters Kluwer, a. s.

  Akreditovaný kurz
 87. 23.05.2019

  1 800 Kč

  Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: Mgr. Martin BUDIŠ
  Akreditovaný kurz
 88. 23.05.2019

  1 900 Kč

  Opatrovnictví v praxi

  Více informací Město pořádání: OLOMOUC
  Přednáší: Mgr. Tomáš PAVLÍČEK
  Akreditovaný kurz
 89. 23.05.2019

  1 990 Kč

  Vedení spolupracovníků a poskytování zpětné vazby

  Více informací Město pořádání: OSTRAVA
  Přednáší: Mgr. Ing. Ivana VODOVÁ
 90. 23.05.2019

  1 900 Kč

  Nemocenské a důchodové pojištění aktuálně

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Bc. Vítězslav ČECH, ČSSZ Brno
  Bc. Jitka DVOŘÁKOVÁ, MSSZ Brno

 91. 23.05.2019

  2 100 Kč

  Bytové spoluvlastnictví v praxi, aktuální judikatura, informace o projednávané novele

  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: JUDr. Pavla SCHŐDELBAUEROVÁ
  Akreditovaný kurz
 92. 23.05.2019

  1 950 Kč

  Postavení územního samosprávného celku v procesu dražby

  NOVINKA

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Ing. Zdeňka NIKLASOVÁ
 93. 23.05.2019

  1 990 Kč

  Skončení pracovního poměru komplexně v praxi a judikatuře, aktuality z pracovního práva

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: JUDr. Petr BUKOVJAN
 94. 23.05.2019

  1 800 Kč

  Asistovaný styk a jiné formy styku dítěte pod drobnohledem

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: Mgr. Veronika ANDRTOVÁ
  Akreditovaný kurz
 95. 23.05.2019

  1 950 Kč

  MÍSTNÍ POPLATKY - velká novela zákona o místních poplatcích

  NOVINKA
  Více informací Město pořádání: OSTRAVA
  Přednáší: JUDr. Alena ŠNEBERKOVÁ
  Akreditovaný kurz
 96. 24.05.2019

  1 900 Kč

  GDPR rok poté – praktické zkušenosti a nový zákon o zpracování osobních údajů

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: JUDr. Irena VALÍČKOVÁ, MBA, advokátka, členka redakční rady časopisu Ad rem, členka Kolegia expertů AKV Praha, spoluautorka publikace Vyznejte se v pracovním právu, členka akreditační komise MV ČR, členka Rady expertů Unie personalistů, externí vyučující na VUT Brno, spoluautorka pracovněprávních vzorů pro Wolters Kluwer, a. s.

  JUDr. Adam VALÍČEK, MBA, advokát, člen redakční rady časopisu Ad rem, člen Kolegia expertů AKV Praha, člen Rady expertů Unie personalistů, autor odborných článků, spoluautor pracovněprávních vzorů pro Wolters Kluwer, a. s.

 97. 24.05.2019

  1 950 Kč

  Základní pravidla pro zajištění BOZP na pracovišti

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Ing. Petr KOUTNÝ
 98. 25.05.2019

  1 900 Kč

  Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – novely 2017 a 2019, zkušenosti a očekávání

  NOVELA 2019

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Mgr. Pavel GOTTWALD MBA
  Akreditovaný kurz
 99. 25.05.2019

  1 900 Kč

  VYBRANÉ PROBLÉMY ZÁKONÍKU PRÁCE (včetně NOVELY ZÁKONÍKU PRÁCE 2019) aneb praktické právní minimum pro personalisty

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Mgr. Klára GOTTWALDOVÁ MBA
 100. 25.05.2019

  1 200 Kč

  Úvod do problematiky standardů kvality sociálních služeb

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: PhDr. Mgr. Hana ŠTOLBOVÁ
  Akreditovaný kurz
 101. 25.05.2019

  1 990 Kč

  Vnímání těla během sedavé práce

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Mgr. Dagmar MOC KRÁLOVÁ
 102. 27.05.2019

  1 800 Kč

  Zdaňování příjmů zaměstnanců v roce 2019

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Ing. Miluše PROCHÁZKOVÁ
 103. 27.05.2019

  1 990 Kč

  Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: PhDr. Jiřina SALAQUARDOVÁ
 104. 27.05.2019

  1 800 Kč

  Daňový řád

  NOVINKA
  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: Bc. Zdeněk VONDRÁK DiS.
  Akreditovaný kurz
 105. 27.05.2019

  1 990 Kč

  Praktické aspekty zaměstnávání cizinců - novela 2019

  NOVINKA
  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: Mgr. Tomáš PETYOVSKÝ
 106. 28.05.2019

  1 990 Kč

  Asertivní komunikace

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Mgr. Dora LUKÁŠOVÁ
 107. 28.05.2019

  1 900 Kč

 108. 28.05.2019

  1 900 Kč

  Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – novely 2017 a 2019, zkušenosti a očekávání

  NOVELA 2019
  Více informací Město pořádání: OSTRAVA
  Přednáší: Mgr. Pavel GOTTWALD MBA
  Akreditovaný kurz
 109. 28.05.2019

  1 800 Kč

 110. 28.05.2019

  1 990 Kč

  Úspěšná komunikace, jak ji neznáte

  Více informací Město pořádání: OLOMOUC
  Přednáší: Nasťa MIKLOVÁ
 111. 28.05.2019

  1 900 Kč

  Umění jednat s lidmi

  Více informací Město pořádání: OSTRAVA
  Přednáší: PhDr. Antonín BRYKS
  Akreditovaný kurz
 112. 28.05.2019

  1 900 Kč

  NEN (Národní elektronický nástroj)

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: Ing. Jan SÉGL
  Akreditovaný kurz
 113. 28.05.2019

  1 800 Kč

  Vedení správních řízení ve věci dopravních přestupků, námitková řízení týkající se dosažení 12 bodů v bodovém hodnocení řidiče

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Mgr. Jana CÍCHOVÁ LL.M.
  Akreditovaný kurz
 114. 28.05.2019

  1 900 Kč

  Jak zavádět procesy a nezkolabovat (řízení interních projektů)

  NOVINKA
  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: Regina KUBCOVÁ
 115. 28.05.2019

  1 990 Kč

  Relax pro Vaše oči při práci na počítači

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Marlena VÍTKOVÁ DiS.
 116. 28.05.2019

  1 800 Kč

  DPH pro neziskové subjekty na praktických příkladech po novele 2019

  Více informací Město pořádání: OLOMOUC
  Přednáší: Ing. Marika VOŽENÍLKOVÁ
  Žádost o akreditaci
 117. 28.05.2019

  1 950 Kč

  MÍSTNÍ POPLATKY - velká novela zákona o místních poplatcích

  NOVINKA
  Více informací Město pořádání: HRADEC KRÁLOVÉ
  Přednáší: JUDr. Alena ŠNEBERKOVÁ
  Akreditovaný kurz
 118. 29.05.2019

  1 900 Kč

  GDPR rok poté – praktické zkušenosti a nový zákon o zpracování osobních údajů

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: JUDr. Irena VALÍČKOVÁ, MBA, advokátka, členka redakční rady časopisu Ad rem, členka Kolegia expertů AKV Praha, spoluautorka publikace Vyznejte se v pracovním právu, členka akreditační komise MV ČR, členka Rady expertů Unie personalistů, externí vyučující na VUT Brno, spoluautorka pracovněprávních vzorů pro Wolters Kluwer, a. s.

