Ochrana osobních údajů ve veřejné správě, dle platné právní úpravy, včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU (GDPR)


Kurz byl již uzavřen, v případě, že se chcete přihlásit volejte tel. 517 333 699.

Termín: čtvrtek 19. září 2019 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 13:30 h)
Místo: BRNO, Vzdělávací centrum TSM, náměstí Svobody (1. patro, nad McDonald´s, vchod z ulice Zámečnická 2)

Popis cesty od Hlavního nádraží ČD v Brně: lze použít tramvaj č. 4 (směr Úvoz) nebo č. 9 (směr Lesná, Čertova rokle). Vystoupíte na zastávce náměstí Svobody (druhá zastávka od Hlavního nádraží ČD). Vzdělávací centrum TSM se nachází nad občerstvením McDonald´s  v 1. patře a vchod je z boku budovy, z ulice Zámečnická 2. Do učeben je bezbariérový přístup.
Při použití osobního automobilu lze parkovat v parkovacím domě Domini Park, na parkovišti před hotelem International nebo ve Velkém Špalíčku (vyznačeno v mapě).

Mapa
Zvětšit mapu
Cena: 1.850,- Kč ( v ceně je zahrnuta coffee break, písemný materiál )
Přednáší: doc. JUDr. Soňa SKULOVÁ, Ph.D.
vysokoškolský učitel, autor učebnic a publikací z oblasti správního práva a veřejné správy, dlouholetý lektor akreditovaného vzdělávání úředníků     
Další semináře s tímto lektorem
Akreditace: Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-50/2018.
Program: Cílem vzdělávacího programu je přiblížit posluchačům základy, a příslušnou právní úpravu ochrany osobních údajů, jak působí zejména ve specifických podmínkách a při výkonu veřejné správy. Hlavní důraz bude položen na principy právní úpravy, nakládání s osobními údaji, povinnosti a odpovědnost správce, resp. zpracovatele osobních údajů, včetně úlohy pověřence pro ochranu osobních údajů, a dále oprávnění subjektů údajů (fyzických osob). Objasněna bude úloha a pravomoci dozorového orgánu, včetně sankční pravomoci, a nápravných opatření.
Výklad je doplněn příklady z aplikační praxe, včetně odkazů na relevantní judikaturu a metodiku Úřadu pro ochranu osobních údajů, evropských orgánů, a také Ministerstva vnitra. Posluchač bude moci získat potřebné znalosti pro odpovídající praktické uplatnění ve své úřední činnosti.
Program:
 • Ústavní a evropské základy ochrany soukromí a ochrany osobních údajů.
 • Vztah k principu transparentnosti a informační povinnosti dle z. č. 106/1999 Sb., v platném znění, v podmínkách veřejné správy a správních orgánů jako tzv. povinných subjektů.
 • Soukromoprávní a veřejnoprávní režimy ochrany osobních údajů.
 • Právní úprava ochrany osobních údajů  (GDPR, zákon o zpracování osobních údajů, a další prameny) a specifika jejich dopadů do oblasti veřejné správy.
 • Působnost právní úpravy (věcná, územní, osobní).
 • Základní pojmy právní úpravy: osobní údaj, zvláštní kategorie („citlivý údaj“), subjekt údajů, zpracování osobních údajů, správce, zpracovatel, pseudonymizace, a další
 • Povinnosti správce a zpracovatele při zpracování osobních údajů.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů a jeho úloha u správce.
 • Práva subjektů údajů.
 • Tradiční a nové povinnosti při zpracování osobních údajů v oblasti veřejné správy, zejména: zákonnost, legitimní účel, minimalizace, informační povinnost, integrita a zabezpečení osobních údajů, vedení záznamů o činnostech při zpracování, posuzování vlivu na ochranu osobních údajů, ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu a oznamování subjektu údajů.
 • Kontrolní a sankční pravomoc dozorového orgánu, specifika ve veřejné správě, uplatňování odpovědnosti (včetně trestněprávní a za způsobenou újmu).
 • Ochrana osobních údajů v činnosti obcí a krajů - vnitřní režim ochrany osobních údajů.
 • Metodika, judikatura, aktuální problémy (např. platy a odměny, sledování zaměstnanců, „kamerování“, zpravodaje, údaje z jednání zastupitelstva a rady, a další).

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu
KURZ Ochrana osobních údajů ve veřejné správě, dle platné právní úpravy, včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU (GDPR) 19.09.2019