Ing. Jana BĚLOCHOVÁ

Ing. Jana Bělochová, absolventka Vysokoé školy ekonomické v Praze, fakulta národohospodářská, obor finance. Je členkou Komory daňových poradců České republiky, je zapsána v seznamu daňových poradců. V současné době se věnuje lektorské činnosti a výkonu daňového a účetního poradenství, včetně spolupráce s poradenskými společnostmi.

Vyhledat semináře lektora

Detail lektora | TSM