  JUDr. Adam VALÍČEK, MBA, advokát, člen redakční rady časopisu Ad rem, člen Kolegia expertů AKV Praha, člen Rady expertů Unie personalistů, autor odborných článků, spoluautor pracovněprávních vzorů pro Wolters Kluwer, a. s.

 119. 29.05.2019

  2 000 Kč

  Finanční analýza firmy

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: Ing. Zdenka ŠULCOVÁ VOLKÁNOVÁ Ph.D.
 120. 29.05.2019

  1 990 Kč

  Lektorské dovednosti v kostce

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Mgr. Ing. Ivana VODOVÁ
 121. 29.05.2019

  1 900 Kč

  Kurz etikety

  Více informací Město pořádání: PLZEŇ
  Přednáší: Mgr. Taťána PICKOVÁ
 122. 29.05.2019

  1 990 Kč

  S úsměvem a bez stresu

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Ing. Přemysl DOLEŽAL
 123. 29.05.2019

  1 990 Kč

  Workshop zpětné vazby

  NOVINKA
  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: Mgr. Radka LANKAŠOVÁ
 124. 29.05.2019

  1 900 Kč

  Daňové a účetní aktuality 2019

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Ing. Jiří KLÍMA
 125. 29.05.2019

  1 990 Kč

  Zaměstnavatel a odbory – jak na to z pohledu zaměstnavatele

  Více informací Město pořádání: OSTRAVA
  Přednáší: Mgr. Vladimír ČERNÝ
 126. 29.05.2019

  1 800 Kč

  DPH pro neziskové subjekty na praktických příkladech po novele 2019

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: Ing. Marika VOŽENÍLKOVÁ
  Žádost o akreditaci
 127. 30.05.2019

  1 990 Kč

  Pracovnělékařské služby a zdravotní péče o zaměstnance aktuálně

  Více informací Město pořádání: OSTRAVA
  Přednáší: MUDr. Dana KUKLOVÁ CSc.
 128. 30.05.2019

  1 800 Kč

  Kritika a zvládání konfliktů
  Jak uspět v kritice a efektivně kritizovat

  Více informací Město pořádání: OSTRAVA
  Přednáší: PhDr. Miroslav KADLČÍK
  Akreditovaný kurz
 129. 30.05.2019

  1 800 Kč

  Spisová a archivní služba
  uchovávání a vyřazování dokumentů
  v praxi veřejnoprávních původců

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: Mgr. Marie TARANTOVÁ
  Akreditovaný kurz
 130. 30.05.2019

  1 900 Kč

  Účetnictví pro příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky i pro příspěvkové organizace státu

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Ing. Hana JURÁŇOVÁ
 131. 30.05.2019

  1 900 Kč

  Opatrovnictví - majetek a dluhy

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Mgr. Tomáš PAVLÍČEK
  Akreditovaný kurz
 132. 30.05.2019

  1 800 Kč

  Evidence obyvatel v praxi ohlašoven

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: Zdeňka STRÁNSKÁ
  Akreditovaný kurz
 133. 30.05.2019

  2 100 Kč

  Bytové spoluvlastnictví v praxi, aktuální judikatura, informace o projednávané novele

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: JUDr. Pavla SCHŐDELBAUEROVÁ
  Akreditovaný kurz
 134. 30.05.2019

  1 900 Kč

  Jak zavádět procesy a nezkolabovat (řízení interních projektů)

  NOVINKA

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Regina KUBCOVÁ
 135. 30.05.2019

  1 800 Kč

  Právní úprava svobodného přístupu k informacím ve vztahu
  k veřejné správě - právo na informace ve veřejné správě podle zákona o svobodném přístupu k informacím a souvisejících právních předpisů včetně judikatury - seminář se dotkne i aktuálního tématu GDPR

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: JUDr. Petr KOLMAN Ph.D.
  Akreditovaný kurz
 136. 30.05.2019

  1 950 Kč

  Základy průmyslové ergonomie

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Mgr. Stanislav OPLUŠTIL
 137. 30.05.2019

  1 950 Kč

  Možné způsoby prodeje nepotřebného majetku obcí z pohledu aktuální legislativy

  NOVINKA
  Více informací Město pořádání: OLOMOUC
  Přednáší: Ing. Zdeňka NIKLASOVÁ
 138. 30.05.2019

  1 800 Kč

  Asistovaný styk a jiné formy styku dítěte pod drobnohledem

  Více informací Město pořádání: OSTRAVA
  Přednáší: Mgr. Veronika ANDRTOVÁ
  Akreditovaný kurz
 139. 30.05.2019

  1 800 Kč

  DPH pro neziskové subjekty na praktických příkladech po novele 2019

  Více informací Město pořádání: HRADEC KRÁLOVÉ
  Přednáší: Ing. Marika VOŽENÍLKOVÁ
  Žádost o akreditaci
 140. 30.05.2019

  2 600 Kč

  „Nová“ SRO oslavila pětileté výročí – aneb jak se vám líbí?

