JUDr. Lukáš POTĚŠIL, Ph.D.

JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, kde získal titul „JUDr.“ a posléze i titul „Ph.D.“ v oboru správní právo a právo životního prostředí. V letech 2007–2012 působil na Nejvyšším správním soudu jako asistent soudce sociálně správního kolegia tohoto soudu. Od roku 2009 je členem pracovní komise pro správní právo Legislativní rady vlády. V současné době působí jako odborný výzkumný pracovník na katedře správní vědy a správního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Je mj. spoluautorem publikace Správní trestání z hlediska praxe a judikatury (C. H. Beck, 2013) a komentáře ke stavebnímu zákonu (C. H. Beck, 2013). Je rovněž vedoucím autorského kolektivu k připravovanému komentáři správního řádu. K naznačeným oblastem též publikuje v odborných časopisech a vystupuje na domácích i zahraničních konferencích a seminářích.

Vyhledat semináře lektora

Detail lektora | TSM