Majetek v účetní praxi příspěvkových organizací a jeho inventarizace včetně praktických příkladů


Kurz byl již uzavřen, v případě, že se chcete přihlásit volejte tel. 517 333 699.

Termín: pondělí 16. září 2019 - zahájení v 9:30 hodin (9:30 - 14:00 h)
Místo: PRAHA 1, Vzdělávací centrum TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2)
Učebny se nachází ve středu Prahy, naproti Hlavního nádraží, 200 m od Václavského náměstí. Ve vzdálenosti několika desítek metrů je stanice metra linky C - Hlavní nádraží a zároveň jedno z pražských železničních nádraží. Do 2 minut chůze jsou dostupné i tramvajové linky. Z Florence metro C (směr Háje), výstup Hlavní nádraží. Z Hlavního nádraží 5 minut chůze.
Mapa
Zvětšit mapu
PRAHA 1, Vzdělávací centrum TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2)
Cena: 1.850,- Kč ( v ceně je zahrnuta coffee break, písemný materiál )
Přednáší: Mgr. et Mgr. Karla MADEROVÁ VOLTNEROVÁ
daňová poradkyně    
Další semináře s tímto lektorem
Akreditace: Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-994/2012.
Program: Seminář je zaměřen na zachycení dlouhodobého majetku v účetnictví příspěvkových organizaci a jeho inventarizaci. V první část bude zaměřena na základní účetní operace při pořizování, odepisování a vyřazování všech typů majetku. Druhá část bude věnována správným postupům při inventarizaci majetku podle vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
Výklad bude zaměřen zejména na:
  • Vymezení hmotného a nehmotného majetku z pohledu zákona o účetnictví
  • Správné ocenění majetku v účetnictví
  • Metody odepisování podle ČÚS č. 708, sestavení odpisového plánu
  • Vyřazení dlouhodobého majetku v důsledku jeho likvidace, škody, prodeje či předání jinému subjektu
  • Přípravu na inventarizaci, sestavení plánu inventur, jmenování inventarizačních komisí
  • Inventarizační činnosti a vyhotovení inventurních soupisů, zápisů a závěrů
  • Zúčtování zjištěných rozdílů a sestavení inventarizační zprávy
  • Rozdílům mezi fyzickou, dokladovou a zjednodušenou inventurou.
  • Dopad transferů (dotací, příspěvků, grantů a darů) do účetních a daňových odpisů
Seminář bude obsahovat i praktické příklady zaúčtování a výstupů z inventur.
Seminář je určen ekonomům a účetním příspěvkových organizací, odborným pracovníkům jejich zřizovatelů, jakož i další odborné veřejnosti.

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu
KURZ Majetek v účetní praxi příspěvkových organizací a jeho inventarizace včetně praktických příkladů 16.09.2019