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Doc. JUDr. Ludmila LOCHMANOVÁ Ph.D.
 141. 31.05.2019

  1 990 Kč

  Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky

  Více informací Město pořádání: ÚSTÍ NAD LABEM
  Přednáší: PhDr. Jiřina SALAQUARDOVÁ
 142. 31.05.2019

  1 800 Kč

  Ztráty a nálezy aktuálně

  Více informací Město pořádání: ÚSTÍ NAD LABEM
  Přednáší: JUDr. Michal BORTEL
  Akreditovaný kurz
 143. 31.05.2019

  1 950 Kč

  Základní pravidla pro zajištění BOZP na pracovišti

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: Ing. Petr KOUTNÝ
 144. 31.05.2019

  1 990 Kč

  Relax pro Vaše oči při práci na počítači

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: Marlena VÍTKOVÁ DiS.
 145. 31.05.2019

  1 800 Kč

  Katastr nemovitostí nejen pro začátečníky

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Ing. Naděžda VITULOVÁ
  Akreditovaný kurz
 146. 31.05.2019

  1 800 Kč

  DPH pro neziskové subjekty na praktických příkladech po novele 2019

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Ing. Marika VOŽENÍLKOVÁ
  Žádost o akreditaci
 147. 03.06.2019

  1 990 Kč

  Vedení, komunikace a motivace lidí - pro mistry

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Mgr. Klára KADÉTOVÁ Ph.D.
 148. 03.06.2019

  1 800 Kč

  Obec v roli zřizovatele příspěvkové organizace

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Ing. Petr SIKORA
  Akreditovaný kurz
 149. 03.06.2019

  1 990 Kč

  Veřejná promluva
  aneb nebát se vystoupit,
  neztratit, ale získat
  promluvit stručně, jasně, konkrétně

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: PhDr. Jiřina SALAQUARDOVÁ
 150. 03.06.2019

  1 950 Kč

  DPH v příkladech + novela 2019 prakticky

  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Ing. Ivana LANGEROVÁ
 151. 03.06.2019

  1 950 Kč

  Postavení územního samosprávného celku v procesu dražby

  NOVINKA
  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: Ing. Zdeňka NIKLASOVÁ
 152. 04.06.2019

  1 990 Kč

  VYHRAJTE NAD STRESEM!!! (Aneb když nemusíte trpět nedělejte to!!!)

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Mgr. Dora LUKÁŠOVÁ
 153. 04.06.2019

  1 800 Kč

  Učetní a daňové doklady aktuálně

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Ing. Jana BĚLOCHOVÁ
  Akreditovaný kurz
 154. 04.06.2019

  1 800 Kč

  Kritika a zvládání konfliktů
  Jak uspět v kritice a efektivně kritizovat

  Více informací Město pořádání: OLOMOUC
  Přednáší: PhDr. Miroslav KADLČÍK
  Akreditovaný kurz
 155. 04.06.2019

  1 800 Kč

  Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Mgr. Martin BUDIŠ
  Akreditovaný kurz
 156. 04.06.2019

  1 990 Kč

  Účinné taktiky ve vyjednávání

  Více informací Město pořádání: OSTRAVA
  Přednáší: Nasťa MIKLOVÁ
 157. 04.06.2019

  1 900 Kč

  Umění jednat s lidmi

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: PhDr. Antonín BRYKS
  Akreditovaný kurz
 158. 04.06.2019

  1 990 Kč

  Zákon o registru smluv a jeho praktická aplikace

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Mgr. Darina KOCOVÁ
  Akreditovaný kurz
 159. 04.06.2019

  1 900 Kč

  Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a p.o. v r. 2019

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: Ing. Hana JURÁŇOVÁ
  Akreditovaný kurz
 160. 04.06.2019

  1 900 Kč

  DPH u dovozu a vývozu zboží 2019

  Více informací Město pořádání: OLOMOUC
  Přednáší: Marek REINOHA
 161. 04.06.2019

  1 800 Kč

 162. 04.06.2019

  1 800 Kč

  Katastr nemovitostí nejen pro začátečníky

  Více informací Město pořádání: OSTRAVA
  Přednáší: Ing. Naděžda VITULOVÁ
  Akreditovaný kurz
 163. 04.06.2019

  1 950 Kč

  MÍSTNÍ POPLATKY - velká novela zákona o místních poplatcích

  NOVINKA
  Více informací Město pořádání: ÚSTÍ NAD LABEM
  Přednáší: JUDr. Alena ŠNEBERKOVÁ
  Akreditovaný kurz
 164. 05.06.2019

  1 990 Kč

  Trénink prodejních dovedností

  Změna termínu konání semináře ze 7. 6. na 5. 6. 2019.
  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: Mgr. Klára KADÉTOVÁ Ph.D.
 165. 05.06.2019

  1 990 Kč

  Vnímání těla během sedavé práce

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Mgr. Dagmar MOC KRÁLOVÁ
 166. 05.06.2019

  1 990 Kč

  Řízení lidských zdrojů (nové trendy a přístupy)

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: doc. PhDr. František VÍZDAL CSc.
 167. 05.06.2019

  1 950 Kč

  Pohledávky, závazky, opravné položky a rezervy v daních a účetnictví 2019

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Ing. Jiří KLÍMA
 168. 05.06.2019

  1 990 Kč

  Klíčové dovednosti profesionální asistentky

  NOVINKA
  Více informací Město pořádání: OSTRAVA
  Přednáší: Mgr. Ing. Ivana VODOVÁ
 169. 06.06.2019

  1 990 Kč

  Komunikovat efektivně!
  (nácvik komunikačních dovedností)

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: Mgr. Dora LUKÁŠOVÁ
  Akreditovaný kurz
 170. 06.06.2019

  1 990 Kč

  Vedení a motivace zaměstnanců

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: PhDr. Miroslav KADLČÍK
 171. 06.06.2019

  1 800 Kč

  Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., v platném znění, se zaměřením na zkoušky ZOZ

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: JUDr. Miroslava ROŠKOVÁ
  Akreditovaný kurz
 172. 06.06.2019

  1 900 Kč

  Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a p.o. v r. 2019

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Ing. Hana JURÁŇOVÁ
  Akreditovaný kurz
 173. 06.06.2019

  1 800 Kč

  Evidence obyvatel a rodná čísla, trvalý pobyt - platná právní úprava - aktuálně k datu konání semináře

  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: JUDr. Drahoslava PEČINKOVÁ
  Akreditovaný kurz
 174. 06.06.2019

  1 900 Kč

  Aktualizovaná problematika statistiky INTRASTAT CZ v intrakomunitárním obchodu Evropské unie (přijímání a odesílání zboží mezi ČR a ostatními státy EU), souvislosti s účetnictvím, skladem, souvztažnost s DPH

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: JUDr. Pavel MATOUŠEK
 175. 06.06.2019

  1 990 Kč

  Asertivní zvládání obtížných/stresových situací

  Více informací Město pořádání: OLOMOUC
  Přednáší: Mgr. Ing. Ivana VODOVÁ
 176. 06.06.2019

  1 900 Kč

  Opatrovnictví - majetek a dluhy

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: Mgr. Tomáš PAVLÍČEK
  Akreditovaný kurz
 177. 06.06.2019

