Procedurální standardy - jednodenní

Termín: čtvrtek 10. říjen 2019 - zahájení v 9:30 hodin (9:30 - 15:30 h)
Místo: OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek

Z vlakového nádraží Ostrava-Svinov:

Ze zastávky Svinov mosty horní zastávka, tramvají č. 4 (směr Nová Huť), cesta trvá 26 min, výstup na zastávce Osada Míru (zastávka je před budovou Institutu – šedozelená nová budova)

 

Z hlavního vlakového nádraží:

Od hlavního nádraží tramvají č. 2 (směr Výškovice), přestup na zastávce Karolina na tramvaj č. 4 (směr Nová Huť - pozor u tohoto přestupu se musí přejít na opačné nástupiště), výstup na zastávce Osada Míru (zastávka je před budovou Institutu – šedozelená nová budova), cesta trvá cca 25 minut

 

nebo tramvají č. 1 (směr Dubina), přestup na zastávce Karolina na tramvaj č. 4 (směr Nová Huť - pozor u tohoto přestupu se musí přejít na opačné nástupiště), výstup na zastávce Osada Míru (zastávka je před budovou Institutu – šedozelená nová budova), cesta trvá cca 25 minut

 

nebo tramvají č. 8 (směr Vřesinská), přestup na zastávce Karolina na tramvaj č. 4 (směr Nová Huť - pozor u tohoto přestupu se musí přejít na opačné nástupiště), výstup na zastávce Osada Míru (zastávka je před budovou Institutu – šedozelená nová budova), cesta trvá cca 25 minut

 

POZOR!!! u tramvaje č. 4 musí být směr Nová Huť – jezdí ještě tramvaj směr Hranečník, ale na Hranečníku se musí přestoupit na druhou tramvaj č. 4, která jede směr Nová Huť.

 

POZOR!!! – tramvaj č. 4 jezdí od 7 do 8 hodin každých 10 minut (7.04, 7.14, 7.24, 7.34, 7.44, 7.54 hod) a po 8 hodině jezdí každých 20 minut (8.14, 8.34, 8.54, 9.34 hod).

Mapa
Zvětšit mapu
Cena: 2.100,- Kč ( v ceně je zahrnuta coffee break, oběd, písemný materiál )
Přednáší: Mgr. Markéta VACULOVÁ
specialistka    
Další semináře s tímto lektorem
Akreditace: Seminář je akreditován MPSV, číslo akreditace: 2015/1183-PC/SP/VP.
Program: Absolvent semináře si oživí vědomosti a rozšíří kompetence potřebné pro práci s uživateli sociálních služeb dle standardů kvality.
Na začátku semináře dle očekávání účastníků vybereme cca. 4 standardy, které probereme podrobně i s praktickými nácviky.
Obsah semináře:
Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb - důraz na to, aby bylo poslání v souladu s cíli a okruhem osob.
Standard č. 2  Ochrana práv osob. Lidská práva v sociálních službách, vyjasnění pojmů střet zájmů, uplatnění svobodné vůle, právo na přiměřené riziko, opatření omezující pohyb.
Standard č. 3  - Jednání se zájemcem o sociální službu. Zaměření se na dojednávání požadavků a možností služby.                                                            
Standard č. 4  - Smlouva o poskytování sociální služby.
Standard č. 5 Individuální plánování průběhu sociální služby. Co je IP, jak plánovat průběh služby dle souladu s SQSS č. 1 a dle potřeb, cílů a přání klienta.
Standard č. 6 - Dokumentace o poskytování sociální služby. Pravidla vedení dokumentace a výměny informací v týmu.
Standard č. 7 - Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby, včetně prevencí stížností na kvalitu.  
Standard č. 8 - Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje a jeho provázanost s dalšími SQSS.
Zopakování tématu a zodpovězení dotazů.

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu
KURZ Procedurální standardy - jednodenní 10.10.2019