Zdaňování příjmů fyzických osob 2020

Termín: pondělí 20. leden 2020 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 13:30 h)
Místo: VYŠKOV, salonek kavárny Style Cafe, Husova 11
Cena: 1.900,- Kč ( v ceně je zahrnuto DPH, coffee break, písemný materiál )
Přednáší: Ing. Olga KRCHOVOVÁ
účetní a daňová poradkyně    
Další semináře s tímto lektorem
Akreditace:
Program: Zdaňování příjmů FO za rok 2019, očekávané novinky v roce 2020. Řešení alternativních možností vyúčtování jednotlivých kategorií fyzických osob. Výklad a praktické příklady.
Určeno:
Podnikatelům, FO s příjmy z pronájmu, zaměstnancům a všem dalším zájemcům o získání aktuálních informací souvisejících se stavem legislativy v oblasti zdaňování příjmů FO.
Obsah semináře:
 • Poplatníci daně z příjmů fyzických osob  
 • Zdanitelné příjmy, příjmy osvobozené od daně 
 • Dílčí základy daně z příjmů ze závislé činnosti
 • Aktuální a očekávané změny v oblasti daně z příjmů FO
 • Zdanění příjmů podnikatele, optimalizace daně
 • Příjmy z pronájmu
 • Příjmy ze závislé činnosti, možnosti vyúčtování
 • Ostatní zdanitelné příjmy fyzických osob
 • Povinnost fyzické osoby podat přiznání k dani z příjmů, typy přiznání pro rok 2019
 • Praktické příklady
 • Dotazy a diskuse

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu
KURZ Zdaňování příjmů fyzických osob 2020 20.01.2020