Katalog lektorů

 1. tým lektorů

  více informací >>

 2. Mgr. Jana CÍCHOVÁ, LL.M., vedoucí oddělení dopravních přestupků a řidičských průkazů a Bc. Tereza HANÁČKOVÁ, vedoucí obecných přestupků

  více informací >>

 3. Ing. Dagmar KOŽINOVÁ, poradce, lektor, mentor a Žaneta ZELINKOVÁ, akreditovaná poradkyně pro výživu

  více informací >>

 4. Mgr.Jiří ADÁMEK

  více informací >>

 5. Mgr.Veronika ANDRTOVÁ

  více informací >>

 6. Bc. Vítězslav ČECH, ČSSZ Brno
  Bc. Jitka DVOŘÁKOVÁ, MSSZ Brno

  více informací >>

 7. Ing. Jana BĚLOCHOVÁ

  více informací >>

 8. PhDr. Simona BINAROVÁ

  více informací >>

 9. Ing.Jiří BLAŽEK

  více informací >>

 10. JUDr.Michal BORTEL

  více informací >>

 11. PhDr.Antonín BRYKS

  více informací >>

 12. Mgr.Hana BRZOBOHATÁ

  více informací >>

 13. Mgr.Martin BUDIŠ

  více informací >>

 14. JUDr. Petr BUKOVJAN

  více informací >>

 15. PhDr.Jitka CRHOVÁ

  více informací >>

 16. Mgr.Vladimír ČERNÝ

  více informací >>

 17. Ing.David DENGLER

  více informací >>

 18. Ing.Denisa DOLEŽALOVÁ

  více informací >>

 19. Vladislava DVOŘÁKOVÁ, DiS.

  více informací >>

 20. Mgr.Pavel GOTTWALD, MBA

  více informací >>

 21. Mgr.Klára GOTTWALDOVÁ, MBA

  více informací >>

 22. Mgr.Blanka HANZELOVÁ

  více informací >>

 23. Bc.Marcela HAVLÍČKOVÁ

  více informací >>

 24. Mgr. Ing.Veronika HEJNÁ

  více informací >>

 25. Olga HOLUBOVÁ

  více informací >>

 26. PhDr.Ivana HONZLOVÁ

  více informací >>

 27. Mgr.Dagmar HOŠKOVÁ

  více informací >>

 28. Ing.Tomáš JAROŠ, Ph.D.

  více informací >>

 29. JUDr. Irena VALÍČKOVÁ, MBA, advokátka, členka redakční rady časopisu Ad rem, členka Kolegia expertů AKV Praha, spoluautorka publikace Vyznejte se v pracovním právu, členka akreditační komise MV ČR, členka Rady expertů Unie personalistů, externí vyučující na VUT Brno, spoluautorka pracovněprávních vzorů pro Wolters Kluwer, a. s.

  JUDr. Adam VALÍČEK, MBA, advokát, člen redakční rady časopisu Ad rem, člen Kolegia expertů AKV Praha, člen Rady expertů Unie personalistů, autor odborných článků, spoluautor pracovněprávních vzorů pro Wolters Kluwer, a. s.

  více informací >>

 30. Ing. Alena CHLÁDKOVÁ, poradkyně pro personalistiku a odměňování, autorka odborných publikací a článků, členka Kolegia expertů AKV Praha, zkušená lektorka

  JUDr. Petr BUKOVJAN, specialista na pracovní právo s praxí v kontrolní činnosti, člen Kolegia expertů AKV Praha

