Vnitřní směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve veřejné správě po 1. 1. 2019

Termín: pátek 8. listopad 2019 - zahájení v 8:30 hodin (8:30 - 13:30 h)
Místo: OLOMOUC, Regionální centrum, Jeremenkova 40b, salonek

Jeremenkova 40b. Olomouc. Naproti nádraží ČD. Z autobusového nádraží – kteroukoliv tramvají směr vlakové nádraží ČD, první zastávku vystoupit – přímo naproti výšková budova – Regionální centrum.

Mapa
Zvětšit mapu
OLOMOUC, Regionální centrum, Jeremenkova 40b, salonek
Cena: 1.990,- Kč ( v ceně je zahrnuta coffee break, oběd, písemný materiál )
Přednáší: Ing. Hana JURÁŇOVÁ

daňová poradkyně a auditorka, spoluautorka publikace Inventarizace ve veřejné správě

    
Další semináře s tímto lektorem
Akreditace: Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-208/2016.
Program: Obsah semináře:
• Legislativní rámec v r. 2019 - Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, prováděcí vyhláška č. 416/2004. Významné změny pro dobrovolné svazky obcí. Nové možnosti v pověřování příkazcem operace, správcem rozpočtu a hlavním účetním.
• Informace MFČR a MVČR, aktuální metodická pomoc CHJ, významná podpora.
• Zákon o finanční kontrole
- vymezení pojmů
- obecná formulace finanční kontroly
- cíle finanční kontroly
- organizační zajištění finanční kontroly
• Veřejnosprávní kontrola
- Zákon o kontrole
- Veřejnosprávní kontrola u žadatelů a příjemců dotace, příspěvků, návratné finanční výpomoci, změny v návaznosti na legislativu
- VSK u zřízených p.o.
• Vnitřní kontrolní systém
- povinnosti vedoucího orgánu veřejné správy a vedoucích zaměstnanců
- předběžná kontrola, průběžná kontrola, následná kontrola
- záznam o kontrole
- praktický průběh řídící kontroly a nejčastější nedostatky
- příklad řídící kontroly u výdajů
- příklad řídící kontroly u příjmů
• Systém vnitřních směrnic, příklady obsahu základních směrnic tvořících vnitřní kontrolní systém účetní jednotky. Aktualizace směrnic.
• Finanční kontrola ve vazbě na trestní odpovědnost.
• Nejčastější dotazy, chyby, praktické poznatky a rady k aplikaci zákona o finanční kontrole.
Shrnutí, workshop, závěr.

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu

Závazná přihláška

Položky označené symbolem * jsou povinné.

Informace ohledně zpracování osobních údajů najdete zde

**Jste-li úředník a dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, potřebujete osvědčení akreditované MVČR, v přihlášce zaškrtněte ikonu označenou ** a vyplňtě i datum a místo narození.
Seznam účastníků:
Titul:
*Jméno:
*Příjmení:
Titul:
Datum nar.:
Místo nar.:
**
Další účastník:

V případě, že požadujete vegetariánské menu, u seminářů, kde je uveden oběd, prosíme o sdělení v poznámce.

Poznámka:

Informace ohledně zpracování osobních údajů najdete zde

KURZ Vnitřní směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve veřejné správě po 1. 1. 2019 08.11.2019