Bytové spoluvlastnictví - projednávaná novela úpravy bytového spoluvlastnictví, zásadní změny, vznik bytového spoluvlastnictví, jednotky a jejich převody, práva a povinnosti vlastníků, správa společných částí, společenství vlastníků jednotek, praktické problémy a jejich řešení

Termín: úterý 17. prosinec 2019 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 14:00 h)
Místo: PRAHA 1, Vzdělávací centrum TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2)
Učebny se nachází ve středu Prahy, naproti Hlavního nádraží, 200 m od Václavského náměstí. Ve vzdálenosti několika desítek metrů je stanice metra linky C - Hlavní nádraží a zároveň jedno z pražských železničních nádraží. Do 2 minut chůze jsou dostupné i tramvajové linky. Z Florence metro C (směr Háje), výstup Hlavní nádraží. Z Hlavního nádraží 5 minut chůze.
Mapa
Zvětšit mapu
PRAHA 1, Vzdělávací centrum TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2)
Cena: 2.140,- Kč ( v ceně je zahrnuto coffee break, oběd, písemný materiál )
Přednáší: JUDr. Pavla SCHŐDELBAUEROVÁ

vedoucí oddělení bytových agend v odboru politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj ČR, spoluautorka zákonů v oblasti bydlení, autorka a spoluautorka publikací z oblasti bydlení, spolupracovala na legislativních přípravách nové právní úpravy nájmu bytu a bytového spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku. Podílí se na přípravě novely ObčZ v oblasti bytového spoluvlastnictví a rozboru právní úpravy nájmu bytů jako podkladu pro příští legislativní úpravy, v roce 2017 získala bronzovou Randovu medaili za přínos právu

 

    
Další semináře s tímto lektorem
Akreditace: Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-249/2015.
Program: Zásadní navrhované změny v novele
- Vyloučení předkupního práva
- Zjednodušení prodeje jednotky povinného vlastníka
- Zjednodušení změny prohlášení
- Vyjasnění ustanovení o přechodu dluhů při prodeji jednotky
- Vyjasnění ustanovení o příspěvcích na správu společných částí
- Zjednodušení procesu vzniku společenství
- Změny v přezkumu rozhodnutí soudem a další……………..

Stávající úprava
  • Vznik bytového spoluvlastnictví - podmínky a předpoklady vzniku, charakteristické rysy
  • Jednotky a jejich převody
- Jednotka podle zákona o vlastnictví bytů a podle ObčZ,
- Stanovení podílu na společných částech nemovité věci
- Způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce
- Převody jednotek, předkupní právo
- Spoluvlastnictví jednotek a předkupní právo
- Práva a povinnosti vlastníků jednotek
- Stavební úpravy jednotky a změny účelu užívání jednotky
  • Problematika pozemků zastavěných domy a pozemků souvisejících
  • Prohlášení a jeho náležitosti, vady prohlášení a jejich odstranění, změny prohlášení
- Správa domu a pozemku, věcné vymezení činností týkajících se správy domu a pozemku
- Příspěvky na správu, způsoby jejich určení a jejich změny, úhrada služeb spojených s bydlením
  • Správa domu a pozemku bez vzniku společenství vlastníků jednotek, osoba odpovědná za správu domu její kompetence, možnosti odvolání
  • Společenství vlastníků jednotek
- Založení a vznik společenství vlastníků jednotek podle ObčZ
- Kompetence společenství vlastníků jednotek
- Orgány společenství a jejich kompetence, odpovědnost orgánů společenství
- Rozhodování společenství vlastníků jednotek
- Přezkoumání rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek soudem
- Stanovy společenství vlastníků jednotek jejich náležitosti a jejich změny
- Zrušení společenství vlastníků jednotek
  • Aktuální judikatura
  • Diskuse

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu
KURZ Bytové spoluvlastnictví - projednávaná novela úpravy bytového spoluvlastnictví, zásadní změny, vznik bytového spoluvlastnictví, jednotky a jejich převody, práva a povinnosti vlastníků, správa společných částí, společenství vlastníků jednotek, praktické problémy a jejich řešení 17.12.2019