  1 850 Kč

  Správní řízení podle správního řádu (obecná úprava)

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: doc. JUDr. Soňa SKULOVÁ Ph.D.
  Akreditovaný kurz
 178. 06.06.2019

  1 950 Kč

  MÍSTNÍ POPLATKY - velká novela zákona o místních poplatcích

  NOVINKA
  Více informací Město pořádání: OLOMOUC
  Přednáší: JUDr. Alena ŠNEBERKOVÁ
  Akreditovaný kurz
 179. 07.06.2019

  1 900 Kč

  Ekonomické minimum

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Ing. Zdenka ŠULCOVÁ VOLKÁNOVÁ Ph.D.
 180. 07.06.2019

  1 990 Kč

  Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky

  Více informací Město pořádání: HRADEC KRÁLOVÉ
  Přednáší: PhDr. Jiřina SALAQUARDOVÁ
 181. 07.06.2019

  1 800 Kč

  Stížnosti a petice

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: JUDr. Michal BORTEL
  Akreditovaný kurz
 182. 07.06.2019

  1 900 Kč

  Kurz etikety

  Více informací Město pořádání: HRADEC KRÁLOVÉ
  Přednáší: Mgr. Taťána PICKOVÁ
 183. 07.06.2019

  1 950 Kč

  MÍSTNÍ POPLATKY - velká novela zákona o místních poplatcích

  NOVINKA
  Více informací Město pořádání: ZLÍN
  Přednáší: JUDr. Alena ŠNEBERKOVÁ
  Akreditovaný kurz
 184. 07.06.2019

  1 990 Kč

  ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTU – workshop

  NOVINKA
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Mgr. Radka LANKAŠOVÁ
 185. 08.06.2019

  1 200 Kč

  Základy etiky v sociálních službách

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: PhDr. Mgr. Hana ŠTOLBOVÁ
  Akreditovaný kurz
 186. 10.06.2019

  1 990 Kč

  Vedení a motivace zaměstnanců

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: PhDr. Miroslav KADLČÍK
 187. 10.06.2019

  1 800 Kč

  Pokladna - EET, GDPR ve vztahu k pokladně v roce 2019

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Květoslava NOVOTNÁ
  Akreditovaný kurz
 188. 10.06.2019

  1 990 Kč

 189. 10.06.2019
  11.06.2019
  12.06.2019

  5 700 Kč

  ZAHRANIČNÍ OBCHOD - komplexní výklad z pohledu uplatňování DPH, celních předpisů, aplikace dodacích doložek INCOTERMS 2010 a vykazování INTRASTATu - 3denní

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Marek REINOHA
 190. 11.06.2019

  1 800 Kč

  Učetní a daňové doklady aktuálně

  Více informací Město pořádání: OSTRAVA
  Přednáší: Ing. Jana BĚLOCHOVÁ
  Akreditovaný kurz
 191. 11.06.2019

  1 800 Kč

  Spisová a archivní služba s přihlédnutím k eIDAS a GDPR – aktuálně

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Mgr. Hana BRZOBOHATÁ
  Akreditovaný kurz
 192. 11.06.2019

  1 990 Kč

  Účinné taktiky ve vyjednávání

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: Nasťa MIKLOVÁ
 193. 11.06.2019

  1 990 Kč

  Profesionální prodejní dovednosti

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Mgr. Klára KADÉTOVÁ Ph.D.
 194. 11.06.2019

  1 900 Kč

  Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a p.o. v r. 2019

  Více informací Město pořádání: OLOMOUC
  Přednáší: Ing. Hana JURÁŇOVÁ
  Akreditovaný kurz
 195. 11.06.2019

  1 990 Kč

  Provozní standardy - jednodenní

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: Mgr. Markéta VACULOVÁ
  Akreditovaný kurz
 196. 11.06.2019

  1 800 Kč

  Správní řízení v praxi (nejčastější vady řízení a rozhodnutí)

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: JUDr. Eva ŠARAPATKOVÁ
  Akreditovaný kurz
 197. 11.06.2019

  1 900 Kč

  Správní řád v praxi

  Více informací Město pořádání: OLOMOUC
  Přednáší: JUDr. Miloslav KOKEŠ
  Akreditovaný kurz
 198. 11.06.2019

  1 900 Kč

  Úřední deska

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Mgr. Blanka HANZELOVÁ
  Akreditovaný kurz
 199. 11.06.2019

  1 800 Kč

  DPH – novela zákona 2019

  Více informací Město pořádání: VYŠKOV
  Přednáší: Ing. Vladimír ZDRAŽIL
 200. 12.06.2019

  1 900 Kč

  Kontrola ze strany inspektorátu práce – buďte připraveni!

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: JUDr. Irena VALÍČKOVÁ, MBA, advokátka, členka redakční rady časopisu Ad rem, členka Kolegia expertů AKV Praha, spoluautorka publikace Vyznejte se v pracovním právu, členka akreditační komise MV ČR, členka Rady expertů Unie personalistů, externí vyučující na VUT Brno, spoluautorka pracovněprávních vzorů pro Wolters Kluwer, a. s.

  JUDr. Adam VALÍČEK, MBA, advokát, člen redakční rady časopisu Ad rem, člen Kolegia expertů AKV Praha, člen Rady expertů Unie personalistů, autor odborných článků, spoluautor pracovněprávních vzorů pro Wolters Kluwer, a. s.

 201. 12.06.2019

  1 990 Kč

  Jak porozumět účetním výkazům

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: Ing. Zdenka ŠULCOVÁ VOLKÁNOVÁ Ph.D.
 202. 12.06.2019

  1 900 Kč

  Kurz etikety

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: Mgr. Taťána PICKOVÁ
 203. 12.06.2019

  1 950 Kč

  Daň z příjmů fyzických osob 2019

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Ing. Jiří KLÍMA
 204. 12.06.2019

  2 600 Kč

  „Nová“ SRO oslavila pětileté výročí – aneb jak se vám líbí?

