Mzdové aktuality, návrh změn ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2020, ochrana osobních údajů a zákon o zpracování osobních údajů


Kurz byl již uzavřen, v případě, že se chcete přihlásit volejte tel. 517 333 699.

Termín: pátek 22. listopad 2019 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 14:00 h)
Místo: BRNO, Hotel Grand, Benešova 18-20, salonek
Hotel se nachází cca 300 m od hlavního nádraží ČD v Brně.
Cena: 2.140,- Kč ( v ceně je zahrnuto DPH, coffee break, oběd, písemný materiál )
Přednáší: Ing. Růžena KLÍMOVÁ
odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy    
Další semináře s tímto lektorem
Akreditace:
Program: Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v r. 2019 a seznámit se s návrhem změn v dalším roce.
Obsah semináře
1. Změny ve mzdové oblasti
Od 1. 5. 2019 - uplatnění srážkové daně do 3 000 Kč bez Prohlášení (zákon č. 80/2019 Sb.)
Od 1. 6. 2019 - nové parametry při provádění srážek ze mzdy - NV č. 91/2019 Sb.
Od 1. 7. 2019 - zákon č. 32/2019 Sb. – zrušení karenční doby, snížení sazby pojistného na SZ, dopad na výpočet daňového základu
2. Návrh – Změny v pracovněprávní oblasti a odměňování
Návrh novely zákoníku práce – z pohledu mzdové účetní a personalisty – předpoklad  účinnosti od roku 2021
Výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy v r. 2020
- vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění, atd.
3. Návrh změn v ZDP
4. Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení  
- nové redukční hranice pro rok 2020
- maximální vyměřovací základ v r. 2020
- další parametrické  údaje
- dobrovolná účast na důchodovém pojištění      
5. Změny ve zdravotním pojištění
Odpočet u poživatelů invalidních důchodů zaměstnaných u tzv. chráněné dílny v r. 2020   
minimální vyměřovací základ
odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu 
6. Změny v oblasti srážek ze mzdy
Nezabavitelná částka v r. 2020
Výše životního minima
Vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy
Posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky
Souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy
7. Ochrana osobních údajů dle GDPR, zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
8. Změny v poskytování rodičovského příspěvku
9. E- neschopenka
10. Změny v poskytování rodičovského příspěvku od roku 2020
11. Dotazy a diskuse

NOVINKA

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu
KURZ Mzdové aktuality, návrh změn ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2020, ochrana osobních údajů a zákon o zpracování osobních údajů 22.11.2019