Studium LL.M.

(Master of Laws)

pracovní právo

 

Vzdělávací agentura TSM, spol s r.o. přichází s novým školním rokem 2018/2019 s další inovativní formou vzdělávání dospělých, a to studiem LL.M. (Master of Laws) se zaměřením na pracovní právo.

Myšlenka nadstavbového profesního vzdělávání formou studia LL.M. vyplynula z naší dlouholeté zkušenosti v oblasti vzdělávání, již uskutečněného vzdělávacího programu MBA a také z řady podnětu našich klientů zejména z personální a právní sféry.

LL.M. – studium je zařazeno do oblasti celoživotního vzdělávání a vychází z předpokladu manažerské praxe či praxe v oblasti práva. Studium je pojato jako forma kariérního růstu nejen pro manažery středního a vyššího stupně a právníky z různých odvětví (advokáty, podnikové právníky apod.).

Studium LL.M. je určeno těm, kteří se chtějí vzdělávat a pracovat na sobě.

Studium LL.M. v České republice není ekvivalentem akademického titulu, jako jsou například tituly magistr či inženýr. Zákon o vysokých školách jej mezi akademickými tituly neuvádí. LL.M. je studiem profesního vzdělávání, „titul“ je tedy uváděn vždy za jménem.

Cílem studijního programu LL.M. – pracovní právo je prohloubení znalostí v oblasti pracovního práva a řízení lidských zdrojů, získání nových poznatků, vědomostí, praktických zkušeností a rovněž seznámení se se zajímavými lidmi ze stejné či podobné profese, avšak vždy se stejným cílem, rozvíjet se a učit se.

Nespornou výhodou studia pro časově vytížené posluchače, což je právě většina z těchto posluchačů, je to, že harmonogram studia je přizpůsoben právě těm, u nichž se předpokládá, že studium nepředstavuje hlavní náplň jejich pracovního týdne, jedná se tedy o sobotní studium.

Studium je určeno zejména pro:

 • právníky (podnikové právníky, advokáty, právníky orgánů státní správy a samosprávy, apod.)
 • top a střední management společností, orgánů státní správy a samosprávy, neziskových organizací, vedoucí oddělení, útvarů apod.
 • pro pracovníky útvaru řízení lidských zdrojů, personalisty, HR specialisty,
 • podnikatele,
 • ale i pro všechny, kteří si chtějí zvýšit svoji odbornost, vzdělávat se v rámci celoživotního vzdělávání, získat vědomosti a být o něco napřed ostatními.

  .

Obsah studia nabízí posluchačům náhled do problematiky pracovního práva nejen z pohledu teorie, ale rovněž tak z pohledu praxe. Celé studium je primárně zaměřeno právě na problémy, se kterými se setkáváme v praxi, smyslem studia je rovněž aktivní účast a diskuze nad přednášenými tématy

Délka studia: Studium je dvousemestrální.

Forma studia: Koncepce vzdělávacího programu je přizpůsobena tak, aby časový harmonogram studia byl plně v souladu s pracovní vytížeností studentů LL.M. Výuka je koncipována jako sobotní, a to vždy jednou za měsíc s následnou možností konzultací.

Po ukončení jednotlivých modulů bude absolventy zpracován a zpětně zaslán vyučujícímu test pomocí e-mailu, a to do týdne po ukončení modulu.

Odevzdání testu a potvrzení správnosti je předpoklad pro získání zápočtu z uvedeného studijního modulu.

Průběh studia: Úspěšný absolvent studia LL.M. by měl absolvovat 9 vzdělávacích modulů (není podmínkou, ale pouze doporučení), a získat alespoň 8 zápočtů, obhájit závěrečnou práci a složit ústní závěrečnou zkoušku.

Po splnění uvedených podmínek obdrží absolvent programu LL.M. na závěrečném slavnostním ukončení studia osvědčení o absolvování profesně vzdělávacího programu a diplom s udělením profesního „titulu“ LL.M.

