Komunikační strategie v zátěžových situacích ve správním řízení

Termín: čtvrtek 5. prosinec 2019 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 15:00 h)
Místo: OLOMOUC, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1, salonek
od hlavního nádraží 5 minut chůze nebo tramvají č. 1 (směr Nová ulice) nebo tramvají č. 5 (směr Trnkova)
Cena: 2.100,- Kč ( v ceně je zahrnuta coffee break, oběd, písemný materiál )
Přednáší: Mgr. Jana CÍCHOVÁ, LL.M., vedoucí oddělení dopravních přestupků a řidičských průkazů a Bc. Tereza HANÁČKOVÁ, vedoucí obecných přestupků
    
Další semináře s tímto lektorem
Akreditace: Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-424/2019.
Program: Program semináře:
Komunikace s účastníky řízení v rámci vedených správních řízení
- Principy a vymezení správních řízení
- Principy komunikace ve správních řízeních
- Obecné modely situací ve správních řízeních
- Nejčastější komunikační chyby ve správních řízeních
- Způsoby komunikace a volba komunikační strategie
- Etické kodexy a image úředníka
- Komunikačně náročné situace ve správní praxi
Efektivní procesní postupy ve správních řízeních, včetně vydávání rozhodnutí 
- Organizace práce v agendách, které jsou charakteristické přetížením a současně během prekluzivních lhůt
- Posuzování věci k projednání a stanovení plánu postupu
- Volba efektivních procesních postupů ve správním řízení
- Efektivní postupy při zpracování písemností
- Eliminace pochybení při provádění úkonů
- Efektivní postupy při zpracování správních rozhodnutí
Řešení stížností a emočně náročných situací ve správním řízení
- Úředníci očima klientů
- Odlišnost zájmů klienta a úředníka
- Typologie klientů
- Etika v interakci s obtížnými klienty
- Efektivní postupy v rámci komunikace a řešení stížnostní
- Hrozící „nebezpečí“ či komplikace při jednání s náročnými klienty

Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup.

NOVINKA

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu

Závazná přihláška

Položky označené symbolem * jsou povinné.

Informace ohledně zpracování osobních údajů najdete zde

**Jste-li úředník a dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, potřebujete osvědčení akreditované MVČR, v přihlášce zaškrtněte ikonu označenou ** a vyplňtě i datum a místo narození.
Seznam účastníků:
Titul:
*Jméno:
*Příjmení:
Titul:
Datum nar.:
Místo nar.:
**
Další účastník:

V případě, že požadujete vegetariánské menu, u seminářů, kde je uveden oběd, prosíme o sdělení v poznámce.

Poznámka:

Informace ohledně zpracování osobních údajů najdete zde

KURZ Komunikační strategie v zátěžových situacích ve správním řízení 05.12.2019