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: Doc. JUDr. Ludmila LOCHMANOVÁ Ph.D.
 205. 13.06.2019

  1 990 Kč

  Komunikovat efektivně!
  (nácvik komunikačních dovedností)

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Mgr. Dora LUKÁŠOVÁ
  Akreditovaný kurz
 206. 13.06.2019

  1 900 Kč

  Cestovní náhrady aktuálně, nejčastější chyby praxe a jak jim předcházet

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: JUDr. Marie SALAČOVÁ
  Akreditovaný kurz
 207. 13.06.2019

  1 800 Kč

  Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: Mgr. Martin BUDIŠ
  Akreditovaný kurz
 208. 13.06.2019

  1 990 Kč

  Pravidelné školení GDPR a informační bezpečnosti pro zaměstnance

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Mgr. Darina KOCOVÁ
 209. 13.06.2019

  1 900 Kč

  Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a p.o. v r. 2019

  Více informací Město pořádání: OSTRAVA
  Přednáší: Ing. Hana JURÁŇOVÁ
  Akreditovaný kurz
 210. 13.06.2019

  1 990 Kč

  Prezentační dovednosti – vlastní projev pod drobnohledem

  Více informací Město pořádání: OSTRAVA
  Přednáší: Mgr. Ing. Ivana VODOVÁ
 211. 13.06.2019

  1 900 Kč

  Památková péče v praxi - s přihlédnutím k novele stavebního zákona

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Mgr. et Mgr. Eva KEBRLOVÁ Ph.D.
  Akreditovaný kurz
 212. 13.06.2019

  1 990 Kč

  Řízení lidských zdrojů (nové trendy a přístupy)

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: doc. PhDr. František VÍZDAL CSc.
 213. 13.06.2019

  1 950 Kč

  MÍSTNÍ POPLATKY - velká novela zákona o místních poplatcích

  NOVINKA
  Více informací Město pořádání: ČESKÉ BUDĚJOVICE
  Přednáší: JUDr. Alena ŠNEBERKOVÁ
  Akreditovaný kurz
 214. 14.06.2019

  1 900 Kč

  Kontrola ze strany inspektorátu práce – buďte připraveni!

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: JUDr. Irena VALÍČKOVÁ, MBA, advokátka, členka redakční rady časopisu Ad rem, členka Kolegia expertů AKV Praha, spoluautorka publikace Vyznejte se v pracovním právu, členka akreditační komise MV ČR, členka Rady expertů Unie personalistů, externí vyučující na VUT Brno, spoluautorka pracovněprávních vzorů pro Wolters Kluwer, a. s.

  JUDr. Adam VALÍČEK, MBA, advokát, člen redakční rady časopisu Ad rem, člen Kolegia expertů AKV Praha, člen Rady expertů Unie personalistů, autor odborných článků, spoluautor pracovněprávních vzorů pro Wolters Kluwer, a. s.

 215. 14.06.2019

  1 900 Kč

  Jak porozumět účetním výkazům

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Ing. Zdenka ŠULCOVÁ VOLKÁNOVÁ Ph.D.
 216. 14.06.2019

  1 990 Kč

  Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky

  Více informací Město pořádání: OSTRAVA
  Přednáší: PhDr. Jiřina SALAQUARDOVÁ
 217. 14.06.2019

  1 990 Kč

  Provozní standardy - jednodenní

  Více informací Město pořádání: OSTRAVA
  Přednáší: Mgr. Markéta VACULOVÁ
  Akreditovaný kurz
 218. 14.06.2019

  1 800 Kč

  Stížnosti a petice

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: JUDr. Michal BORTEL
  Akreditovaný kurz
 219. 15.06.2019

  1 200 Kč

  Základy etiky v sociálních službách

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: PhDr. Mgr. Hana ŠTOLBOVÁ
  Akreditovaný kurz
 220. 17.06.2019

  1 990 Kč

  Vedení, komunikace a motivace lidí - pro mistry

  Více informací Město pořádání: OSTRAVA
  Přednáší: Mgr. Klára KADÉTOVÁ Ph.D.
 221. 17.06.2019

  1 990 Kč

  Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: PhDr. Jiřina SALAQUARDOVÁ
 222. 17.06.2019

  1 800 Kč

  Technické zhodnocení investičního majetku - HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - zatřídění majetku, stanovení vstupní ceny, reprodukce hmotného a nehmotného majetku, technické zhodnocení a opravy z hlediska novel zákonů daňových, účetních a souvisejících předpisů

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Ing. Jiří BLAŽEK
  Akreditovaný kurz
 223. 17.06.2019

  1 990 Kč

  ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTU – workshop

  NOVINKA
  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: Mgr. Radka LANKAŠOVÁ
 224. 18.06.2019

  1 900 Kč

  Cestovní náhrady aktuálně, nejčastější chyby praxe a jak jim předcházet

  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: JUDr. Marie SALAČOVÁ
  Akreditovaný kurz
 225. 18.06.2019

  1 900 Kč

  Zákoník práce v otázkách, odpovědích a praktických příkladech

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Mgr. Klára GOTTWALDOVÁ MBA
 226. 18.06.2019

  1 900 Kč

  Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva – novely 2017 a 2019, zkušenosti a očekávání

  NOVELA 2019

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Mgr. Pavel GOTTWALD MBA
  Akreditovaný kurz
 227. 18.06.2019

  1 800 Kč

  Účetní a daňové doklady - máme naše účetní a daňové doklady v pořádku?

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: Ivana PALEČKOVÁ
  Akreditovaný kurz
 228. 18.06.2019

  1 990 Kč

  Vedení spolupracovníků a poskytování zpětné vazby

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: Mgr. Ing. Ivana VODOVÁ
 229. 18.06.2019

  1 900 Kč

  Úřední deska

  Více informací Město pořádání: OSTRAVA
  Přednáší: Mgr. Blanka HANZELOVÁ
  Akreditovaný kurz
 230. 18.06.2019

  1 800 Kč

  Katastr nemovitostí nejen pro začátečníky

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: Ing. Naděžda VITULOVÁ
  Akreditovaný kurz
 231. 18.06.2019

  1 800 Kč

  Velká novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb., účinná od 1. 1. 2018

  Více informací Město pořádání: OSTRAVA
  Přednáší: Ing. Jiří BLAŽEK
  Akreditovaný kurz
 232. 18.06.2019

  1 900 Kč

  Ochrana zvířat proti týrání - aktuální stav, zkušenosti a praxe - zákon na ochranu zvířat proti týrání

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: JUDr. Jana TRAPLOVÁ
  Akreditovaný kurz
 233. 18.06.2019

  1 800 Kč

 234. 19.06.2019

  1 950 Kč

  Základy průmyslové ergonomie

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: Mgr. Stanislav OPLUŠTIL
 235. 19.06.2019

  1 990 Kč

  Výběr zaměstnanců, vedení přijímacích pohovorů, hodnocení uchazečů

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Mgr. Dagmar HOŠKOVÁ
 236. 19.06.2019

  1 990 Kč

  Jak stres ovlivňuje paměť

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: Marlena VÍTKOVÁ DiS.
 237. 19.06.2019

  1 990 Kč

  Jak zlepšovat vztahy mezi lidmi

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: doc. PhDr. František VÍZDAL CSc.
 238. 19.06.2019

  1 900 Kč

  Praktické aspekty zaměstnávání cizinců - novela 2019

  NOVINKA

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Mgr. Tomáš PETYOVSKÝ
 239. 20.06.2019

  1 900 Kč

  Hygienické minimum pro provozovatele
  a pracovníky pracující v potravinářství (restaurace, občerstvení, potravinářské prodejny, závodní kuchyně, školní kuchyně, výrobny potravin a pokrmů apod.)

