Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., v platném znění

Termín: čtvrtek 26. září 2019 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 13:30 h)
Místo: PLZEŇ, Hotel CENTRAL, Náměstí Republiky 358/33, salonek

Nám. Republiky 33, Plzeň

Mapa
Zvětšit mapu
PLZEŇ, Hotel CENTRAL, Náměstí Republiky 358/33, salonek
Cena: 1.850,- Kč ( v ceně je zahrnuta coffee break, písemný materiál )
Přednáší: JUDr. Miroslava ROŠKOVÁ
Magistrát města, odbor dopravy    
Další semináře s tímto lektorem
Akreditace: Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-58/2006.
Program: Problematika zákona o pozemních komunikacích po novele z roku 2015: kategorie pozemních komunikací, vlastnictví komunikací, součásti a příslušenství komunikací, výkon státní správy a státního dozoru. Obecné a zvláštní užívání komunikací, možnosti zpoplatnění užívání komunikací, elektronické mýtné. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod komunikacemi, zřizování věcných břemen. Ochranná pásma komunikací, umísťování a odstraňování reklamních zařízení. Schůdnost a sjízdnost komunikací, odpovědnost za stav komunikací, náhrady škody, způsoby ochrany komunikací. Správní delikty a přestupky v oblasti pozemních komunikací. Prováděcí předpisy k zákonu o pozemních komunikacích. Poznatky z uplatňování zákona v praxi. Dotazy, diskuse.

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu
KURZ Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., v platném znění 26.09.2019