Asertivita jako efektivní způsob komunikace v sociálních službách

Termín: čtvrtek 24. říjen 2019 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 13:30 h)
Místo: OSTRAVA, budova HOMOLA (Severomoravský vzdělávací institut) - šedozelená budova naproti tramvajové zastávky Osada Míru, Vratimovská 624/11, Ostrava - Kunčičky, salonek

Z vlakového nádraží Ostrava-Svinov:

Ze zastávky Svinov mosty horní zastávka, tramvají č. 4 (směr Nová Huť), cesta trvá 26 min, výstup na zastávce Osada Míru (zastávka je před budovou Institutu – šedozelená nová budova)

 

Z hlavního vlakového nádraží:

Od hlavního nádraží tramvají č. 2 (směr Výškovice), přestup na zastávce Karolina na tramvaj č. 4 (směr Nová Huť - pozor u tohoto přestupu se musí přejít na opačné nástupiště), výstup na zastávce Osada Míru (zastávka je před budovou Institutu – šedozelená nová budova), cesta trvá cca 25 minut

 

nebo tramvají č. 1 (směr Dubina), přestup na zastávce Karolina na tramvaj č. 4 (směr Nová Huť - pozor u tohoto přestupu se musí přejít na opačné nástupiště), výstup na zastávce Osada Míru (zastávka je před budovou Institutu – šedozelená nová budova), cesta trvá cca 25 minut

 

nebo tramvají č. 8 (směr Vřesinská), přestup na zastávce Karolina na tramvaj č. 4 (směr Nová Huť - pozor u tohoto přestupu se musí přejít na opačné nástupiště), výstup na zastávce Osada Míru (zastávka je před budovou Institutu – šedozelená nová budova), cesta trvá cca 25 minut

 

POZOR!!! u tramvaje č. 4 musí být směr Nová Huť – jezdí ještě tramvaj směr Hranečník, ale na Hranečníku se musí přestoupit na druhou tramvaj č. 4, která jede směr Nová Huť.

 

POZOR!!! – tramvaj č. 4 jezdí od 7 do 8 hodin každých 10 minut (7.04, 7.14, 7.24, 7.34, 7.44, 7.54 hod) a po 8 hodině jezdí každých 20 minut (8.14, 8.34, 8.54, 9.34 hod).

Mapa
Zvětšit mapu
Cena: 1.850,- Kč ( v ceně je zahrnuto coffee break, písemný materiál )
Přednáší: Mgr. Marie VINKLEROVÁ, DiS.
specialistka, sociální pracovnice již od roku 2006, pracuje v sociálních službách zejména pro seniory a zdravotně postižené občany    
Další semináře s tímto lektorem
Akreditace: Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-464/2019.
Program:
Každý úředník se občas setká s problémovým klientem. Jak s takovým člověkem jednat, jak zlepšit vlastní komunikaci při komunikaci s občany/klienty?

Lektorka posluchače naučí popsat a použít komunikační pravidla při jednání s různými typy problémových klientů. Posluchači se naučí vést rozhovor ve společensky obtížných situacích, řešit konflikty a jednat asertivně. Naučí se ovládat vlastní hněv. Získají umění jednat tak, aby výsledkem rozhovoru byl profesionálně obsloužený klient. Zároveň tímto posílí dobré jméno úřadu a v obtížných situacích si zachovají vlastní čest a noblesu. Vše zaměřeno na specifika komunikace v sociálních službách.
 
Obecně k asertivitě a asertivním technikám se zaměřením na specifika sociálních služeb
1) pracovní skupina jako sociální systém,
2) přednosti umění asertivity,
3) schopnosti asertivity a jak je získat,
4) co je a co už není asertivní jednání,

Prezentace jednoduchých technik – jejich ukázka a vysvětlení. Vymezení rozdílu sociální terapie a psychoterapie. Techniky pro podporu pozitivních vztahů v rodině. Techniky pro řešení konfliktů. Techniky pro zjištění aktuální situace klienta. Realizace změny na straně klienta. Potřeby klienta. Obranné mechanismy na straně klienta.
 
 
Praktické využití, limity asertivity v komunikaci, prezentace složitějších technik 
1) emoční inteligence, empatie, sebeuvědomění, sebe-řízení
2) nastavení pomyslné vnitřní hranice vůči ostatním
3) limity asertivity v komunikaci
Prezentace složitější univerzální techniky, vysvětlení jejích kladů a rizik. Praktická ukázka – předvedení techniky na konkrétních příkladech. Kompetence pracovníků sociálních odborů - úředníků, podmínky prostředí, limity na straně klienta. Seznámení se se zásadami zpracování a vyhodnocení použitých technik do zpráv k soudu.
 
Specifika vzdělávacího programu:
Cílem vzdělávacího programu je seznámit posluchače s možností používání speciálních technik v sociální terapii rodin s dětmi.
V jeho průběhu se posluchači seznámí se správnou aplikací konkrétních postupů u vybraných technik, včetně následného kvalitního vyhodnocení práce s nimi.
Úředníci i vedoucí úředníci sociálních odborů a odborů sociálně právní ochrany dětí se často stávají průvodci rodiny v její krizi. Mají tak možnost vhodnými postupy a technikami nejen eliminovat řadu negativních dopadů na rodinu, ale také získávat pro svou práci i např. pro práci soudu cenné informace a poznatky.
Lektorka se s posluchači podělí o své bohaté praktické zkušenosti z oblasti sociální práce s rodinou a předvede řadu speciálních technik, které podrobně popsala jako autorka stejnojmenné publikace.
 
Jednotlivé speciální techniky, jež jsou pro tento vzdělávací program vybírány z různých oblastí sociální terapie, budou účastníkům vzdělávacího programu nejen vysvětleny, ale i prakticky předvedeny. Seminář je výrazně zaměřen na aplikaci praxe a praktických zkušeností, vše doplněno o teoretický rámec.
 

Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup.
 

NOVINKA

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu
KURZ Asertivita jako efektivní způsob komunikace v sociálních službách 24.10.2019