Bankovní záruka jako efektivní nástroj zajištění dluhu

Termín: středa 20. listopad 2019 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 14:30 h)
Místo: PRAHA 1, Vzdělávací centrum TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2)
Učebny se nachází ve středu Prahy, naproti Hlavního nádraží, 200 m od Václavského náměstí. Ve vzdálenosti několika desítek metrů je stanice metra linky C - Hlavní nádraží a zároveň jedno z pražských železničních nádraží. Do 2 minut chůze jsou dostupné i tramvajové linky. Z Florence metro C (směr Háje), výstup Hlavní nádraží. Z Hlavního nádraží 5 minut chůze.
Mapa
Zvětšit mapu
PRAHA 1, Vzdělávací centrum TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2)
Cena: 2.050,- Kč ( v ceně je zahrnuto DPH, coffee break, oběd, písemný materiál )
Přednáší: Mgr. Ing. Veronika HEJNÁ

certifikovaný lektor, finanční manažer, specialista Trade Finance

    
Další semináře s tímto lektorem
Akreditace:
Program: Praktický seminář se zaměřením na využití bankovní záruky jako nástroje zajištění dluhu s důrazem na správné uplatnění bankovní záruky a možná úskalí.
Cíl semináře:
- definovat hlavní aspekty instrumentu bankovní záruky v souladu s občanským zákoníkem a relevantní judikaturou
- seznámit posluchače s hlavními typy bankovní záruky a využitím bankovních záruk v praxi - zdůraznit význam správného vydefinování podmínek uplatnění bankovní záruky v kontraktu a v návaznosti na to v textaci záruční listiny
- zaměřit se na praktické otázky související s uplatněním bankovních záruk
Program:
- bankovní záruka podle nového občanského zákoníku (NOZ), právní úprava bankovní záruky v dalších zákonech
- pojem a struktura záruční listiny
- typy záruk – platební a neplatební (záruka za nabídku do veřejné soutěže, záruka za vrácení akontace, záruka za řádné provedení kontraktu a další); záruky přímé a nepřímé
- bankovní záruka z pohledu příkazce a z pohledu beneficienta
- vztahy mezi subjekty bankovní záruky
- proces uplatnění bankovních záruk (včasnost, oprávněný subjekt, doručování, dokumenty předkládané bance, možnost námitek ze strany banky, plnění ze záruky, předběžná opatření), nejčastější chyby při uplatnění
- specifika záručních vztahů při úpadku příkazce nebo beneficienta

NOVINKA

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu
KURZ Bankovní záruka jako efektivní nástroj zajištění dluhu 20.11.2019