Komunikační strategie v zátěžových situacích ve správním řízení

Termín: úterý 8. říjen 2019 - zahájení v 9:30 hodin (9:30 - 15:30 h)
Místo: OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek

Z vlakového nádraží Ostrava-Svinov:

Ze zastávky Svinov mosty horní zastávka, tramvají č. 4 (směr Nová Huť), cesta trvá 26 min, výstup na zastávce Osada Míru (zastávka je před budovou Institutu – šedozelená nová budova)

 

Z hlavního vlakového nádraží:

Od hlavního nádraží tramvají č. 2 (směr Výškovice), přestup na zastávce Karolina na tramvaj č. 4 (směr Nová Huť - pozor u tohoto přestupu se musí přejít na opačné nástupiště), výstup na zastávce Osada Míru (zastávka je před budovou Institutu – šedozelená nová budova), cesta trvá cca 25 minut

 

nebo tramvají č. 1 (směr Dubina), přestup na zastávce Karolina na tramvaj č. 4 (směr Nová Huť - pozor u tohoto přestupu se musí přejít na opačné nástupiště), výstup na zastávce Osada Míru (zastávka je před budovou Institutu – šedozelená nová budova), cesta trvá cca 25 minut

 

nebo tramvají č. 8 (směr Vřesinská), přestup na zastávce Karolina na tramvaj č. 4 (směr Nová Huť - pozor u tohoto přestupu se musí přejít na opačné nástupiště), výstup na zastávce Osada Míru (zastávka je před budovou Institutu – šedozelená nová budova), cesta trvá cca 25 minut

 

POZOR!!! u tramvaje č. 4 musí být směr Nová Huť – jezdí ještě tramvaj směr Hranečník, ale na Hranečníku se musí přestoupit na druhou tramvaj č. 4, která jede směr Nová Huť.

 

POZOR!!! – tramvaj č. 4 jezdí od 7 do 8 hodin každých 10 minut (7.04, 7.14, 7.24, 7.34, 7.44, 7.54 hod) a po 8 hodině jezdí každých 20 minut (8.14, 8.34, 8.54, 9.34 hod).

Cena: 2.100,- Kč ( v ceně je zahrnuto coffee break, oběd, písemný materiál )
Přednáší: Mgr. Jana CÍCHOVÁ, LL.M., vedoucí oddělení dopravních přestupků a řidičských průkazů a Bc. Tereza HANÁČKOVÁ, vedoucí obecných přestupků
    
Další semináře s tímto lektorem
Akreditace: Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-424/2019.
Program: Program semináře:
Komunikace s účastníky řízení v rámci vedených správních řízení
- Principy a vymezení správních řízení
- Principy komunikace ve správních řízeních
- Obecné modely situací ve správních řízeních
- Nejčastější komunikační chyby ve správních řízeních
- Způsoby komunikace a volba komunikační strategie
- Etické kodexy a image úředníka
- Komunikačně náročné situace ve správní praxi
Efektivní procesní postupy ve správních řízeních, včetně vydávání rozhodnutí 
- Organizace práce v agendách, které jsou charakteristické přetížením a současně během prekluzivních lhůt
- Posuzování věci k projednání a stanovení plánu postupu
- Volba efektivních procesních postupů ve správním řízení
- Efektivní postupy při zpracování písemností
- Eliminace pochybení při provádění úkonů
- Efektivní postupy při zpracování správních rozhodnutí
Řešení stížností a emočně náročných situací ve správním řízení
- Úředníci očima klientů
- Odlišnost zájmů klienta a úředníka
- Typologie klientů
- Etika v interakci s obtížnými klienty
- Efektivní postupy v rámci komunikace a řešení stížnostní
- Hrozící „nebezpečí“ či komplikace při jednání s náročnými klienty

Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup.

NOVINKA

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu
KURZ Komunikační strategie v zátěžových situacích ve správním řízení 08.10.2019