Základní vzdělávací moduly v rámci studijního modulu LL.M. - pracovní právo:

 • Úvod do studia, umění jednat s lidmi
 • Výběr zaměstnanců, výběrový pohovor
 • Pracovní právo I
 • Pracovní právo II
 • Pracovní právo III
 • GDPR se zaměřením na pracovněprávní vztahy
 • Vedení a motivace zaměstnanců
 • Tvorba a spravování dokumentů v administrativně personální činnosti
 • Pracovní právo III a GDPR – tvorba dokumentace, vzory

 

TERMÍNY:

 

BRNO

PRAHA

říjen 2018

6.10.

13.10.

říjen 2018

20.10

20.10.

listopad 2018

17.11.

17.11.

prosinec 2018

15.12.

15.12.

leden 2019

19.1.

19.1.

únor 2019

23.2.

23.2.

březen 2019

23.3.

23.3.

duben 2019

27.4.

27.4.

květen 2019

18.5.

18.5.

Podmínky přijetí ke studiu:

Studijní program LL.M. vychází z předpokladu ukončeného alespoň magisterského stupně vzdělávání.
Výjimku v přijímacím řízení mohou tvořit ti žadatelé, kteří mají více jak 10 let praxe v manažerských pozicích a mají ukončené středoškolské, vyšší odborné či bakalářské vzdělání.

Přihlášky ke studiu je nutné podat nejpozději do 30. 9. 2018.

Spolu s přihláškou je nutné uhradit manipulační poplatek ve výši 450,- Kč vč. DPH, bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 248743641/0100, v.s.: 11111. Doklad o úhradě manipulačního poplatku si pečlivě uschovejte.

 

Průběh studia:

 • podání přihlášky a úhrada manipulačního poplatku,
 • absolvování přijímacího řízení,
 • sdělení výsledku přijímacího řízení,
 • uhrazení studia,
 • zařazení do studijní skupiny,
 • absolvování úvodu do studia,
 • absolvování studijních modulů,
 • odevzdání testů po ukončení modulů
 • březen 2019 – termín pro výběr tématu závěrečné práce a vedoucího práce
 • červenec 2019 – odevzdání závěrečné práce
 • posudky, oponentské práce
 • termíny obhajoby (září 2019)
 • slavnostní zakončení studia (září, říjen 2019)

Úvodní studijní modul se koná v měsíci říjnu. Další moduly jsou realizovány dle harmonogramu výuky v sobotních termínech v rozsahu 3x 45 min + následná možná konzultace s lektorem.

Podstatnou část studia tvoří samostudium s odkazem na doporučenou literaturu.

Místo konání studijních modulů:
Brno, Cejl 62
Praha, Opletalova 1417/25

Cena za jednoroční, dvousemestrální studium: 79.000,- Kč + DPH.
Platbu lze rozdělit do dvou splátek, které je nutno vždy uhradit před zahájením příslušného semestru.

Bonus – Klienti Vzdělávací agentury TSM, spol. s r.o., kteří mají v databázi vzdělávací agentury od roku 2013 minimálně 20 účastí na otevřených seminářích a stálí externí lektoři TSM, spol. s r. o. mohou uplatnit bonus ve výši 15% slevy z ceny vzdělávacího programu. Členové Unie personalistů, z.s., mohou uplatnit bonus ve výši 20% slevy z ceny vzdělávacího programu.

 

Lektoři:

Gottwaldová Klára, Mgr., MBA, právnička, lektorka

Kadlčík Miroslav, PhDr., psycholog

Lukášová Dora, Mgr., psycholog, supervizor

Salaquardová Jiřina, PhDr., specialistka

Valíček Adam, JUDr., MBA, advokát

Valíková Irena, JUDr., MBA, advokátka

 

Přihlášky zde:

Studium LL.M. (Master of Laws) - pracovní právo (studium v Brně) 

Studium LL.M. (Master of Laws) - pracovní právo (studium v Praze) 

Vzdělávací agentura TSM, spol. s r.o. - Facebook

Sledujte nás na LinkedIn


Kontakty

TSM, spol. s r. o.
Dukelská 117/12
682 01 Vyškov

Telefon: 517 333 699
GSM: 736 216 375
info@tsmvyskov.cz
My status  tsm.prihlasky
My status  Napište nám

E-mailový zpravodaj

Master of Business Administration | TSM