Praktický průvodce účetní závěrkou a výpočtem daně z příjmu v příspěvkových organizacích za rok 2019


Kurz byl již uzavřen, v případě, že se chcete přihlásit volejte tel. 517 333 699.

Termín: pátek 6. prosinec 2019 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 13:30 h)
Místo: PRAHA 1, Vzdělávací centrum TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2)
Učebny se nachází ve středu Prahy, naproti Hlavního nádraží, 200 m od Václavského náměstí. Ve vzdálenosti několika desítek metrů je stanice metra linky C - Hlavní nádraží a zároveň jedno z pražských železničních nádraží. Do 2 minut chůze jsou dostupné i tramvajové linky. Z Florence metro C (směr Háje), výstup Hlavní nádraží. Z Hlavního nádraží 5 minut chůze.
Mapa
Zvětšit mapu
PRAHA 1, Vzdělávací centrum TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2)
Cena: 1.900,- Kč ( v ceně je zahrnuto DPH, coffee break, písemný materiál )
Přednáší: Mgr. et Mgr. Karla MADEROVÁ VOLTNEROVÁ
daňová poradkyně    
Další semináře s tímto lektorem
Akreditace:
Program: Seminář je zaměřen na účetní operace před účetní závěrkou, transformaci hospodářského výsledku na základ daně a výpočet daně z příjmu za rok 2019.
Výklad bude zaměřen na:
  • Účetní operace před uzavřením účetních knih (účtování na účtech časového rozlišení, dohadné položky, účtování o zálohách, vypořádání DPH na účtu 343, účtování o zásobách, účetní odpisy dlouhodobého majetku, kurzové rozdíly při uzavírání účetních knih)
  • Vyúčtování transferů, časové rozlišení investičních transferů v návaznosti na  odpisování majetku
  • Účetní operace navazující na výsledky inventarizace majetku a závazků (inventarizační rozdíly – úbytky, manka a škody, přebytky)
  • Rozdělení hlavní a doplňkové činnosti v účetnictví
  • Základní kontrolní vazby před uzavřením účetních knih
  • Převod výsledku hospodaření na základ daně a zápis do daňového přiznání
  • Výpočet daně z příjmu, zdaňování bezúplatných příjmů včetně výpůjček
  • Sestavení výkazů účetní závěrky za rok 2019 (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha)
Výklad bude zaměřen na účetní a daňové souvislosti v roce 2019.
Seminář je určen zejména pro ředitele, ekonomy a účetní příspěvkových organizací, zejména školských, zdravotnických, kulturních, sociálních aj.

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu
KURZ Praktický průvodce účetní závěrkou a výpočtem daně z příjmu v příspěvkových organizacích za rok 2019 06.12.2019