Vnitřní směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve veřejné správě po 1. 1. 2019


Kurz byl již uzavřen, v případě, že se chcete přihlásit volejte tel. 517 333 699.

Termín: pondělí 25. listopad 2019 - zahájení v 8:30 hodin (8:30 - 13:30 h)
Místo: OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek

Z vlakového nádraží Ostrava-Svinov:

Ze zastávky Svinov mosty horní zastávka, tramvají č. 4 (směr Nová Huť), cesta trvá 26 min, výstup na zastávce Osada Míru (zastávka je před budovou Institutu – šedozelená nová budova)

 

Z hlavního vlakového nádraží:

Od hlavního nádraží tramvají č. 2 (směr Výškovice), přestup na zastávce Karolina na tramvaj č. 4 (směr Nová Huť - pozor u tohoto přestupu se musí přejít na opačné nástupiště), výstup na zastávce Osada Míru (zastávka je před budovou Institutu – šedozelená nová budova), cesta trvá cca 25 minut

 

nebo tramvají č. 1 (směr Dubina), přestup na zastávce Karolina na tramvaj č. 4 (směr Nová Huť - pozor u tohoto přestupu se musí přejít na opačné nástupiště), výstup na zastávce Osada Míru (zastávka je před budovou Institutu – šedozelená nová budova), cesta trvá cca 25 minut

 

nebo tramvají č. 8 (směr Vřesinská), přestup na zastávce Karolina na tramvaj č. 4 (směr Nová Huť - pozor u tohoto přestupu se musí přejít na opačné nástupiště), výstup na zastávce Osada Míru (zastávka je před budovou Institutu – šedozelená nová budova), cesta trvá cca 25 minut

 

POZOR!!! u tramvaje č. 4 musí být směr Nová Huť – jezdí ještě tramvaj směr Hranečník, ale na Hranečníku se musí přestoupit na druhou tramvaj č. 4, která jede směr Nová Huť.

 

POZOR!!! – tramvaj č. 4 jezdí od 7 do 8 hodin každých 10 minut (7.04, 7.14, 7.24, 7.34, 7.44, 7.54 hod) a po 8 hodině jezdí každých 20 minut (8.14, 8.34, 8.54, 9.34 hod).

Mapa
Zvětšit mapu
Cena: 1.990,- Kč ( v ceně je zahrnuto coffee break, oběd, písemný materiál )
Přednáší: Ing. Hana JURÁŇOVÁ

daňová poradkyně a auditorka, spoluautorka publikace Inventarizace ve veřejné správě

    
Další semináře s tímto lektorem
Akreditace: Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-208/2016.
Program: Obsah semináře:
• Legislativní rámec v r. 2019 - Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, prováděcí vyhláška č. 416/2004. Významné změny pro dobrovolné svazky obcí. Nové možnosti v pověřování příkazcem operace, správcem rozpočtu a hlavním účetním.
• Informace MFČR a MVČR, aktuální metodická pomoc CHJ, významná podpora.
• Zákon o finanční kontrole
- vymezení pojmů
- obecná formulace finanční kontroly
- cíle finanční kontroly
- organizační zajištění finanční kontroly
• Veřejnosprávní kontrola
- Zákon o kontrole
- Veřejnosprávní kontrola u žadatelů a příjemců dotace, příspěvků, návratné finanční výpomoci, změny v návaznosti na legislativu
- VSK u zřízených p.o.
• Vnitřní kontrolní systém
- povinnosti vedoucího orgánu veřejné správy a vedoucích zaměstnanců
- předběžná kontrola, průběžná kontrola, následná kontrola
- záznam o kontrole
- praktický průběh řídící kontroly a nejčastější nedostatky
- příklad řídící kontroly u výdajů
- příklad řídící kontroly u příjmů
• Systém vnitřních směrnic, příklady obsahu základních směrnic tvořících vnitřní kontrolní systém účetní jednotky. Aktualizace směrnic.
• Finanční kontrola ve vazbě na trestní odpovědnost.
• Nejčastější dotazy, chyby, praktické poznatky a rady k aplikaci zákona o finanční kontrole.
Shrnutí, workshop, závěr.

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu
KURZ Vnitřní směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve veřejné správě po 1. 1. 2019 25.11.2019