MÍSTNÍ POPLATKY - velká novela zákona o místních poplatcích a tvorba obecně závazných vyhlášek


Kurz byl již uzavřen, v případě, že se chcete přihlásit volejte tel. 517 333 699.

Termín: čtvrtek 14. listopad 2019 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 13:30 h)
Místo: ČESKÉ BUDĚJOVICE, Dům kultury METROPOL, Senovážné nám. 2, salonek
ČESKÉ BUDĚJOVICE, Dům kultury METROPOL, Senovážné nám. 2, salonek
Cena: 2.100,- Kč ( v ceně je zahrnuto coffee break, rozsáhlý písemný materiál )
Přednáší: JUDr. Alena ŠNEBERKOVÁ
specialistka s dlouholetou praxí
    
Další semináře s tímto lektorem
Akreditace: Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK I./PV-214/2003.
Program: Tento seminář by měl zajistit pro správce místních poplatků ucelený přehled nové právní úpravy zákona o místních poplatcích, včetně nutných změn v obecně závazných vyhláškách.
Obsah semináře je připraven pro pracovníky obecních i krajských úřadů, kteří provádí výkon správy na úseku místních poplatků nebo se spolupodílí na přípravě a zpracování nových nebo upravených obecně závazných vyhlášek.
Pro seminář je připraven písemný materiál, který zaznamenává nejen výklad nové právní úpravy, ale i části místních poplatků, které zůstávají beze změny. Pro snadnější orientaci ve výkladu tvorby obecně závazných vyhlášek jsou součástí vzory vyhlášek (po novele) pro jednotlivé poplatky.
Obsah semináře:
  • Komplexní výklad zákona o místních poplatcích z pohledu nové právní úpravy.
  • Nahrazení poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatku z ubytovací kapacity novým poplatkem z pobytu.
  • Změny v procesních ustanoveních zákona o místních poplatcích.
  • Nutné úpravy v obecně závazných vyhláškách u jednotlivých poplatků.
  • Vzory obecně závazných vyhlášek, u kterých dochází ke zpracování nového znění.
  • Vzory pro doplnění dosavadního znění obecně závazných vyhlášek nebo nahrazení některých částí novým zněním.
  • Diskuse, dotazy a odpovědi.
Dotazy je možné zaslat i písemně před termínem semináře na adresu tsm@tsmvyskov.cz a budou zodpovězeny přímo na semináři.

NOVINKA - VZORY OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu
KURZ MÍSTNÍ POPLATKY - velká novela zákona o místních poplatcích a tvorba obecně závazných vyhlášek 14.11.2019