Vedení, komunikace a motivace lidí - pro mistry

Termín: čtvrtek 24. říjen 2019 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 15:00 h)
Místo: OLOMOUC, Regionální centrum, Jeremenkova 40b, salonek

Jeremenkova 40b. Olomouc. Naproti nádraží ČD. Z autobusového nádraží – kteroukoliv tramvají směr vlakové nádraží ČD, první zastávku vystoupit – přímo naproti výšková budova – Regionální centrum.

Mapa
Zvětšit mapu
OLOMOUC, Regionální centrum, Jeremenkova 40b, salonek
Cena: 2.100,- Kč ( v ceně je zahrnuta DPH, coffee break, oběd, písemný materiál )
Přednáší: Mgr. Klára KADÉTOVÁ, Ph.D.
dlouholetá lektorka z oblasti soft skills, zaměřující se především na komunikaci a management    
Další semináře s tímto lektorem
Akreditace:
Program: Cíl kurzu:
•    Osvojit si stěžejní prvky efektivní komunikace
•    Analyzovat roli mistra - vedoucího
•    Rozvinout schopnost vést podřízené ke kvalitním výsledkům
•    Naučit se účinně motivovat a vést podřízené ve výrobním provozu
•    Zvládnout efektivní a nekonfliktní postupy pro vedení lidí
•    Dokázat se sebemotivovat
•    Vysvětlit užití manažerských nástrojů v praxi
Seminář je určen pro mistry ve výrobě a službách, vedoucí směn, vedoucí provozu, group leadery.
Obsah semináře:
•    Role mistra při vedení lidí
•    Empatie - vcítění se do pozice podřízeného
•    Naslouchání - co a proč je dobré si pamatovat
•    Podíl vnímání komunikačních kanálů
•    Důležitost neverbální komunikace v jednání s podřízenými
•    Některé stěžejní neverbální znaky a jejich vysvětlení
•    Brainstorming - dáme hlavy dohromady…
•    Vedení spolupracovníků, nástroje vedení
•    Rozhovory mistra s podřízenými
•    Deset obtížných typů a jak na ně
•    Chvála a kritika
•    Pozitivní zpětná vazba
•    Přijímání kritiky
•    Motivační faktory dělníků a jak s nimi pracovat
•    Motivace hmotná a nehmotná
•    Peníze, peníze a zase ty peníze… Nebo?
•    Jaké motivační prvky mám - co mi dává firma a co mohu přidat osobně
•    Demotivace - co dál, když tým ztrácí motivaci a chuť
•    Sebemotivační prvky - jak se motivovat, abych motivoval
•    Autodiagnostika mistra - test poznej sám sebe

Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup.

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu
KURZ Vedení, komunikace a motivace lidí - pro mistry 24.10.2019