PhDr. Mgr. Hana ŠTOLBOVÁ

PhDr. Mgr. Hana Štolbová působí patnáct let v sociální sféře, v pobytových službách pro seniory a v terénních službách. Má praktické zkušenosti s tvorbou a realizací standardů kvality v sociálních terénních a pobytových službách, s inspekcí kvality a certifikací značky kvality v sociálních službách. Jako vedoucí zaměstnanec a statutární zástupce organizace také s managementem v sociálních službách. Své odborné znalosti doplňuje při lektorování, díky svým dlouholetým zkušenostem, názornými příklady a kazuistikami. Lektorské činnosti se věnuje více jak 10 let. Rigorózní práci zpracovala na téma „Důstojné zakončení celoživotní pouti v pobytovém zařízení pro seniory…“

Vyhledat semináře lektora

Detail lektora | TSM