Mgr. Pavel GOTTWALD, MBA

Mgr. Pavel Gottwald vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Ve své praxi se zaměřuje převážně na problematiku pojišťovacího práva a insolvenčního řízení, přičemž insolvencí se zabývá nejen po stránce teoretické, ale i po stránce praktické. Znalosti a zkušenosti získané v praxi pak uplatňuje při své lektorské činnosti, které se ve větší míře věnuje od roku 2012.

Vyhledat semináře lektora

Detail lektora | TSM