GDPR prakticky v prostředí škol a školských zařízení

Termín: úterý 26. listopad 2019 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 13:30 h)
Místo: BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)

Popis cesty od Hlavního nádraží ČD v Brně: lze použít tramvaj č. 4 (směr Úvoz) nebo č. 9 (směr Lesná, Čertova rokle). Vystoupíte na zastávce náměstí Svobody (druhá zastávka od Hlavního nádraží ČD). Vzdělávací centrum TSM se nachází nad občerstvením McDonald´s  v 1. patře a vchod je z boku budovy, z ulice Zámečnická 2. Do učeben je bezbariérový přístup.
Při použití osobního automobilu lze parkovat v parkovacím domě Domini Park, na parkovišti před hotelem International nebo ve Velkém Špalíčku (vyznačeno v mapě).

Mapa
Zvětšit mapu
Cena: 1.990,- Kč ( v ceně je zahrnuto coffee break, písemný materiál )
Přednáší: Mgr. Darina KOCOVÁ
specialistka, certifikovaný EU GDPR Pověřenec pro ochranu osobních údajů, GDPR Auditor    
Další semináře s tímto lektorem
Akreditace: Seminář je akreditován MŠMT, číslo akreditace: MSMT-1124/2018-2-168.
Program: Tento seminář volně navazuje na seminář „GDPR - Nařízení EU o ochraně osobních údajů“, který účastníkům poskytl komplexní přehled o problematice ochrany osobních údajů ve světle nového Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Na základě seznámení s požadavky, které GDPR přináší, bude třeba připravit podmínky pro jeho praktickou implementaci rovněž ve veřejných i soukromých školách a školských zařízeních v oblasti vzdělávání dětí nebo při poskytování školských služeb.
Na semináři se zaměříme na aplikaci požadavků GDPR v prostředí veřejných i soukromých škol všech typů a školských zařízení. Nastíníme možné postupy ohledně nezbytných úprav ve stávajících dokumentech, vhodného nastavení souhlasů se zpracováním osobních údajů, vedení příslušné dokumentace a především nezbytného jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů.
Seminář je určen pro účastníky z řad škol a školských zařízení, kteří v rámci své činnosti v oblasti školství přicházejí do styku s problematikou osobních údajů – zejména pro ředitele, učitele, akademické pracovníky vysokých škol, personalisty, účetní, hospodáře atd.
Program semináře:
•    Mapování osobních údajů v rámci činnosti školy, životní cyklus osobních údajů (žáci, zákonní zástupci, zaměstnanci, dodavatelé, třetí osoby)
•    Právní tituly ke zpracování osobních údajů použitelné pro školy
•    Souhlas se zpracováním osobních údajů a jeho uplatnění ve školách
•    Kontrola uzavřených smluv, zpracovatelské smlouvy
•    Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) a jeho postavení
•    Postupy při uplatňování práv subjektů údajů (přístup, oprava, výmaz, námitka, přenositelnost údajů atd.)
•    Záznamy o zpracování osobních údajů
•    Plán implementace GDPR do škol (GAP analýza, analýza rizik, posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, hlášení bezpečnostních incidentů)
•    Proškolení zaměstnanců přicházejících do styku s osobními údaji
•    Přeshraniční zpracování osobních údajů a předávání osobních údajů mimo EU
•    Právní ochrana v oblasti GDPR, odpovědnost a sankce
•    Novinky v oblasti GDPR, diskuze.

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu
KURZ GDPR prakticky v prostředí škol a školských zařízení 26.11.2019