Ochrana osobních údajů ve veřejné správě, dle platné právní úpravy, včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU (GDPR)

Termín: čtvrtek 14. listopad 2019 - zahájení v 9:30 hodin (9:30 - 14:00 h)
Místo: PRAHA 1, Vzdělávací centrum TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2)
Učebny se nachází ve středu Prahy, naproti Hlavního nádraží, 200 m od Václavského náměstí. Ve vzdálenosti několika desítek metrů je stanice metra linky C - Hlavní nádraží a zároveň jedno z pražských železničních nádraží. Do 2 minut chůze jsou dostupné i tramvajové linky. Z Florence metro C (směr Háje), výstup Hlavní nádraží. Z Hlavního nádraží 5 minut chůze.
Mapa
Zvětšit mapu
PRAHA 1, Vzdělávací centrum TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2)
Cena: 1.990,- Kč ( v ceně je zahrnuta coffee break, písemný materiál + ÚZ Zpracování osobních údajů )
Přednáší: doc. JUDr. Soňa SKULOVÁ, Ph.D.
vysokoškolský učitel, autor učebnic a publikací z oblasti správního práva a veřejné správy, dlouholetý lektor akreditovaného vzdělávání úředníků     
Další semináře s tímto lektorem
Akreditace: Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-50/2018.
Program: Cílem vzdělávacího programu je přiblížit posluchačům základy, a příslušnou právní úpravu ochrany osobních údajů, jak působí zejména ve specifických podmínkách a při výkonu veřejné správy. Hlavní důraz bude položen na principy právní úpravy, nakládání s osobními údaji, povinnosti a odpovědnost správce, resp. zpracovatele osobních údajů, včetně úlohy pověřence pro ochranu osobních údajů, a dále oprávnění subjektů údajů (fyzických osob). Objasněna bude úloha a pravomoci dozorového orgánu, včetně sankční pravomoci, a nápravných opatření.
Výklad je doplněn příklady z aplikační praxe, včetně odkazů na relevantní judikaturu a metodiku Úřadu pro ochranu osobních údajů, evropských orgánů, a také Ministerstva vnitra. Posluchač bude moci získat potřebné znalosti pro odpovídající praktické uplatnění ve své úřední činnosti.
Program:
 • Ústavní a evropské základy ochrany soukromí a ochrany osobních údajů.
 • Vztah k principu transparentnosti a informační povinnosti dle z. č. 106/1999 Sb., v platném znění, v podmínkách veřejné správy a správních orgánů jako tzv. povinných subjektů.
 • Soukromoprávní a veřejnoprávní režimy ochrany osobních údajů.
 • Právní úprava ochrany osobních údajů  (GDPR, zákon o zpracování osobních údajů, a další prameny) a specifika jejich dopadů do oblasti veřejné správy.
 • Působnost právní úpravy (věcná, územní, osobní).
 • Základní pojmy právní úpravy: osobní údaj, zvláštní kategorie („citlivý údaj“), subjekt údajů, zpracování osobních údajů, správce, zpracovatel, pseudonymizace, a další
 • Povinnosti správce a zpracovatele při zpracování osobních údajů.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů a jeho úloha u správce.
 • Práva subjektů údajů.
 • Tradiční a nové povinnosti při zpracování osobních údajů v oblasti veřejné správy, zejména: zákonnost, legitimní účel, minimalizace, informační povinnost, integrita a zabezpečení osobních údajů, vedení záznamů o činnostech při zpracování, posuzování vlivu na ochranu osobních údajů, ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu a oznamování subjektu údajů.
 • Kontrolní a sankční pravomoc dozorového orgánu, specifika ve veřejné správě, uplatňování odpovědnosti (včetně trestněprávní a za způsobenou újmu).
 • Ochrana osobních údajů v činnosti obcí a krajů - vnitřní režim ochrany osobních údajů.
 • Metodika, judikatura, aktuální problémy (např. platy a odměny, sledování zaměstnanců, „kamerování“, zpravodaje, údaje z jednání zastupitelstva a rady, a další).

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu

Závazná přihláška

Položky označené symbolem * jsou povinné.

Informace ohledně zpracování osobních údajů najdete zde

**Jste-li úředník a dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, potřebujete osvědčení akreditované MVČR, v přihlášce zaškrtněte ikonu označenou ** a vyplňtě i datum a místo narození.
Seznam účastníků:
Titul:
*Jméno:
*Příjmení:
Titul:
Datum nar.:
Místo nar.:
**
Další účastník:

V případě, že požadujete vegetariánské menu, u seminářů, kde je uveden oběd, prosíme o sdělení v poznámce.

Poznámka:

Informace ohledně zpracování osobních údajů najdete zde

KURZ Ochrana osobních údajů ve veřejné správě, dle platné právní úpravy, včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU (GDPR) 14.11.2019