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: MUDr. Irena POSPÍŠILOVÁ
  Akreditovaný kurz
 240. 20.06.2019

  1 990 Kč

  Účinné taktiky ve vyjednávání

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Nasťa MIKLOVÁ
 241. 20.06.2019
  21.06.2019

  3 800 Kč

  Finanční analýza firmy - 2denní

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Ing. Zdenka ŠULCOVÁ VOLKÁNOVÁ Ph.D.
 242. 20.06.2019

  1 900 Kč

  Správní řád nejen pro nové úředníky

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: JUDr. Miloslav KOKEŠ
  Akreditovaný kurz
 243. 20.06.2019

  1 850 Kč

  Elektronická evidence tržeb (EET) - náběh třetí čtvrté vlny (služby, výroba), zkušenosti s dosavadní praxí EET u podnikatelů

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Ing. Vladimír ZDRAŽIL
 244. 20.06.2019

  1 950 Kč

  Postavení územního samosprávného celku v procesu dražby

  NOVINKA
  Více informací Město pořádání: OLOMOUC
  Přednáší: Ing. Zdeňka NIKLASOVÁ
 245. 21.06.2019

  1 990 Kč

  Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: PhDr. Jiřina SALAQUARDOVÁ
 246. 21.06.2019

  1 800 Kč

  Stížnosti a petice

  Více informací Město pořádání: OSTRAVA
  Přednáší: JUDr. Michal BORTEL
  Akreditovaný kurz
 247. 21.06.2019

  1 800 Kč

  Místní a účelové komunikace

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Ing. Jiří BLAŽEK
  Akreditovaný kurz
 248. 21.06.2019

  1 700 Kč

  Aktuální stav školské legislativy

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: JUDr. Hana POLÁKOVÁ
 249. 22.06.2019

  1 200 Kč

  Inspekce poskytování sociálních služeb

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: PhDr. Mgr. Hana ŠTOLBOVÁ
  Akreditovaný kurz
 250. 24.06.2019

  1 900 Kč

  Rychločtení®, racionální čtení®, rychlostudium

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: Marlena VÍTKOVÁ DiS.
 251. 25.06.2019

  1 990 Kč

  Sebeřízení a time management

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Mgr. Ing. Ivana VODOVÁ
 252. 25.06.2019

  1 900 Kč

  Právo stavby a ostatní věcná práva k pozemku – prakticky a přehledně

  Více informací Město pořádání: OLOMOUC
  Přednáší: JUDr. Adam ZÍTEK Ph.D.
  Akreditovaný kurz
 253. 25.06.2019

  1 990 Kč

  Jak hořet, ale nevyhořet aneb prevence syndromu vyhoření

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: Ivana HONZLOVÁ
 254. 25.06.2019

  1 900 Kč

  Úřední deska

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: Mgr. Blanka HANZELOVÁ
  Akreditovaný kurz
 255. 25.06.2019

  1 990 Kč

  Jak stres ovlivňuje paměť

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Marlena VÍTKOVÁ DiS.
 256. 25.06.2019

  1 990 Kč

  Jak zlepšovat vztahy mezi lidmi

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: doc. PhDr. František VÍZDAL CSc.
 257. 25.06.2019

  1 800 Kč

 258. 26.06.2019

  1 990 Kč

  Výběr zaměstnanců, vedení přijímacích pohovorů, hodnocení uchazečů

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: Mgr. Dagmar HOŠKOVÁ
 259. 26.06.2019

  1 900 Kč

  Rychločtení®, racionální čtení®, rychlostudium

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Marlena VÍTKOVÁ DiS.
 260. 27.06.2019

  1 900 Kč

  Průvodce právem nemovitostí – prakticky a přehledně

  Více informací Město pořádání: OLOMOUC
  Přednáší: JUDr. Adam ZÍTEK Ph.D.
  Akreditovaný kurz
 261. 27.06.2019

  1 990 Kč

  S úsměvem a bez stresu

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: Ing. Přemysl DOLEŽAL
 262. 27.06.2019

  1 900 Kč

 263. 27.06.2019

  1 990 Kč

  Klíčové dovednosti profesionální asistentky

  NOVINKA
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Mgr. Ing. Ivana VODOVÁ
 264. 28.06.2019

  1 900 Kč

  Ekonomické minimum

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: Ing. Zdenka ŠULCOVÁ VOLKÁNOVÁ Ph.D.
 265. 10.07.2019

  1 990 Kč

  Asertivní zvládání obtížných/stresových situací

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: Mgr. Ing. Ivana VODOVÁ
 266. 10.07.2019

  1 990 Kč

  Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky

  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: PhDr. Jiřina SALAQUARDOVÁ
 267. 11.07.2019

  1 800 Kč

  Asertivita v praxi

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: PhDr. Miroslav KADLČÍK
  Akreditovaný kurz
 268. 11.07.2019

  1 800 Kč

 269. 16.07.2019

  1 990 Kč

  Vedení spolupracovníků a poskytování zpětné vazby

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Mgr. Ing. Ivana VODOVÁ
 270. 16.07.2019

  1 990 Kč

  Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: PhDr. Jiřina SALAQUARDOVÁ
 271. 17.07.2019

  1 990 Kč

  Asertivní zvládání obtížných/stresových situací

  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Mgr. Ing. Ivana VODOVÁ
 272. 17.07.2019

  1 850 Kč

  Vnitřní předpisy zaměstnavatele (pracovní řád a vnitropodnikové směrnice)

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: JUDr. Irena VALÍČKOVÁ, MBA, advokátka, členka redakční rady časopisu Ad rem, členka Kolegia expertů AKV Praha, spoluautorka publikace Vyznejte se v pracovním právu, členka akreditační komise MV ČR, členka Rady expertů Unie personalistů, externí vyučující na VUT Brno, spoluautorka pracovněprávních vzorů pro Wolters Kluwer, a. s.

