Majetek v účetní praxi příspěvkových organizací a jeho inventarizace včetně praktických příkladů


Kurz byl již uzavřen, v případě, že se chcete přihlásit volejte tel. 517 333 699.

Termín: pátek 13. září 2019 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 13:30 h)
Místo: BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)

Popis cesty od Hlavního nádraží ČD v Brně: lze použít tramvaj č. 4 (směr Úvoz) nebo č. 9 (směr Lesná, Čertova rokle). Vystoupíte na zastávce náměstí Svobody (druhá zastávka od Hlavního nádraží ČD). Vzdělávací centrum TSM se nachází nad občerstvením McDonald´s  v 1. patře a vchod je z boku budovy, z ulice Zámečnická 2. Do učeben je bezbariérový přístup.
Při použití osobního automobilu lze parkovat v parkovacím domě Domini Park, na parkovišti před hotelem International nebo ve Velkém Špalíčku (vyznačeno v mapě).

Mapa
Zvětšit mapu
Cena: 1.850,- Kč ( v ceně je zahrnuta coffee break, písemný materiál )
Přednáší: Mgr. et Mgr. Karla MADEROVÁ VOLTNEROVÁ
daňová poradkyně    
Další semináře s tímto lektorem
Akreditace: Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-994/2012.
Program: Seminář je zaměřen na zachycení dlouhodobého majetku v účetnictví příspěvkových organizaci a jeho inventarizaci. V první část bude zaměřena na základní účetní operace při pořizování, odepisování a vyřazování všech typů majetku. Druhá část bude věnována správným postupům při inventarizaci majetku podle vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
Výklad bude zaměřen zejména na:
  • Vymezení hmotného a nehmotného majetku z pohledu zákona o účetnictví
  • Správné ocenění majetku v účetnictví
  • Metody odepisování podle ČÚS č. 708, sestavení odpisového plánu
  • Vyřazení dlouhodobého majetku v důsledku jeho likvidace, škody, prodeje či předání jinému subjektu
  • Přípravu na inventarizaci, sestavení plánu inventur, jmenování inventarizačních komisí
  • Inventarizační činnosti a vyhotovení inventurních soupisů, zápisů a závěrů
  • Zúčtování zjištěných rozdílů a sestavení inventarizační zprávy
  • Rozdílům mezi fyzickou, dokladovou a zjednodušenou inventurou.
  • Dopad transferů (dotací, příspěvků, grantů a darů) do účetních a daňových odpisů
Seminář bude obsahovat i praktické příklady zaúčtování a výstupů z inventur.
Seminář je určen ekonomům a účetním příspěvkových organizací, odborným pracovníkům jejich zřizovatelů, jakož i další odborné veřejnosti.

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu
KURZ Majetek v účetní praxi příspěvkových organizací a jeho inventarizace včetně praktických příkladů 13.09.2019