Přestupkové právo na úseku stavebního zákona

Termín: čtvrtek 19. prosinec 2019 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 14:30 h)
Místo: OLOMOUC, Regionální centrum, Jeremenkova 40b, salonek

Jeremenkova 40b. Olomouc. Naproti nádraží ČD. Z autobusového nádraží – kteroukoliv tramvají směr vlakové nádraží ČD, první zastávku vystoupit – přímo naproti výšková budova – Regionální centrum.

Mapa
Zvětšit mapu
OLOMOUC, Regionální centrum, Jeremenkova 40b, salonek
Cena: 2.050,- Kč ( v ceně je zahrnuto coffee break, oběd, písemný materiál )
Přednáší: JUDr. Eva KUZMOVÁ
právník
    
Další semináře s tímto lektorem
Akreditace: Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-31/2011.
Program: Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s aktuální právní úpravou správního trestání na úseku stavebního řádu.
Výklad bude zaměřen na shrnutí dosavadní právní úpravy přestupků ve znění poslední novely přestupkového zákona č. 204/2015 Sb., účinné od 01.10.2015, a správních deliktů v této oblasti, s důrazem na praktické poznatky nutné ke správné aplikaci předmětné problematiky stavebního zákona ve vazbě na přestupkový zákon a správní řád. Odpovídající znalost této problematiky bude s ohledem na přechodná ustanovení nového přestupkového zákona i nadále žádoucí.
Následně bude věnována podrobná pozornost novému zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, s účinností od 01.07.2017, včetně srovnání podobností a rozdílů právní úpravy dosavadní a právní úpravy nové a zejména pak objasnění zcela nových institutů na úseku správního trestání ve vazbě skutkové podstaty protiprávních jednání obsažených ve stavebním zákoně.
Závěrem bude pozornost zaměřena na právní úpravu pořádkových pokut na úseku stavebního řádu.

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu
KURZ Přestupkové právo na úseku stavebního zákona 19.12.2019