  JUDr. Adam VALÍČEK, MBA, advokát, člen redakční rady časopisu Ad rem, člen Kolegia expertů AKV Praha, člen Rady expertů Unie personalistů, autor odborných článků, spoluautor pracovněprávních vzorů pro Wolters Kluwer, a. s.

 273. 18.07.2019

  1 990 Kč

  Prezentační dovednosti – vlastní projev pod drobnohledem

  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Mgr. Ing. Ivana VODOVÁ
 274. 18.07.2019

  1 800 Kč

  Asertivita v praxi

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: PhDr. Miroslav KADLČÍK
  Akreditovaný kurz
 275. 18.07.2019

  1 750 Kč

  Školení v oblasti první pomoci pro instituce, firmy i jednotlivce

  Více informací Město pořádání: OLOMOUC
  Přednáší: Mgr. Kateřina GRMELOVÁ, specialistka a Mgr. Šárka TRÁVNÍČKOVÁ, specialistka
 276. 18.07.2019

  1 850 Kč

  Vnitřní předpisy zaměstnavatele (pracovní řád a vnitropodnikové směrnice)

  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: JUDr. Irena VALÍČKOVÁ, MBA, advokátka, členka redakční rady časopisu Ad rem, členka Kolegia expertů AKV Praha, spoluautorka publikace Vyznejte se v pracovním právu, členka akreditační komise MV ČR, členka Rady expertů Unie personalistů, externí vyučující na VUT Brno, spoluautorka pracovněprávních vzorů pro Wolters Kluwer, a. s.

  JUDr. Adam VALÍČEK, MBA, advokát, člen redakční rady časopisu Ad rem, člen Kolegia expertů AKV Praha, člen Rady expertů Unie personalistů, autor odborných článků, spoluautor pracovněprávních vzorů pro Wolters Kluwer, a. s.

 277. 23.07.2019
  24.07.2019
  25.07.2019

  5 700 Kč

  Letní škola zákoníku práce - 3denní

  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: JUDr. Irena VALÍČKOVÁ, MBA, advokátka, členka redakční rady časopisu Ad rem, členka Kolegia expertů AKV Praha, spoluautorka publikace Vyznejte se v pracovním právu, členka akreditační komise MV ČR, členka Rady expertů Unie personalistů, externí vyučující na VUT Brno, spoluautorka pracovněprávních vzorů pro Wolters Kluwer, a. s.

  JUDr. Adam VALÍČEK, MBA, advokát, člen redakční rady časopisu Ad rem, člen Kolegia expertů AKV Praha, člen Rady expertů Unie personalistů, autor odborných článků, spoluautor pracovněprávních vzorů pro Wolters Kluwer, a. s.

 278. 23.07.2019

  1 990 Kč

  Sebeřízení a time management

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: Mgr. Ing. Ivana VODOVÁ
 279. 25.07.2019

  1 750 Kč

  Školení v oblasti první pomoci pro instituce, firmy i jednotlivce

  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Mgr. Kateřina GRMELOVÁ, specialistka a Mgr. Šárka TRÁVNÍČKOVÁ, specialistka
 280. 06.08.2019

  1 990 Kč

  Etika v profesním životě

  Více informací Město pořádání: OLOMOUC
  Přednáší: PhDr. Jitka CRHOVÁ
 281. 20.08.2019

  1 990 Kč

  Akviziční telefonování - sjednání schůzky po telefonu

  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Mgr. Ing. Ivana VODOVÁ
 282. 20.08.2019

  1 850 Kč

  Jak na problémové zaměstnance?

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: JUDr. Irena VALÍČKOVÁ, MBA, advokátka, členka redakční rady časopisu Ad rem, členka Kolegia expertů AKV Praha, spoluautorka publikace Vyznejte se v pracovním právu, členka akreditační komise MV ČR, členka Rady expertů Unie personalistů, externí vyučující na VUT Brno, spoluautorka pracovněprávních vzorů pro Wolters Kluwer, a. s.

  JUDr. Adam VALÍČEK, MBA, advokát, člen redakční rady časopisu Ad rem, člen Kolegia expertů AKV Praha, člen Rady expertů Unie personalistů, autor odborných článků, spoluautor pracovněprávních vzorů pro Wolters Kluwer, a. s.

 283. 22.08.2019

  1 800 Kč

  Kritika a zvládání konfliktů
  Jak uspět v kritice a efektivně kritizovat

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: PhDr. Miroslav KADLČÍK
  Akreditovaný kurz
 284. 22.08.2019

  1 850 Kč

  Jak na problémové zaměstnance?

  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: JUDr. Irena VALÍČKOVÁ, MBA, advokátka, členka redakční rady časopisu Ad rem, členka Kolegia expertů AKV Praha, spoluautorka publikace Vyznejte se v pracovním právu, členka akreditační komise MV ČR, členka Rady expertů Unie personalistů, externí vyučující na VUT Brno, spoluautorka pracovněprávních vzorů pro Wolters Kluwer, a. s.

  JUDr. Adam VALÍČEK, MBA, advokát, člen redakční rady časopisu Ad rem, člen Kolegia expertů AKV Praha, člen Rady expertů Unie personalistů, autor odborných článků, spoluautor pracovněprávních vzorů pro Wolters Kluwer, a. s.

 285. 23.08.2019

  1 700 Kč

  Aktuální stav školské legislativy

  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: JUDr. Hana POLÁKOVÁ
 286. 26.08.2019
  27.08.2019
  28.08.2019

  5 700 Kč

  Minimum celního deklaranta - 3denní

  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Marek REINOHA
 287. 26.08.2019

  1 850 Kč

  Individualizace předškolního vzdělávání

  Změna místa konání semináře na:
  BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody
  (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: PaedDr. Hana SEDLÁČKOVÁ
  Akreditovaný kurz
 288. 27.08.2019
  28.08.2019
  29.08.2019

  5 700 Kč

  Letní škola zákoníku práce - 3denní

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: JUDr. Irena VALÍČKOVÁ, MBA, advokátka, členka redakční rady časopisu Ad rem, členka Kolegia expertů AKV Praha, spoluautorka publikace Vyznejte se v pracovním právu, členka akreditační komise MV ČR, členka Rady expertů Unie personalistů, externí vyučující na VUT Brno, spoluautorka pracovněprávních vzorů pro Wolters Kluwer, a. s.

  JUDr. Adam VALÍČEK, MBA, advokát, člen redakční rady časopisu Ad rem, člen Kolegia expertů AKV Praha, člen Rady expertů Unie personalistů, autor odborných článků, spoluautor pracovněprávních vzorů pro Wolters Kluwer, a. s.

