JUDr. Michal BORTEL

JUDr. Michal Bortel se věnuje přednáškové činnosti pro veřejou správu po více než 9 let a má bohaté praktické zkušenosti s fungováním obecní a krajské samosprávy. V advokacii působí 10 let a ve své advokátní praxi se zaměřuje zejména na oblast veřejného práva. Svou přednáškovou činnost se snaží obohacovat nejen o teoretické, ale i praktické zkušenosti. Má bohaté zkušenosti z legislativní činností a aktivně se podílí na tvorbě právních předpisů.

Vyhledat semináře lektora

Detail lektora | TSM