  více informací >>

 31. Ing.Hana JURÁŇOVÁ

  více informací >>

 32. Mgr.Klára KADÉTOVÁ, Ph.D.

  více informací >>

 33. PhDr.Miroslav KADLČÍK

  více informací >>

 34. JUDr. Alena KLIKOVÁ, Ph.D.

  více informací >>

 35. Ing.Jiří KLÍMA

  více informací >>

 36. Ing.Růžena KLÍMOVÁ

  více informací >>

 37. Mgr.Michal KNECHT

  více informací >>

 38. Mgr.Darina KOCOVÁ

  více informací >>

 39. JUDr. Miloslav KOKEŠ

  více informací >>

 40. JUDr. Petr KOLMAN, Ph.D.

  více informací >>

 41. Ing.Petr KOUTNÝ

  více informací >>

 42. Ing.Dagmar KOŽINOVÁ

  více informací >>

 43. Ing.Olga KRCHOVOVÁ

  více informací >>

 44. Zdeněk KŘÍŽEK

  více informací >>

 45. Regina KUBCOVÁ

  více informací >>

 46. MUDr.Dana KUKLOVÁ, CSc.

  více informací >>

 47. JUDr.Eva KUZMOVÁ

  více informací >>

 48. Ing.Hanuš KYTLER

  více informací >>

 49. Ing.Ivana LANGEROVÁ

  více informací >>

 50. Mgr.Radka LANKAŠOVÁ

  více informací >>

 51. Mgr.Dora LUKÁŠOVÁ

  více informací >>

 52. Mgr. et Mgr.Karla MADEROVÁ VOLTNEROVÁ

  více informací >>

 53. JUDr.Jana MAHDALÍČKOVÁ, Ph.D.

  více informací >>

 54. Ing. Bc.Helena MACHALOVÁ

  více informací >>

 55. Mgr.Silvie MAJTÁNOVÁ

  více informací >>

 56. JUDr. Pavel MATOUŠEK

  více informací >>

 57. Mgr. Bc. Petra NESPĚŠNÁ, odbor Státního dozoru nad hazardními hrami a Mgr. Petra RAZÍM ĎUROVIČOVÁ, Institut pro regulaci hazardních her

  více informací >>

 58. Nasťa MIKLOVÁ

  více informací >>

 59. Mgr.Dagmar MOC KRÁLOVÁ

  více informací >>

 60. MgA.René NEKUDA

  více informací >>

 61. Květoslava NOVOTNÁ

  více informací >>

 62. Ing.Květa OLIVOVÁ

  více informací >>

 63. Mgr.Stanislav OPLUŠTIL

  více informací >>

 64. Ivana PALEČKOVÁ

  více informací >>

 65. Mgr.Tomáš PAVLÍČEK

  více informací >>

 66. Ing.Luboš PAVLÍK

  více informací >>

 67. JUDr.Drahoslava PEČINKOVÁ

  více informací >>

 68. Mgr.Helena PETEROVÁ

  více informací >>

 69. Mgr.Tomáš PETYOVSKÝ

  více informací >>

 70. Mgr.Taťána PICKOVÁ

  více informací >>

 71. JUDr. Hana POLÁKOVÁ

  více informací >>

 72. MUDr.Irena POSPÍŠILOVÁ

  více informací >>

 73. Ing.Jana PROCHÁZKOVÁ

  více informací >>

 74. Marek REINOHA

  více informací >>

 75. JUDr. Miroslava ROŠKOVÁ

  více informací >>

 76. JUDr. Marie SALAČOVÁ

  více informací >>

 77. PhDr.Jiřina SALAQUARDOVÁ

  více informací >>

 78. PaedDr. Hana SEDLÁČKOVÁ

  více informací >>

 79. Ing.Jan SÉGL

  více informací >>

 80. JUDr. Pavla SCHŐDELBAUEROVÁ

  více informací >>

 81. Ing.Petra SCHWARZOVÁ

  více informací >>

 82. Ing.Petr SIKORA

  více informací >>

 83. Ing. Bc.Michal SKLENÁŘ

  více informací >>

 84. doc. JUDr.Soňa SKULOVÁ, Ph.D.

  více informací >>

 85. Zdeňka STRÁNSKÁ

  více informací >>

 86. Jaroslava SVOBODOVÁ

  více informací >>

 87. Marek SÝKORA

  více informací >>

 88. JUDr.Eva ŠARAPATKOVÁ

  více informací >>

 89. JUDr. Alena ŠNEBERKOVÁ

  více informací >>

 90. Mgr.Marie TARANTOVÁ

  více informací >>

 91. RNDr. Ing. Eva URBANOVÁ

  více informací >>

 92. Mgr.Markéta VACULOVÁ

  více informací >>

 93. Mgr.Marie VINKLEROVÁ, DiS.

  více informací >>

 94. Marlena VÍTKOVÁ, DiS.

  více informací >>

 95. Ing.Naděžda VITULOVÁ

  více informací >>

 96. doc. PhDr.František VÍZDAL, CSc.

  více informací >>

 97. Ing. Jiřina VLAŠICOVÁ

  více informací >>

 98. Mgr. Ing.Ivana VODOVÁ

  více informací >>

 99. Bc.Zdeněk VONDRÁK, DiS.

  více informací >>

 100. Ing.Marika VOŽENÍLKOVÁ

  více informací >>

 101. Ing.Věra ZDĚNKOVÁ

  více informací >>

 102. Ing.Vladimír ZDRAŽIL

  více informací >>

 103. JUDr.Marie ZEMANOVÁ

  více informací >>

Katalog lektorů | TSM