 289. 27.08.2019

  1 800 Kč

  Veřejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky

  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Mgr. Martin BUDIŠ
  Akreditovaný kurz
 290. 29.08.2019

  1 900 Kč

  Správní řád v praxi

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: JUDr. Miloslav KOKEŠ
  Akreditovaný kurz
 291. 29.08.2019

  1 800 Kč

  Kritika a zvládání konfliktů
  Jak uspět v kritice a efektivně kritizovat

  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: PhDr. Miroslav KADLČÍK
  Akreditovaný kurz
 292. 30.08.2019

  1 990 Kč

  Motivace a sebemotivace

  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Nasťa MIKLOVÁ
 293. 30.08.2019

  1 800 Kč

 294. 30.08.2019

  1 700 Kč

  Změny ve společném vzdělávání

  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: JUDr. Hana POLÁKOVÁ
  Akreditovaný kurz
 295. 06.09.2019

  1 990 Kč

  Zaměstnavatel a odbory – jak na to z pohledu zaměstnavatele

  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Mgr. Vladimír ČERNÝ
 296. 10.09.2019

  1 800 Kč

  Katastr nemovitostí nejen pro začátečníky

  Více informací Město pořádání: OLOMOUC
  Přednáší: Ing. Naděžda VITULOVÁ
  Akreditovaný kurz
 297. 13.09.2019

  36 179 Kč

  PERSONÁLNÍ AKADEMIE

  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: tým lektorů
 298. 14.09.2019

  1 200 Kč

  Úvod do problematiky zpracování metodik, vnitřních směrnic a standardů kvality sociálních služeb organizace

  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: PhDr. Mgr. Hana ŠTOLBOVÁ
  Akreditovaný kurz
 299. 20.09.2019

  1 800 Kč

  HACCP - snadno a rychle

  NOVINKA
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Mgr. Silvie MAJTÁNOVÁ
 300. 20.09.2019

  36 179 Kč

  PERSONÁLNÍ AKADEMIE

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: tým lektorů
 301. 21.09.2019

  1 200 Kč

  Úvod do problematiky zpracování metodik, vnitřních směrnic a standardů kvality sociálních služeb organizace

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: PhDr. Mgr. Hana ŠTOLBOVÁ
  Akreditovaný kurz
 302. 25.09.2019

  1 950 Kč

  Základy průmyslové ergonomie

  Více informací Město pořádání: OSTRAVA
  Přednáší: Mgr. Stanislav OPLUŠTIL
 303. 25.09.2019

  1 990 Kč

  Sebeřízení a time management

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: Mgr. Ing. Ivana VODOVÁ
 304. 26.09.2019

  1 950 Kč

  Veřejné dražby z pohledu praxe - nebojte se veřejných dražeb

  NOVINKA
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Ing. Zdeňka NIKLASOVÁ
 305. 27.09.2019

  1 800 Kč

  HACCP - snadno a rychle

  NOVINKA
  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: Mgr. Silvie MAJTÁNOVÁ
 306. 03.10.2019

  1 950 Kč

  Veřejné dražby z pohledu praxe - nebojte se veřejných dražeb

  NOVINKA
  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: Ing. Zdeňka NIKLASOVÁ
 307. 03.10.2019

  13 900 Kč

  VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH ÚŘEDNÍKŮ – OBECNÁ ČÁST (oblast řízení úředníků)

  NOVINKA
  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: kolektiv lektorů
  Akreditovaný kurz
 308. 09.10.2019

  1 950 Kč

  Veřejné dražby z pohledu praxe - nebojte se veřejných dražeb

  NOVINKA
  Více informací Město pořádání: OLOMOUC
  Přednáší: Ing. Zdeňka NIKLASOVÁ
 309. 10.10.2019

  13 900 Kč

  VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH ÚŘEDNÍKŮ – OBECNÁ ČÁST (oblast řízení úředníků)

  NOVINKA
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: kolektiv lektorů
  Akreditovaný kurz
 310. 15.10.2019

  1 990 Kč

  LinkedIn pro personalisty (praktické školení)

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: Mgr. Radka LANKAŠOVÁ
 311. 22.10.2019

  1 990 Kč

  LinkedIn pro personalisty (praktické školení)

  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Mgr. Radka LANKAŠOVÁ
 312. 24.10.2019

  2 990 Kč

  Konference - profesní setkání mzdových účetních

  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: tým lektorů
  Akreditovaný kurz
 313. 06.11.2019

  2 990 Kč

  Konference - profesní setkání asistentek - sekretářek

  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: tým lektorů
 314. 07.11.2019

  1 950 Kč

  Jak získat více peněz za prodej obecního majetku

  NOVINKA
  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: Ing. Zdeňka NIKLASOVÁ
 315. 11.11.2019

  1 950 Kč

  Jak získat více peněz za prodej obecního majetku

  NOVINKA
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Ing. Zdeňka NIKLASOVÁ
 316. 14.11.2019

  1 950 Kč

  Jak získat více peněz za prodej obecního majetku

  NOVINKA
  Více informací Město pořádání: OLOMOUC
  Přednáší: Ing. Zdeňka NIKLASOVÁ
 317. 27.11.2019

  2 990 Kč

  19. Konference - profesní setkání personalistů

  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: tým lektorů
  Akreditovaný kurz
 318. 04.12.2019

  1 950 Kč

  Elektronické způsoby prodeje majetku

  NOVINKA
  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: Ing. Zdeňka NIKLASOVÁ
 319. 19.12.2019

  2 100 Kč

  Změny ve mzdové účtárně 2020 - setkání mzdových účetních

  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: tým lektorů
  Akreditovaný kurz
 320. 19.12.2019

  1 950 Kč

 321. 10.06.2020

  4 719 Kč

  PERSONÁLNÍ AKADEMIE (pouze nástavbový modul)

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: tým lektorů
 322. 10.06.2020

  2 420 Kč

 323. 12.06.2020

  4 719 Kč

  PERSONÁLNÍ AKADEMIE (pouze nástavbový modul)

  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: tým lektorů
 324. 12.06.2020

  2 420 Kč

 325. 18.06.2020

  4 719 Kč

  PERSONÁLNÍ AKADEMIE - zkouška

  Více informací Město pořádání: BRNO
  Přednáší: tým lektorů
 326. 19.06.2020

  4 719 Kč

  PERSONÁLNÍ AKADEMIE - zkouška

  Více informací Město pořádání: PRAHA
  Přednáší: tým lektorů

 327. Celkový počet nalezených kurzů: 362

  Nenašli jste seminář, který jste hledali? Napište nám.
Vzdělávací kurzy, školení, semináře | TSM