Katalog lektorů

 1. tým lektorů

  více informací >>

 2. Mgr.Veronika ANDRTOVÁ

  více informací >>

 3. Bc. Vítězslav ČECH, ČSSZ Brno
  Bc. Jitka DVOŘÁKOVÁ, MSSZ Brno

  více informací >>

 4. Ing. Jana BĚLOCHOVÁ

  více informací >>

 5. Ing.Jiří BLAŽEK

  více informací >>

 6. JUDr.Michal BORTEL

  více informací >>

 7. PhDr.Antonín BRYKS

  více informací >>

 8. Mgr.Hana BRZOBOHATÁ

  více informací >>

 9. Mgr.Martin BUDIŠ

  více informací >>

 10. JUDr. Petr BUKOVJAN

  více informací >>

 11. Mgr. Jana CÍCHOVÁ, LL.M.

  více informací >>

 12. PhDr.Jitka CRHOVÁ

  více informací >>

 13. Mgr.Vladimír ČERNÝ

  více informací >>

 14. Ing.Přemysl DOLEŽAL

  více informací >>

 15. Mgr.Pavel GOTTWALD, MBA

  více informací >>

 16. Mgr.Klára GOTTWALDOVÁ, MBA

  více informací >>

 17. Mgr.Blanka HANZELOVÁ

  více informací >>

 18. Ivana HONZLOVÁ

  více informací >>

 19. Mgr.Dagmar HOŠKOVÁ

  více informací >>

 20. JUDr. Irena VALÍČKOVÁ, MBA, advokátka, členka redakční rady časopisu Ad rem, členka Kolegia expertů AKV Praha, spoluautorka publikace Vyznejte se v pracovním právu, členka akreditační komise MV ČR, členka Rady expertů Unie personalistů, externí vyučující na VUT Brno, spoluautorka pracovněprávních vzorů pro Wolters Kluwer, a. s.

  JUDr. Adam VALÍČEK, MBA, advokát, člen redakční rady časopisu Ad rem, člen Kolegia expertů AKV Praha, člen Rady expertů Unie personalistů, autor odborných článků, spoluautor pracovněprávních vzorů pro Wolters Kluwer, a. s.

  více informací >>

 21. Ing.Hana JURÁŇOVÁ

  více informací >>

 22. Mgr.Klára KADÉTOVÁ, Ph.D.

  více informací >>

 23. PhDr.Miroslav KADLČÍK

  více informací >>

 24. Mgr. et Mgr.Eva KEBRLOVÁ, Ph.D.

  více informací >>

 25. Ing.Jiří KLÍMA

  více informací >>

 26. Mgr.Michal KNECHT

  více informací >>

 27. Mgr.Darina KOCOVÁ

  více informací >>

 28. JUDr. Miloslav KOKEŠ

  více informací >>

 29. JUDr. Petr KOLMAN, Ph.D.

  více informací >>

 30. Ing.Petr KOUTNÝ

  více informací >>

 31. Regina KUBCOVÁ

  více informací >>

 32. MUDr.Dana KUKLOVÁ, CSc.

  více informací >>

 33. Ing.Hanuš KYTLER

  více informací >>

 34. Ing.Ivana LANGEROVÁ

  více informací >>

 35. Mgr.Radka LANKAŠOVÁ

  více informací >>

 36. Doc. JUDr.Ludmila LOCHMANOVÁ, Ph.D.

  více informací >>

 37. Mgr.Dora LUKÁŠOVÁ

  více informací >>

 38. Mgr. et Mgr.Karla MADEROVÁ VOLTNEROVÁ

  více informací >>

 39. Mgr.Silvie MAJTÁNOVÁ

  více informací >>

 40. JUDr. Pavel MATOUŠEK

  více informací >>

 41. Mgr. Kateřina GRMELOVÁ, specialistka a Mgr. Šárka TRÁVNÍČKOVÁ, specialistka

  více informací >>

 42. Nasťa MIKLOVÁ

  více informací >>

 43. Mgr.Dagmar MOC KRÁLOVÁ

  více informací >>

 44. MgA.René NEKUDA

  více informací >>

 45. Ing.Zdeňka NIKLASOVÁ

  více informací >>

 46. Květoslava NOVOTNÁ

  více informací >>

 47. Mgr.Stanislav OPLUŠTIL

  více informací >>

 48. Ivana PALEČKOVÁ

  více informací >>

 49. Mgr.Tomáš PAVLÍČEK

  více informací >>

 50. JUDr.Drahoslava PEČINKOVÁ

  více informací >>

 51. Mgr.Tomáš PETYOVSKÝ

  více informací >>

 52. Mgr.Taťána PICKOVÁ

  více informací >>

 53. JUDr. Hana POLÁKOVÁ

  více informací >>

 54. MUDr.Irena POSPÍŠILOVÁ

  více informací >>

 55. JUDr. Lukáš POTĚŠIL, Ph.D.

  více informací >>

 56. Ing.Miluše PROCHÁZKOVÁ

  více informací >>

 57. Marek REINOHA

  více informací >>

 58. JUDr. Miroslava ROŠKOVÁ

  více informací >>

 59. JUDr. Marie SALAČOVÁ

  více informací >>

 60. PhDr.Jiřina SALAQUARDOVÁ

  více informací >>

 61. PaedDr. Hana SEDLÁČKOVÁ

  více informací >>

 62. Ing.Jan SÉGL

  více informací >>

 63. JUDr. Pavla SCHŐDELBAUEROVÁ

  více informací >>

 64. Ing.Petr SIKORA

  více informací >>

 65. doc. JUDr.Soňa SKULOVÁ, Ph.D.

  více informací >>

 66. Zdeňka STRÁNSKÁ

  více informací >>

 67. Marek SÝKORA

  více informací >>

 68. JUDr.Eva ŠARAPATKOVÁ

  více informací >>

 69. JUDr. Alena ŠNEBERKOVÁ

  více informací >>

 70. PhDr. Mgr.Hana ŠTOLBOVÁ

  více informací >>

 71. Ing.Zdenka ŠULCOVÁ VOLKÁNOVÁ, Ph.D.

  více informací >>

 72. Mgr.Marie TARANTOVÁ

  více informací >>

 73. JUDr.Jana TRAPLOVÁ

  více informací >>

 74. Mgr.Markéta VACULOVÁ

  více informací >>

 75. Marlena VÍTKOVÁ, DiS.

  více informací >>

 76. Ing.Naděžda VITULOVÁ

  více informací >>

 77. doc. PhDr.František VÍZDAL, CSc.

  více informací >>

 78. Mgr. Ing.Ivana VODOVÁ

  více informací >>

 79. Bc.Zdeněk VONDRÁK, DiS.

  více informací >>

 80. Ing.Marika VOŽENÍLKOVÁ

  více informací >>

 81. Ing.Vladimír ZDRAŽIL

  více informací >>

 82. JUDr. Adam ZÍTEK, Ph.D.

  více informací >>

Katalog lektorů | TSM